| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16276 
PREFIKSY:    AS16276
TRACEROUTE:  5.39.0.0 ls23.gra.ovh.logit.io
LOOKING GLASS: 5.39.0.0 ls23.gra.ovh.logit.io
IPv6 in 6to4: 2002:527:000::527:000

FR
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.39.0.0 - 5.39.0.127
netname:    OVH-DEDICATED-FO
country:    FR
descr:     Failover IPs
org:      ORG-OS3-RIPE
admin-c:    OTC2-RIPE
tech-c:     OTC2-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2017-04-14T09:03:23Z
last-modified: 2017-04-14T09:03:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OS3-RIPE
org-name:    OVH SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 rue Kellermann
address:    59100
address:    Roubaix
address:    FRANCE
phone:     +33972101007
admin-c:    OTC2-RIPE
admin-c:    OK217-RIPE
admin-c:    GM84-RIPE
abuse-c:    AR15333-RIPE
mnt-ref:    OVH-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-04-17T11:23:17Z
last-modified: 2020-12-16T10:24:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OVH Technical Contact
address:    OVH SAS
address:    2 rue Kellermann
address:    59100 Roubaix
address:    France
admin-c:    OK217-RIPE
tech-c:     GM84-RIPE
tech-c:     SL10162-RIPE
nic-hdl:    OTC2-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ovh.net
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2004-01-28T17:42:29Z
last-modified: 2014-09-05T10:47:15Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.39.0.0/17
descr:     OVH ISP
descr:     Paris, France
origin:     AS16276
mnt-by:     OVH-MNT
created:    2012-05-15T09:38:46Z
last-modified: 2012-05-15T09:38:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]