| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OVH AS16276

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16276
as-name:    OVH
org:      ORG-OS3-RIPE
import:     from AS12322 accept ANY
export:     to AS12322 announce AS-OVH
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-OVH
import:     from AS3549 accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-OVH
import:     from AS16211 accept AS16211
export:     to AS16276 announce ANY
import:     from AS12322 accept AS12322
export:     to AS12322 announce AS-OVH
import:     from AS1257 accept AS1257
export:     to AS1257 announce AS-OVH
import:     from AS12654 accept AS12654
export:     to AS12654 announce AS-OVH
import:     from AS12670 accept AS12670
export:     to AS12670 announce AS-OVH
import:     from AS12832 accept AS12832
export:     to AS12832 announce AS-OVH
import:     from AS12876 accept AS12876
export:     to AS12876 announce AS-OVH
import:     from AS12989 accept AS12989
export:     to AS12989 announce AS-OVH
import:     from AS13030 accept AS13030
export:     to AS13030 announce AS-OVH
import:     from AS13049 accept AS13049
export:     to AS13049 announce AS-OVH
import:     from AS13193 accept AS13193
export:     to AS13193 announce AS-OVH
import:     from AS13237 accept AS13237
export:     to AS13237 announce AS-OVH
import:     from AS13273 accept AS13273
export:     to AS13273 announce AS-OVH
import:     from AS15422 accept AS15422
export:     to AS15422 announce AS-OVH
import:     from AS15436 accept AS15436
export:     to AS15436 announce AS-OVH
import:     from AS15444 accept AS15444
export:     to AS15444 announce AS-OVH
import:     from AS15557 accept AS15557
export:     to AS15557 announce AS-OVH
import:     from AS15703 accept AS15703
export:     to AS15703 announce AS-OVH
import:     from AS15826 accept AS15826
export:     to AS15826 announce AS-OVH
import:     from AS16080 accept AS16080
export:     to AS16080 announce AS-OVH
import:     from AS16128 accept AS16128
export:     to AS16128 announce AS-OVH
import:     from AS16136 accept AS16136
export:     to AS16136 announce AS-OVH
import:     from AS16211 accept AS16211
export:     to AS16211 announce AS-OVH
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-OVH
import:     from AS20650 accept AS20650
export:     to AS20650 announce AS-OVH
import:     from AS20766 accept AS20766
export:     to AS20766 announce AS-OVH
import:     from AS20834 accept AS20834
export:     to AS20834 announce AS-OVH
import:     from AS21247 accept AS21247
export:     to AS21247 announce AS-OVH
import:     from AS21409 accept AS21409
export:     to AS21409 announce AS-OVH
import:     from AS21502 accept AS21502
export:     to AS21502 announce AS-OVH
import:     from AS2200 accept AS2200
export:     to AS2200 announce AS-OVH
import:     from AS24702 accept AS24702
export:     to AS24702 announce AS-OVH
import:     from AS24776 accept AS24776
export:     to AS24776 announce AS-OVH
import:     from AS2486 accept AS2486
export:     to AS2486 announce AS-OVH
import:     from AS24963 accept AS24963
export:     to AS24963 announce AS-OVH
import:     from AS25358 accept AS25358
export:     to AS25358 announce AS-OVH
import:     from AS25463 accept AS25463
export:     to AS25463 announce AS-OVH
import:     from AS25593 accept AS25593
export:     to AS25593 announce AS-OVH
import:     from AS2611 accept AS2611
export:     to AS2611 announce AS-OVH
import:     from AS286 accept AS286
export:     to AS286 announce AS-OVH
import:     from AS28677 accept AS28677
export:     to AS28677 announce AS-OVH
import:     from AS28855 accept AS28855
export:     to AS28855 announce AS-OVH
import:     from AS28956 accept AS28956
export:     to AS28956 announce AS-OVH
import:     from AS29017 accept AS29017
export:     to AS29017 announce AS-OVH
import:     from AS29075 accept AS29075
export:     to AS29075 announce AS-OVH
