| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS31034 
PREFIKSY:    AS31034
TRACEROUTE:  5.249.128.0 5.249.128.0
LOOKING GLASS: 5.249.128.0 5.249.128.0
IPv6 in 6to4: 2002:5f9:8000::5f9:8000

IT
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.249.128.0 - 5.249.128.15
netname:    Attiva_Spa_Net
descr:     Attiva_Spa_Net
admin-c:    RQ280-RIPE
abuse-c:    ASAH19-RIPE
country:    IT
tech-c:     AN3450-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
status:     ASSIGNED PA
created:    2020-09-08T15:09:13Z
last-modified: 2020-09-08T15:09:13Z
source:     RIPE

role:      ARUBA Network
address:    Aruba S.p.A.
address:    via S.Clemente 53
address:    24036 Ponte San Pietro (BG)
address:    Italy
abuse-mailbox: abuse@staff.aruba.it
admin-c:    SC279-RIPE
admin-c:    AC68-RIPE
tech-c:     LR8449-RIPE
tech-c:     PL14025-RIPE
tech-c:     MP36509-RIPE
tech-c:     RADA-RIPE
nic-hdl:    AN3450-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2008-11-19T19:02:34Z
last-modified: 2021-09-03T15:23:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Renato Quiliquini
address:    Attiva SPA
address:    Via Portenari 21-23
address:    30175 Venezia Marghera
address:    ITALY
phone:     +39 0415382596
nic-hdl:    RQ280-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2016-06-01T17:49:53Z
last-modified: 2017-10-30T23:15:43Z
source:     RIPE


route:     5.249.128.0/20
descr:     Aruba S.p.A. Network
origin:     AS31034
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2012-09-17T17:15:45Z
last-modified: 2012-09-17T17:15:45Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]