| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LUBMAN-EDU-AS AS12324

as-block:    AS12288 - AS12454
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:24Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:24Z
source:     RIPE


aut-num:    AS12324
org:      ORG-MCU1-RIPE
as-name:    LUBMAN-EDU-AS
descr:     Poland, Lublin
descr:     academic MAN in Lublin
remarks:    ---------- PIONIER ----------
import:     from AS8501 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8501 announce AS12324:AS-TO-8501
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8501 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8501 announce AS12324:AS-TO-8501
remarks:    ---------- TP ---------------
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29535 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-TPIX accept any
export:     to AS5617 announce AS12324 AS12324:AS-customers
export:     to AS29535 announce AS12324 AS12324:AS-customers
export:     to AS-TPIX announce AS12324 AS12324:AS-customers
remarks:    ---------- Peers ------------
import:     from AS1887 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5550 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8508 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8664 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9112 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12346 action pref=80; accept ANY
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20960 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42667 action pref=100; accept AS42667 AS39716
import:     from AS197552 action pref=100; accept AS197552
import:     from AS199028 action pref=100; accept AS199028
import:     from AS199936 action pref=100; accept AS199936
export:     to AS1887 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS5550 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS8508 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS8664 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS9112 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS12346 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS12741 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS20960 announce AS12324:AS-TRANSIT
export:     to AS42667 announce ANY
export:     to AS197552 announce ANY
export:     to AS199028 announce ANY
export:     to AS199936 announce ANY
admin-c:    WW828-RIPE
tech-c:     LUBM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
created:    2002-05-06T15:18:09Z
last-modified: 2017-11-15T09:13:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MCU1-RIPE
org-name:    Maria Curie-Sklodowska University
country:    PL
org-type:    LIR
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 5
address:    20-031
address:    Lublin
address:    POLAND
phone:     +48815376192
fax-no:     +48815376192
admin-c:    AR1187-RIPE
admin-c:    AD6207-RIPE
tech-c:     LUBM3-RIPE
mnt-ref:    PL-LUBMAN-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
abuse-c:    LUBM4-RIPE
created:    2004-04-17T11:48:25Z
last-modified: 2020-12-16T12:57:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LUBMAN Operations
address:    LUBMAN UMCS
address:    Pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 537 6249
fax-no:     +48 81 537 6192
remarks:    trouble: in case of abuse use e-mail abuse@ripe.umcs.pl
remarks:    trouble: in case of other troubles use operator@ripe.umcs.pl
admin-c:    AR1187-RIPE
admin-c:    AD6207-RIPE
tech-c:     AR1187-RIPE
tech-c:     AD6207-RIPE
nic-hdl:    LUBM1-RIPE
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
created:    2002-05-06T14:54:39Z
last-modified: 2018-04-04T07:44:58Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@ripe.umcs.pl

person:     Wojciech Widelski
address:    pl. Marii Curie-Sklodowskiej 1
address:    20-031 Lublin
address:    POLAND
phone:     +48 81 537 6192
nic-hdl:    WW828-RIPE
mnt-by:     PL-LUBMAN-MNT
created:    2009-02-25T10:24:30Z
last-modified: 2017-10-30T22:04:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]