| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ARUBA-ASN AS31034

as-block:    AS31000 - AS31064
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31034
as-name:    ARUBA-ASN
org:      ORG-Ts9-RIPE
remarks:    ==================================
remarks:    Transit/Upstream IPv4:
remarks:    ==================================
import:     from AS1267 accept ANY
export:     to AS1267 announce AS-ARUBAIT
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS-ARUBAIT
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ARUBAIT
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ARUBAIT
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-ARUBAIT
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-ARUBAIT
export:     to AS19905 announce AS-ARUBAIT
remarks:    ==================================
remarks:    Customers IPv4:
remarks:    ==================================
import:     from AS197589 accept AS-LARGABANDA
export:     to AS197589 announce ANY
import:     from AS49709 accept AS-SPEEDY
export:     to AS49709 announce ANY
import:     from AS50417 accept AS50417
export:     to AS50417 announce ANY
import:     from AS206693 accept AS206693
export:     to AS206693 announce ANY
import:     from AS47986 accept AS47986
export:     to AS47986 announce ANY
import:     from AS202242 accept AS202242
export:     to AS202242 announce ANY
import:     from AS34405 accept AS34405
export:     to AS34405 announce ANY
remarks:    ==================================
remarks:    Peering Database:
remarks:    https://www.peeringdb.com/asn/31034
remarks:    ==================================
admin-c:    SS936-RIPE
tech-c:     AN3450-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2004-02-12T09:55:09Z
last-modified: 2018-11-03T17:06:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ts9-RIPE
org-name:    Aruba S.p.A.
org-type:    LIR
address:    Piazza Garibaldi 8
address:    52010
address:    Soci (AR)
address:    ITALY
phone:     +39 0575 0505
fax-no:     +39 0575 862000
admin-c:    AN3450-RIPE
admin-c:    MG10548-RIPE
admin-c:    SL9975-RIPE
admin-c:    SC279-RIPE
admin-c:    SS936-RIPE
mnt-ref:    TECHNORAIL-MNT
mnt-ref:    ARUBA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ARUBA-MNT
abuse-c:    AN3450-RIPE
created:    2004-04-17T11:34:23Z
last-modified: 2016-11-29T14:22:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ARUBA NOC
address:    Aruba S.p.A.
address:    via S.Clemente 53
address:    24036 Ponte San Pietro (BG)
address:    Italy
abuse-mailbox: abuse@staff.aruba.it
admin-c:    SS936-RIPE
tech-c:     SC279-RIPE
nic-hdl:    AN3450-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    2008-11-19T19:02:34Z
last-modified: 2017-11-15T08:13:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Susanna Santini
address:    Aruba S.p.A.
address:    Via S.Clemente, 53
address:    24036 Ponte San Pietro (BG)
phone:     +39 0575 0505
fax-no:     +39 0575 862000
nic-hdl:    SS936-RIPE
mnt-by:     ARUBA-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T08:14:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]