| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5617 
PREFIKSY:    AS5617
TRACEROUTE:  5.184.206.161 public-gprs681824.centertel.pl
LOOKING GLASS: 5.184.206.161 public-gprs681824.centertel.pl
IPv6 in 6to4: 2002:5b8:cea1::5b8:cea1

PL
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.184.0.0 - 5.185.63.255
netname:    PL-IDEA-MOBILE
descr:     Orange Mobile
country:    PL
geoloc:     52.22991544468422 21.011717319488525
org:      ORG-PA19-RIPE
admin-c:    OPHT
tech-c:     OPHT
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
remarks:    Please send spam and abuse notification only to
remarks:    cert.opl@orange.com
remarks:    ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - ! - !
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     TPNET
created:    2012-08-22T10:19:11Z
last-modified: 2022-01-17T08:57:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PA19-RIPE
org-name:    PTK-Centertel
org-type:    Other
address:    Orange Polska S.A.
address:    Al. Jerozolimskie 160
address:    02-326 Warszawa
address:    POLAND
admin-c:    SG11452-RIPE
mnt-ref:    AS12743-MNT
mnt-ref:    MNT-IDEA
remarks:    In case of ABUSE (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    PTK CENTERTEL address space, please contact only to:
remarks:    abuse@centertel.pl
remarks:    !!! registry@centertertel.pl is not ABUSE contact !!!
mnt-by:     AS12743-MNT
abuse-c:    PTKR
created:    2004-04-17T11:47:19Z
last-modified: 2019-05-28T11:29:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      OPL - Hostmaster
address:    Orange Polska S.A.
address:    Al. Jerozolimskie 160
address:    02-326 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 800 120810
phone:     +48 801 600006
phone:     +48 22 5039000
fax-no:     +48 22 6225182
org:      ORG-PT1-RIPE
admin-c:    EHD2-RIPE
tech-c:     KP21-RIPE
abuse-mailbox: cert.opl@orange.com
nic-hdl:    OPHT
mnt-by:     TPNET
created:    2014-03-26T08:23:42Z
last-modified: 2022-10-13T08:13:33Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.184.0.0/16
descr:     PTK CENTERTEL MOBILE data services
origin:     AS5617
mnt-by:     AS5617-MNT
created:    2013-01-08T10:36:20Z
last-modified: 2022-01-17T12:42:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]