import:     from AS29152 accept AS29152
export:     to AS29152 announce AS-OVH
import:     from AS29204 accept AS29204
export:     to AS29204 announce AS-OVH
import:     from AS29215 accept AS29215
export:     to AS29215 announce AS-OVH
import:     from AS29246 accept AS29246
export:     to AS29246 announce AS-OVH
import:     from AS29402 accept AS29402
export:     to AS29402 announce AS-OVH
import:     from AS29415 accept AS29415
export:     to AS29415 announce AS-OVH
import:     from AS29608 accept AS29608
export:     to AS29608 announce AS-OVH
import:     from AS29629 accept AS29629
export:     to AS29629 announce AS-OVH
import:     from AS30126 accept AS30126
export:     to AS30126 announce AS-OVH
import:     from AS30752 accept AS30752
export:     to AS30752 announce AS-OVH
import:     from AS30889 accept AS30889
export:     to AS30889 announce AS-OVH
import:     from AS30972 accept AS30972
export:     to AS30972 announce AS-OVH
import:     from AS31235 accept AS31235
export:     to AS31235 announce AS-OVH
import:     from AS31663 accept AS31663
export:     to AS31663 announce AS-OVH
import:     from AS3209 accept AS3209
export:     to AS3209 announce AS-OVH
import:     from AS3291 accept AS3291
export:     to AS3291 announce AS-OVH
import:     from AS3303 accept AS3303
export:     to AS3303 announce AS-OVH
import:     from AS33857 accept AS33857
export:     to AS33857 announce AS-OVH
import:     from AS34033 accept AS34033
export:     to AS34033 announce AS-OVH
import:     from AS3491 accept AS3491
export:     to AS3491 announce AS-OVH
import:     from AS3549 accept AS3549
export:     to AS3549 announce AS-OVH
import:     from AS4513 accept AS4513
export:     to AS4513 announce AS-OVH
import:     from AS4589 accept AS4589
export:     to AS4589 announce AS-OVH
import:     from AS5089 accept AS5089
export:     to AS5089 announce AS-OVH
import:     from AS5410 accept AS5410
export:     to AS5410 announce AS-OVH
import:     from AS5436 accept AS5436
export:     to AS5436 announce AS-OVH
import:     from AS5462 accept AS5462
export:     to AS5462 announce AS-OVH
import:     from AS5463 accept AS5463
export:     to AS5463 announce AS-OVH
import:     from AS5669 accept AS5669
export:     to AS5669 announce AS-OVH
import:     from AS6453 accept AS6453
export:     to AS6453 announce AS-OVH
import:     from AS6678 accept AS6678
export:     to AS6678 announce AS-OVH
import:     from AS6730 accept AS6730
export:     to AS6730 announce AS-OVH
import:     from AS6774 accept AS6774
export:     to AS6774 announce AS-OVH
import:     from AS6805 accept AS6805
export:     to AS6805 announce AS-OVH
import:     from AS7500 accept AS7500
export:     to AS7500 announce AS-OVH
import:     from AS8228 accept AS8228
export:     to AS8228 announce AS-OVH
import:     from AS8304 accept AS8304
export:     to AS8304 announce AS-OVH
import:     from AS8399 accept AS8399
export:     to AS8399 announce AS-OVH
import:     from AS8527 accept AS8527
export:     to AS8527 announce AS-OVH
import:     from AS8554 accept AS8554
export:     to AS8554 announce AS-OVH
import:     from AS8565 accept AS8565
export:     to AS8565 announce AS-OVH
import:     from AS8586 accept AS8586
export:     to AS8586 announce AS-OVH
import:     from AS8657 accept AS8657
export:     to AS8657 announce AS-OVH
import:     from AS8708 accept AS8708
export:     to AS8708 announce AS-OVH
import:     from AS8784 accept AS8784
export:     to AS8784 announce AS-OVH
import:     from AS8839 accept AS8839
export:     to AS8839 announce AS-OVH
import:     from AS8975 accept AS8975
export:     to AS8975 announce AS-OVH
import:     from AS8999 accept AS8999
export:     to AS8999 announce AS-OVH
import:     from AS9153 accept AS9153
export:     to AS9153 announce AS-OVH
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-OVH
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-OVH
import:     from AS64476 accept AS64476
