| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VELIANET-AS AS29066

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29066
as-name:    VELIANET-AS
descr:     velia.net Internetdienste GmbH
descr:     Hanau
org:      ORG-VIG33-RIPE
remarks:
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS20773 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-VELIANET
export:     to AS2914 announce AS-VELIANET
export:     to AS3257 announce AS-VELIANET
export:     to AS6453 announce AS-VELIANET
export:     to AS20773 announce AS-VELIANET
remarks:
import:     from AS12996 accept AS12996 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS12996 announce ANY
import:     from AS19551 accept AS19551 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS19551 announce ANY
import:     from AS41637 accept AS41637 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS41637 announce ANY
import:     from AS42909 accept AS42909 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS42909 announce ANY
import:     from AS51833 accept AS51833 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS51833 announce ANY
import:     from AS57768 accept AS57768 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS57768 announce ANY
import:     from AS60592 accept AS60592 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS60592 announce ANY
import:     from AS203098 accept AS203098 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS203098 announce ANY
import:     from AS210194 accept AS210194 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS210194 announce ANY
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 announce AS-VELIANET-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12996 accept AS12996
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12996 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41637 accept AS41637
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41637 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42909 accept AS42909
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42909 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51833 accept AS51833
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51833 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202171 accept AS202171
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202171 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202436 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202436 announce AS-VELIANET-V6
remarks:
admin-c:    NA8204-RIPE
tech-c:     NA8204-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FGK-MNT
created:    2003-05-23T12:19:15Z
last-modified: 2023-10-27T06:40:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VIG33-RIPE
org-name:    velia.net Internetdienste GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hessen-Homburg-Platz 1
address:    63452
address:    Hanau
address:    GERMANY
phone:     +4915165485359
admin-c:    NA8204-RIPE
tech-c:     NA8204-RIPE
abuse-c:    AR70495-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FGK-MNT
created:    2023-06-29T07:51:31Z
last-modified: 2024-02-14T08:32:48Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    FGK-MNT

role:      Network
address:    GERMANY
address:    Kln
address:    50672
address:    Friesenplatz 4
phone:     +4915165485359
nic-hdl:    NA8204-RIPE
mnt-by:     lir-de-velianet1-1-MNT
created:    2023-06-29T07:51:30Z
last-modified: 2023-06-29T07:51:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]