| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VELIANET-AS AS29066

as-block:    AS28914 - AS29090
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29066
as-name:    VELIANET-AS
descr:     velia.net Internetdienste GmbH
descr:     Hanau
org:      ORG-OG1-RIPE
remarks:
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
import:     from AS20773 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-VELIANET
export:     to AS2914 announce AS-VELIANET
export:     to AS3257 announce AS-VELIANET
export:     to AS6453 announce AS-VELIANET
export:     to AS20773 announce AS-VELIANET
remarks:
import:     from AS12996 accept AS12996 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS12996 announce ANY
import:     from AS19551 accept AS19551 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS19551 announce ANY
import:     from AS41637 accept AS41637 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS41637 announce ANY
import:     from AS42909 accept AS42909 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS42909 announce ANY
import:     from AS51833 accept AS51833 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS51833 announce ANY
import:     from AS57768 accept AS57768 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS57768 announce ANY
import:     from AS60592 accept AS60592 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS60592 announce ANY
import:     from AS203098 accept AS203098 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS203098 announce ANY
import:     from AS210194 accept AS210194 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS210194 announce ANY
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS-VELIANET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 announce AS-VELIANET-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12996 accept AS12996
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12996 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41637 accept AS41637
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41637 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42909 accept AS42909
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42909 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51833 accept AS51833
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51833 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202171 accept AS202171
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202171 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202436 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202436 announce AS-VELIANET-V6
remarks:
admin-c:    GDDY
tech-c:     GDDY
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GODADDY-MNT
created:    2003-05-23T12:19:15Z
last-modified: 2019-09-27T15:21:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OG1-RIPE
org-name:    Host Europe GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
descr:     GoDaddy
address:    Hansestrasse 79
address:    51149
address:    Cologne
address:    GERMANY
phone:     +49220399347575
admin-c:    GDDY
abuse-c:    HEAH
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GODADDY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GODADDY-MNT
created:    2004-04-17T11:11:01Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GoDaddy LIR
address:    GoDaddy
address:    Hansestrasse 79
address:    51149 Koeln
phone:     +49 2203 9934 0
admin-c:    JOKO
admin-c:    MOMO
admin-c:    SEPP
admin-c:    SR5534-RIPE
tech-c:     JOKO
tech-c:     MOMO
tech-c:     SEPP
tech-c:     SR5534-RIPE
nic-hdl:    GDDY
mnt-by:     GODADDY-MNT
created:    2019-02-11T09:26:09Z
last-modified: 2022-10-04T15:50:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]