| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16276 OVH
PREFIKSY:   OVH AS16276
TRACEROUTE:  51.255.71.114 hydrogen210.a.ahrefs.com
LOOKING GLASS: 51.255.71.114 hydrogen210.a.ahrefs.com
IPv6 in 6to4: 2002:33ff:4772::33ff:4772

FR
inetnum:    51.254.0.0 - 51.255.255.255
netname:    FR-OVH-20150522
descr:     OVH SAS
country:    FR
admin-c:    OTC2-RIPE
tech-c:     OTC2-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2015-05-26T08:55:56Z
last-modified: 2015-05-27T15:52:47Z
source:     RIPE
org:      ORG-OS3-RIPE

organisation:  ORG-OS3-RIPE
org-name:    OVH SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 rue Kellermann
address:    59100
address:    Roubaix
address:    FRANCE
phone:     +33972101007
admin-c:    OTC2-RIPE
admin-c:    OK217-RIPE
admin-c:    GM84-RIPE
abuse-c:    AR15333-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-04-17T11:23:17Z
last-modified: 2020-12-16T10:24:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH Technical Contact
address:    OVH SAS
address:    2 rue Kellermann
address:    59100 Roubaix
address:    France
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
tech-c:     SL10162-RIPE
nic-hdl:    OTC2-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-01-28T17:42:29Z
last-modified: 2014-09-05T10:47:15Z
source:     RIPE # Filtered


route:     51.254.0.0/15
descr:     OVH
origin:     AS16276
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2015-05-28T17:50:05Z
last-modified: 2015-05-28T17:50:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]