| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS12324 LUBMAN-EDU-AS
PREFIKSY:   LUBMAN-EDU-AS AS12324
TRACEROUTE:  5.201.0.0 5.201.0.0
LOOKING GLASS: 5.201.0.0 5.201.0.0
IPv6 in 6to4: 2002:5c9:000::5c9:000

PL
inetnum:    5.201.0.0 - 5.201.63.255
netname:    PL-LUB-UMCS
descr:     Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie
descr:     pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
descr:     20-031 Lublin
country:    PL
admin-c:    AD6207-RIPE
admin-c:    RW1235-RIPE
tech-c:     MD3735-RIPE
tech-c:     AT2717-RIPE
tech-c:     RW1235-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
mnt-lower:   PL-LUBMAN-MNT
created:    2012-09-26T14:05:39Z
last-modified: 2016-03-14T13:31:54Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    ****************************************
remarks:    korespondencje nalezy kierowac na adres:
remarks:    Dyrektor LubMAN UMCS
remarks:    mgr inz. Wojciech Widelski
remarks:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
remarks:    20-031 Lublin
remarks:    ****************************************
remarks:    INFRA-AW

person:     Artur Dziubicki
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 537 7799
fax-no:     +48 81 537 6192
nic-hdl:    AD6207-RIPE
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
created:    2009-02-25T10:24:30Z
last-modified: 2018-03-22T09:23:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Trebinski
org:      ORG-UMCS1-RIPE
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 5376278
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
remarks:    abuse from UMCS network: abuse@umcs.lublin.pl
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
nic-hdl:    AT2717-RIPE
created:    2004-10-02T16:13:30Z
last-modified: 2019-04-04T07:20:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marek Dubiel
org:      ORG-UMCS1-RIPE
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 5376278
fax-no:     +48 81 5376295
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
remarks:    abuse from UMCS network: abuse@umcs.lublin.pl
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
nic-hdl:    MD3735-RIPE
created:    2004-10-02T16:13:29Z
last-modified: 2019-04-04T07:21:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Wolinski
org:      ORG-UMCS1-RIPE
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 5376278
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
remarks:    abuse from UMCS network: abuse@umcs.lublin.pl
remarks:    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
nic-hdl:    RW1235-RIPE
created:    2004-10-02T16:13:31Z
last-modified: 2019-04-04T07:14:45Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.201.0.0/18
descr:     academic part of Lublin MAN, Poland
origin:     AS12324
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
created:    2012-09-11T10:57:42Z
last-modified: 2012-09-11T10:57:42Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]