| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12688 BAIKALTRANSTELECOM
PREFIKSY:   BAIKALTRANSTELECOM AS12688
TRACEROUTE:  5.254.252.0 5.254.252.0
LOOKING GLASS: 5.254.252.0 5.254.252.0
IPv6 in 6to4: 2002:5fe:fc00::5fe:fc00

RU
inetnum:    5.254.252.0 - 5.254.255.255
netname:    RU-BTTK
country:    RU
org:      ORG-CJSC4-RIPE
admin-c:    BTTC-RIPE
tech-c:     BTTC-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     BTTC-MNT
created:    2012-11-23T03:59:00Z
last-modified: 2021-04-16T02:58:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CJSC4-RIPE
org-name:    Closed Joint Stock Company SibTransTelecom
org-type:    OTHER
address:    1, Televizornaya str.
address:    660028
address:    Krasnoyarsk
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73912160498
fax-no:     +73912160489
mnt-ref:    RU-SIBTTK-MNT
mnt-by:     RU-SIBTTK-MNT
abuse-c:    AR16923-RIPE
admin-c:    KAV1000-RIPE
admin-c:    STTK-RIPE
admin-c:    SDB777-RIPE
admin-c:    EAV9-RIPE
admin-c:    APL8-RIPE
created:    2004-04-17T11:58:30Z
last-modified: 2020-10-26T14:57:26Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIS KTTK Sibir
address:    JSC Company TransTeleCom
address:    Branch SIBIR-TTK
address:    Russia
address:    664025 Irkutsk
address:    38 Gagarina blvd
abuse-mailbox: baykal_iptech@baikal.ttk.ru
admin-c:    MVP125-RIPE
admin-c:    TAI447-RIPE
tech-c:     MVP125-RIPE
tech-c:     TAI447-RIPE
nic-hdl:    BTTC-RIPE
mnt-by:     BTTC-MNT
created:    2011-03-23T07:33:25Z
last-modified: 2019-03-05T03:50:51Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.254.252.0/22
origin:     AS12688
descr:     RU-BTTK
mnt-by:     BTTC-MNT
created:    2021-04-16T02:29:54Z
last-modified: 2021-04-16T02:29:54Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]