| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CLOUDPIT AS45012

as-block:    AS44170 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-06-14T15:02:10Z
last-modified: 2023-06-14T15:02:10Z
source:     RIPE


aut-num:    AS45012
as-name:    CLOUDPIT
import:     from AS21413 accept any
import:     from AS9002 accept any
import:     from AS8648 accept any
import:     from AS45031 accept AS-PROVIDERBOX
export:     to AS21413 announce AS-PROVIDERBOX
export:     to AS9002 announce AS-PROVIDERBOX
export:     to AS8648 announce AS-PROVIDERBOX
export:     to AS45031 announce AS-PROVIDERBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21413 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8648 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21413 announce AS-PROVIDERBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-PROVIDERBOX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8648 announce AS-PROVIDERBOX
org:      ORG-dIG4-RIPE
admin-c:    CPIT-RIPE
tech-c:     CPIT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CLOUDPIT-MNT
created:    2008-04-21T11:54:44Z
last-modified: 2022-12-15T09:36:05Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-dIG4-RIPE
org-name:    dogado GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Antonio-Segni-Strae 11
address:    44263
address:    Dortmund
address:    GERMANY
phone:     +492312866200
fax-no:     +4923128662020
admin-c:    PBH-RIPE
tech-c:     PBH-RIPE
abuse-c:    PBH-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    providerbox-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     providerbox-mnt
created:    2008-04-21T14:11:50Z
last-modified: 2022-02-07T14:34:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      cloudpit.io Hostmaster
address:    dogado GmbH
address:    Antonio-Segni-Strae 11
address:    D-44263 Dortmund
abuse-mailbox: abuse@dogado.de
nic-hdl:    CPIT-RIPE
mnt-by:     CLOUDPIT-MNT
created:    2019-07-18T14:40:27Z
last-modified: 2022-09-13T09:08:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]