| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOL-GR AS3329

as-block:    AS3209 - AS3353
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:19Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS3329
as-name:    HOL-GR
descr:     Athens, Greece
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    The following BGP policy is applied to all customers
remarks:
remarks:    - Private reserved networks and private AS numbers
remarks:    are not accepted and always filtered.
remarks:
remarks:    - Prefixes longer than a /24 are not accepted.
remarks:
remarks:    - Prefixes not matching import policy are rejected.
remarks:    Customers must always have a valid route object.
remarks:
remarks:    - Prefix limit is placed upon the number of prefixes
remarks:    received including a percentage amount for future
remarks:    growth.
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    VFGR AS
remarks:
import:     from AS12361 action pref=400; accept AS-PANAFONET
export:     to AS12361 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    CYTA HELLAS AS
remarks:
import:     from AS6866 action pref=400; accept AS-CYTAHELLAS
export:     to AS6866 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    Customers
remarks:
import:     from AS13038 action pref=100; accept AS13038
import:     from AS16013 action pref=100; accept AS16013
import:     from AS42070 action pref=100; accept AS42070
import:     from AS28969 action pref=100; accept AS28969
import:     from AS15764 action pref=100; accept AS15763
import:     from AS9128 action pref=100; accept AS9128
import:     from AS15439 action pref=100; accept AS15439 AS39062
import:     from AS41264 action pref=100; accept AS41264
export:     to AS41264 announce ANY
import:     from AS29241 action pref=100; accept AS29241
import:     from AS39062 action pref=100; accept AS39062
import:     from AS39820 action pref=100; accept AS39820
import:     from AS41725 action pref=100; accept AS41725
import:     from AS15853 action pref=100; accept AS15853
import:     from AS8388 action pref=100; accept AS8388
import:     from AS35459 action pref=100; accept as35459
import:     from AS34516 action pref=100; accept as34516
import:     from AS31563 action pref=100; accept as31563
import:     from AS3260 action pref=100; accept as3260
import:     from AS21291 action pref=100; accept as21291
import:     from AS39245 action pref=100; accept as39245
import:     from AS39481 action pref=100; accept as39481
import:     from AS35446 action pref=100; accept as35446
import:     from AS48380 action pref=100; accept as48380
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS42365 action pref=100; accept as42365
import:     from AS41372 action pref=100; accept as41372
import:     from AS21357 action pref=100; accept AS21357
import:     from AS28953 action pref=100; accept AS28953
import:     from AS41372 action pref=100; accept AS41372
import:     from AS44593 action pref=100; accept AS44593
import:     from AS196910 action pref=100; accept AS196910
import:     from AS15544 action pref=100; accept AS15544
import:     from AS44036 action pref=100; accept AS44036
import:     from AS197189 action pref=100; accept AS197189
import:     from AS197330 action pref=100; accept AS197330
import:     from AS56910 action pref=400; accept AS56910 AS56910:AS-TO-HOL
import:     from AS44357 action pref=100; accept AS44357
import:     from AS42680 action pref=100; accept AS42680
import:     from AS201827 action pref=100; accept AS201827
import:     from AS21183 action pref=100; accept AS-ABCOM-SET
import:     from AS212274 action pref=100; accept AS212274
export:     to AS13038 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS28969 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS15764 announce ANY
export:     to AS9128 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS15439 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS29241 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS39062 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS39820 announce ANY
export:     to AS42070 announce ANY
export:     to AS16013 announce ANY
export:     to AS41725 announce ANY
export:     to AS15853 announce AS3329:AS-HOLPEER
export:     to AS8388 announce ANY
export:     to AS35459 announce ANY
export:     to AS34516 announce ANY
export:     to AS31563 announce ANY
export:     to AS3260 announce ANY
export:     to AS21291 announce ANY
export:     to AS39245 announce ANY
export:     to AS39481 announce ANY
export:     to AS35446 announce ANY
export:     to AS48380 announce ANY
export:     to AS42365 announce ANY
export:     to AS41372 announce ANY
export:     to AS21357 announce AS3329
export:     to AS28953 announce ANY
export:     to AS41372 announce ANY
export:     to AS44593 announce ANY
export:     to AS196910 announce ANY
export:     to AS15544 announce ANY
export:     to AS44036 announce ANY
export:     to AS197189 announce ANY
export:     to AS197330 announce ANY
export:     to AS56910 announce ANY
export:     to AS44357 announce ANY
export:     to AS42680 announce ANY
export:     to AS201827 announce ANY
export:     to AS21183 announce ANY
export:     to AS212274 announce ANY
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    GRIX - Greek Internet EXchange Peerings
remarks:
