| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.83.14 (lg) / ec2-3-236-83-14.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:530e::3ec:530e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS3329 
PREFIKSY:    AS3329
TRACEROUTE:  5.55.0.0 ppp005055000000.access.hol.gr
LOOKING GLASS: 5.55.0.0 ppp005055000000.access.hol.gr
IPv6 in 6to4: 2002:537:000::537:000

GR
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN





Found a referral to whois.ripe.net.





inetnum:    5.55.0.0 - 5.55.255.255
netname:    HOL-BROADBAND
descr:     Hellas On Line S.A.
country:    GR
admin-c:    HOL-RIPE
tech-c:     HOL-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     AS3329-MNT
mnt-lower:   AS3329-MNT
mnt-routes:   AS3329-MNT
created:    2012-05-29T11:19:38Z
last-modified: 2012-05-29T11:19:38Z
source:     RIPE

role:      VFGR Fixed Network Operations Center
address:    Vodafone Greece Fixed (ex Hellas On Line S.A.)
address:    1-3, Tzavella Str
address:    15231 , Halandri, Athens, Greece
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    For complaints regarding abuse, spam, etc:
remarks:    abuse-mailbox: abusevfgr@vodafone.com
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    TK583-RIPE
tech-c:     TK583-RIPE
tech-c:     HS8157-RIPE
nic-hdl:    HOL-RIPE
mnt-by:     AS3329-MNT
created:    2005-05-04T12:37:03Z
last-modified: 2022-11-29T08:00:00Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.55.0.0/20
descr:     VF GR Fixed
origin:     AS3329
mnt-by:     AS3329-MNT
mnt-by:     PANAFON-MNT
created:    2021-03-18T12:48:26Z
last-modified: 2021-03-18T12:48:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]