| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31126 
PREFIKSY:    AS31126
TRACEROUTE:  5.8.137.0 5.8.137.0
LOOKING GLASS: 5.8.137.0 5.8.137.0
IPv6 in 6to4: 2002:508:8900::508:8900

LB
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.8.128.0 - 5.8.159.255
netname:    LB-SODETEL-20120426
country:    LB
org:      ORG-SS58-RIPE
admin-c:    SF3925-RIPE
admin-c:    CR1414-RIPE
tech-c:     CR1414-RIPE
tech-c:     RA97-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
mnt-lower:   SODETEL-MNT
mnt-routes:   SODETEL-MNT
mnt-routes:   AMS-MNT
created:    2012-04-26T11:37:07Z
last-modified: 2016-05-30T05:48:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SS58-RIPE
org-name:    SODETEL S.A.L.
country:    LB
org-type:    LIR
address:    HIGHWAY JAL EL DIB MOUKARZEL BUILD
        PO BOX = 11
address:    8424
address:    BEIRUT
address:    LEBANON
phone:     +961497444
fax-no:     +9614525101
admin-c:    RA97-RIPE
admin-c:    CR1414-RIPE
admin-c:    GH3142-RIPE
admin-c:    SF3925-RIPE
abuse-c:    AR16033-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SODETEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2006-02-03T11:11:07Z
last-modified: 2023-12-14T10:10:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Charlie Remman
address:    Jal El Dib Moukarzel Bldg 4Th
address:    Beirut - LB
mnt-by:     SODETEL-MNT
phone:     +961 444 4567
nic-hdl:    CR1414-RIPE
created:    2004-02-12T11:04:07Z
last-modified: 2014-02-28T09:04:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roger Asmar
address:    SODETEL
address:    JAL EL DIB
address:    BEYROUTH - Lebanon
phone:     + 961 1 888 042
fax-no:     + 961 1 888 041
mnt-by:     FT-BRX
nic-hdl:    RA97-RIPE
created:    2001-10-16T14:42:22Z
last-modified: 2001-10-16T14:42:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sami FADOUS
address:    SODETEL
address:    JAL EL DIB
address:    BEYROUTH - Lebanon
phone:     +961 1 888 042
fax-no:     +961 1 888 041
nic-hdl:    SF3925-RIPE
mnt-by:     FT-BRX
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T05:59:38Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.8.137.0/24
descr:     Sodetel
origin:     AS31126
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2012-05-16T09:16:41Z
last-modified: 2012-05-16T09:16:41Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]