import:     from AS5408 action pref=300; accept AS-GRNETUS
export:     to AS5408 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5408 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5408 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS6799 action pref=300; accept AS-OTENET
export:     to AS6799 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS41920 action pref=300; accept AS41920
export:     to AS41920 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS6866 action pref=300; accept AS6866
export:     to AS6866 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6866 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6866 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS25472 action pref=300; accept AS25472 AS15544
export:     to AS25472 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25472 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25472 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS4004 action pref=300; accept AS4004
export:     to AS4004 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS702 action pref=300; accept ANY
export:     to AS702 announce AS3329:AS-HOLINTERNET
import:     from AS198477 action pref=300; accept AS198477:AS-TO-AIX
export:     to AS198477 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198477 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198477 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS25152 action pref=300; accept RS-KROOT-GRNET
export:     to AS25152 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS199789 action pref=300; accept AS199789:AS-TO-AIX
export:     to AS199789 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199789 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199789 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS201494 action pref=300; accept AS201494
export:     to AS201494 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201494 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201494 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS56910 action pref=300; accept AS56910 AS56910:AS-TO-HOL
export:     to AS56910 announce AS3329:AS-TO-AIX
import:     from AS6507 action pref=300; accept AS201494
export:     to AS6507 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6507 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6507 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
import:     from AS13004 action pref=300; accept AS201494
export:     to AS13004 announce AS3329:AS-TO-AIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13004 action pref=300; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13004 announce AS3329:AS-TO-AIX-V6
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    National Direct Peerings
remarks:
import:     from AS1241 action pref=400; accept AS-FORTHNET-GRIX
export:     to AS1241 announce AS3329:AS-HOLPEER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1241 action pref=400; accept AS-FORTHNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1241 announce AS3329:AS-HOLTR-V6
remarks:    ------------------------------------------
remarks:
remarks:    International Peerings
remarks:
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS3329:AS-HOLINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1273 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1273 announce AS3329:AS-HOLINTERNET-V6
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS3329:AS-HOLINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS3329:AS-HOLINTERNET-V6
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6762 announce AS3329:AS-HOLINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS3329:AS-HOLINTERNET-V6
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS3329:AS-HOLINTERNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS3329:AS-HOLINTERNET-V6
remarks:    ------------------------------------------
org:      ORG-PS3-RIPE
admin-c:    HOL-RIPE
tech-c:     HOL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     PANAFON-MNT
mnt-by:     AS3329-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-11T11:54:24Z
last-modified: 2022-01-10T09:00:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PS3-RIPE
org-name:    VODAFONE-PANAFON HELLENIC TELECOMMUNICATIONS COMPANY SA
country:    GR
org-type:    LIR
address:    Tzavella 1-3
        Halandri
address:    15231
address:    Athens
address:    GREECE
phone:     +30 210 6702000
fax-no:     +30 210 6703351
admin-c:    PNOC2-RIPE
admin-c:    VFGR-RIPE
tech-c:     VFGR22-RIPE
abuse-c:    AR15434-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PANAFON-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PANAFON-MNT
created:    2004-04-17T11:25:12Z
last-modified: 2021-06-28T11:33:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VFGR Fixed Network Operations Center
address:    Vodafone Greece Fixed (ex Hellas On Line S.A.)
address:    1-3, Tzavella Str
address:    15231 , Halandri, Athens, Greece
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    For complaints regarding abuse, spam, etc:
remarks:    abuse-mailbox: abusevfgr@vodafone.com
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    TK583-RIPE
tech-c:     TK583-RIPE
tech-c:     HS8157-RIPE
nic-hdl:    HOL-RIPE
mnt-by:     AS3329-MNT
created:    2005-05-04T12:37:03Z
last-modified: 2021-12-06T09:25:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]