| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS29066 
PREFIKSY:    AS29066
TRACEROUTE:  5.253.66.0 5.253.66.0
LOOKING GLASS: 5.253.66.0 5.253.66.0
IPv6 in 6to4: 2002:5fd:4200::5fd:4200

US
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.253.66.0 - 5.253.67.255
netname:    IPXO-NET
country:    BG
geofeed:    https://geofeed.ipxo.com/geofeed.txt
org:      ORG-TL875-RIPE
admin-c:    TL6825-RIPE
tech-c:     TL6825-RIPE
abuse-c:    TL6825-RIPE
status:     SUB-ALLOCATED PA
remarks:    End User Organization
mnt-by:     MNT-NETERRA
mnt-by:     IPXO-MNT
mnt-lower:   IPXO-MNT
mnt-routes:   IPXO-MNT
mnt-domains:  IPXO-MNT
created:    2024-02-07T13:29:43Z
last-modified: 2024-02-19T21:35:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL875-RIPE
org-name:    Travchis LLC
org-type:    OTHER
remarks:    End User Organization
address:    651 N Broad St, Suite 201
address:    19709
address:    Middletown
country:    US
abuse-c:    TL6825-RIPE
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2023-10-04T20:25:27Z
last-modified: 2023-10-04T20:25:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Travchis LLC
address:    651 N Broad St, Suite 201
address:    19709
address:    Middletown
address:    US
nic-hdl:    TL6825-RIPE
remarks:    End User Organization
abuse-mailbox: abuse@ipxo.com
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2023-10-04T20:25:27Z
last-modified: 2023-10-04T20:25:27Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.253.66.0/23
origin:     AS29066
mnt-by:     IPXO-MNT
created:    2024-02-19T21:35:26Z
last-modified: 2024-02-19T21:35:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]