| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BAIKALTRANSTELECOM AS12688

as-block:    AS12557 - AS13223
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12688
as-name:    BAIKALTRANSTELECOM
descr:     Irkutsk, Russia
org:      ORG-CJSC19-RIPE
import:     from AS20485 action pref=150; accept ANY
import:     from AS21442 action pref=100; accept AS21442
export:     to AS20485 announce AS12688
export:     to AS21442 announce AS12688
admin-c:    KTTK-RIPE
admin-c:    BTTC-RIPE
tech-c:     BTTC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2011-03-23T09:54:11Z
last-modified: 2018-09-04T11:00:08Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CJSC19-RIPE
org-name:    Joint Stock Company TransTeleCom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Vereyskaya street 29, building 134
address:    121357
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957846670
fax-no:     +74957846671
admin-c:    YL390-RIPE
admin-c:    AERM-RIPE
abuse-c:    KTTK-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TRANSTELECOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2009-03-11T13:07:47Z
last-modified: 2022-04-08T10:40:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIS KTTK Sibir
address:    JSC Company TransTeleCom
address:    Branch SIBIR-TTK
address:    Russia
address:    664025 Irkutsk
address:    38 Gagarina blvd
abuse-mailbox: baykal_iptech@baikal.ttk.ru
admin-c:    MVP125-RIPE
admin-c:    TAI447-RIPE
tech-c:     MVP125-RIPE
tech-c:     TAI447-RIPE
nic-hdl:    BTTC-RIPE
mnt-by:     BTTC-MNT
created:    2011-03-23T07:33:25Z
last-modified: 2019-03-05T03:50:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TTC NOC
address:    Company TransTeleCom Network Operation Center
address:    29/134, Vereyskaya str.
address:    121357 Moscow Russian Federation
phone:     +7 495 7846677
phone:     +7 495 7846670
fax-no:     +7 495 7846671
remarks:    ------------------------------------------
admin-c:    YL390-RIPE
tech-c:     YL390-RIPE
tech-c:     DP11502-RIPE
tech-c:     AYS33-RIPE
tech-c:     AERM-RIPE
tech-c:     AK20532-RIPE
tech-c:     MN12708-RIPE
nic-hdl:    KTTK-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: ripe@ttk.ru
remarks:    Spam & Abuse: abuse@ttk.ru
remarks:    Routing inquiries: iptech@ttk.ru
remarks:    Peering issues: peering@ttk.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    Please use abuse@ttk.ru e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
mnt-by:     TRANSTELECOM-MNT
created:    2003-09-26T09:09:36Z
last-modified: 2022-04-07T15:41:41Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ttk.ru
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]