| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS45012 
PREFIKSY:    AS45012
TRACEROUTE:  5.44.104.0 5.44.104.0
LOOKING GLASS: 5.44.104.0 5.44.104.0
IPv6 in 6to4: 2002:52c:6800::52c:6800

DE
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.44.104.0 - 5.44.107.255
netname:    ALVOTECH-US-VPS1
country:    DE
org:      ORG-dIG4-RIPE
admin-c:    PBH-RIPE
tech-c:     PBH-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ONE-NETWORK-MNT
mnt-lower:   ONE-NETWORK-MNT
mnt-routes:   ONE-NETWORK-MNT
created:    2012-05-23T15:51:07Z
last-modified: 2024-02-16T14:49:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-dIG4-RIPE
org-name:    dogado GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Antonio-Segni-Strae 11
address:    44263
address:    Dortmund
address:    GERMANY
phone:     +492312866200
fax-no:     +4923128662020
admin-c:    PBH-RIPE
tech-c:     PBH-RIPE
abuse-c:    PBH-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ONE-NETWORK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ONE-NETWORK-MNT
created:    2008-04-21T14:11:50Z
last-modified: 2024-06-04T12:26:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      provider.BOX Hostmaster
address:    dogado GmbH
address:    Antonio-Segni-Strae 11
address:    D-44263 Dortmund
abuse-mailbox: abuse@dogado.de
admin-c:    RTD-RIPE
admin-c:    TMD-RIPE
tech-c:     RTD-RIPE
tech-c:     TMD-RIPE
mnt-by:     ONE-NETWORK-MNT
mnt-by:     ONE-NETWORK-MNT
nic-hdl:    PBH-RIPE
created:    2008-04-21T15:56:53Z
last-modified: 2024-05-10T12:48:52Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.44.104.0/22
origin:     AS45012
mnt-by:     ONE-NETWORK-MNT
created:    2019-04-11T15:00:18Z
last-modified: 2024-05-10T12:48:33Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]