export:     to AS64476 announce ANY
import:     from AS398108 accept AS398108
export:     to AS398108 announce ANY
import:     from AS22612 accept AS22612
export:     to AS22612 announce ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-OVH
import:     from AS396919 accept AS396919
export:     to AS396919 announce ANY
export:     to AS400705 announce ANY
import:     from AS57935 accept AS57935
import:     from AS400705 accept AS400705
import:     from AS39962 accept AS39962
import:     from AS52221 accept AS52221
import:     from AS202172 accept AS202172
import:     from AS32708 accept AS32708
import:     from AS201103 accept AS201103
import:     from AS19853 accept AS19853
import:     from AS35001 accept AS35001
import:     from AS208446 accept AS208446
import:     from AS16661 accept AS16661
import:     from AS48315 accept AS48315
import:     from AS51078 accept AS51078
import:     from AS210907 accept AS210907
import:     from AS199074 accept AS199074
import:     from AS396163 accept AS396163
import:     from AS56353 accept AS56353
import:     from AS198119 accept AS198119
import:     from AS51866 accept AS51866
import:     from AS60714 accept AS60714
import:     from AS199334 accept AS199334
import:     from AS19343 accept AS19343
import:     from AS216288 accept AS216288
import:     from AS51741 accept AS51741
import:     from AS213159 accept AS213159
import:     from AS210732 accept AS210732
import:     from AS198981 accept AS198981
import:     from AS199064 accept AS199064
import:     from AS31905 accept AS31905
import:     from AS51264 accept AS51264
import:     from AS201902 accept AS201902
export:     to AS57935 announce ANY
export:     to AS213159 announce ANY
export:     to AS51741 announce ANY
export:     to AS216288 announce ANY
export:     to AS19343 announce ANY
export:     to AS199334 announce ANY
export:     to AS60714 announce ANY
export:     to AS208446 announce ANY
export:     to AS39962 announce ANY
export:     to AS52221 announce ANY
export:     to AS202172 announce ANY
export:     to AS32708 announce ANY
export:     to AS201103 announce ANY
export:     to AS19853 announce ANY
export:     to AS35001 announce ANY
export:     to AS16661 announce ANY
export:     to AS48315 announce ANY
export:     to AS51078 announce ANY
export:     to AS210907 announce ANY
export:     to AS199074 announce ANY
export:     to AS396163 announce ANY
export:     to AS56353 announce ANY
export:     to AS198119 announce ANY
export:     to AS51866 announce ANY
export:     to AS210732 announce ANY
export:     to AS198981 announce ANY
export:     to AS199064 announce ANY
export:     to AS31905 announce ANY
export:     to AS51264 announce ANY
export:     to AS201902 announce ANY
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     OTC2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-12-05T13:45:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS3-RIPE
org-name:    OVH SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 rue Kellermann
address:    59100
address:    Roubaix
address:    FRANCE
phone:     +33972101007
admin-c:    OTC2-RIPE
admin-c:    OK217-RIPE
admin-c:    GM84-RIPE
abuse-c:    AR15333-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-04-17T11:23:17Z
last-modified: 2020-12-16T10:24:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH Technical Contact
address:    OVH SAS
address:    2 rue Kellermann
address:    59100 Roubaix
address:    France
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
tech-c:     SL10162-RIPE
nic-hdl:    OTC2-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-01-28T17:42:29Z
last-modified: 2014-09-05T10:47:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Octave Klaba
address:    OVH SAS
address:    2 rue Kellermann
address:    59100 Roubaix
address:    France
phone:     +33 9 74 53 13 23
nic-hdl:    OK217-RIPE
mnt-by:     OVH-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]