| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.235.23 (lg) / ec2-3-227-235-23.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:eb17::3e3:eb17 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SODETEL-AS AS31126

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31126
org:      ORG-SS58-RIPE
as-name:    SODETEL-AS
import:     from AS15412 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60398 action pref=100; accept ANY
import:     from AS56902 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15739 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS208694 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206164 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42020 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39151 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209654 action pref=100; accept ANY
import:     from AS209685 action pref=100; accept ANY
import:     from AS30721 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205348 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44189 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197249 action pref=100; accept ANY
import:     from AS52036 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13335 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206197 action pref=100; accept ANY
import:     from AS202772 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57256 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51938 action pref=100; accept ANY
import:     from AS47935 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57513 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58281 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31198 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60406 action pref=100; accept ANY
import:     from AS198381 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29286 action pref=100; accept ANY
import:     from AS65535 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25113 announce AS31126
export:     to AS15412 announce AS31126
export:     to AS39151 announce AS-SODPATH
export:     to AS42020 announce AS31126
export:     to AS15412 announce AS-SODPATH
export:     to AS42020 announce AS-SODPATH
export:     to AS5511 announce AS-SODPATH
export:     to AS30721 announce AS-SODPATH
export:     to AS29686 announce AS-SODPATH
export:     to AS59796 announce AS-SODPATH
export:     to AS3491 announce AS-SODPATH
export:     to AS44189 announce AS-SODPATH
export:     to AS44189 announce AS31126
export:     to AS41589 announce AS31126
export:     to AS197249 announce AS31126
export:     to AS52036 announce AS31126
export:     to AS57256 announce AS31126
export:     to AS51938 announce AS31126
export:     to AS39151 announce AS-SODPATH
export:     to AS57513 announce AS-SODPATH
export:     to AS58281 announce AS-SODPATH
export:     to AS31198 announce AS-SODPATH
export:     to AS198381 announce AS-SODPATH
export:     to AS29286 announce AS-SODPATH
export:     to AS65535 announce AS31126
admin-c:    SF3925-RIPE
tech-c:     RA97-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     CR1414-RIPE
tech-c:     SNOC8-RIPE
tech-c:     RIS79-RIPE
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2004-03-04T13:21:55Z
last-modified: 2020-04-23T13:41:12Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SS58-RIPE
org-name:    SODETEL S.A.L.
org-type:    LIR
address:    HIGHWAY JAL EL DIB MOUKARZEL BUILD PO BOX = 11
address:    8424
address:    BEIRUT
address:    LEBANON
phone:     +9614444567
fax-no:     +9614525101
admin-c:    RA97-RIPE
admin-c:    CR1414-RIPE
admin-c:    GH3142-RIPE
admin-c:    SF3925-RIPE
abuse-c:    AR16033-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SODETEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2006-02-03T11:11:07Z
last-modified: 2017-10-30T15:28:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Charlie Remman
address:    Jal El Dib Moukarzel Bldg 4Th
address:    Beirut - LB
mnt-by:     SODETEL-MNT
phone:     +961 444 4567
nic-hdl:    CR1414-RIPE
created:    2004-02-12T11:04:07Z
last-modified: 2014-02-28T09:04:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Roger Asmar
address:    SODETEL
address:    JAL EL DIB
address:    BEYROUTH - Lebanon
phone:     + 961 1 888 042
fax-no:     + 961 1 888 041
mnt-by:     FT-BRX
nic-hdl:    RA97-RIPE
created:    2001-10-16T14:42:22Z
last-modified: 2001-10-16T14:42:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rudy el Semarany
address:    Sodetel
address:    Jal el Dib - Metn - Lebanon
phone:     +9614525098
nic-hdl:    RIS79-RIPE
created:    2010-08-02T16:34:40Z
last-modified: 2015-11-20T10:24:50Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SODETEL-MNT

person:     Sami FADOUS
address:    SODETEL
address:    JAL EL DIB
address:    BEYROUTH - Lebanon
phone:     +961 1 888 042
fax-no:     +961 1 888 041
nic-hdl:    SF3925-RIPE
mnt-by:     FT-BRX
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T05:59:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SODETEL Network Operations Center
address:    Moukarzel Bldg 4th Floor, Jal El Dib, Beirut, Lebanon.
phone:     +961 4 525098
address:    noc@sodetel.net.lb
nic-hdl:    SNOC8-RIPE
mnt-by:     SODETEL-MNT
created:    2006-04-11T09:26:18Z
last-modified: 2017-10-30T21:48:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]