| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TPNET AS5617

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5617
as-name:    TPNET
org:      ORG-PT1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-TPNET
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-TPNET
remarks:    TPNET peers upstream with Telia and OpenTransit
remarks:    and with customers in Poland
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:    Communities used in AS5617
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    5617:103 - prefix is not announced to foreign peers
remarks:
remarks:    We do not accept all RFC1997 communities (no-export etc.)
remarks:
remarks:    communities for specific link are 5617:ab0x :
remarks:    x=0 for "do not advertise"; x=1,2,3 for "prepend 1,2,3 times"
remarks:
remarks:    for AS1299 Telia 5617:110x
remarks:    for AS5511 OpenTransit 5617:120x
remarks:    for AS16283 Lodman 5617:220x
remarks:    for AS8664 ICM 5617:240x
remarks:    for AS8501 Pionier 5617:250x
remarks:    for AS8890 Kampus Ochota 5617:260x
remarks:    for AS12464 Politechnika W-wska 5617:270x
remarks:    for AS8508 Silweb 5617:280x
remarks:    for AS5550 TASK 5617:290x
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    5617:997 - BLACKHOLING COMMUNITY
remarks:
remarks:    blackhole community for /32 routes (single hosts)
remarks:    blackholing works only for hosts from neighboring AS
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    We accept MED from our customers
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    ENTRY POINT INDICATORS IN AS5617
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    5617:3385: Bialystok
remarks:    5617:3352: Bydgoszcz
remarks:    5617:3358: Gdansk
remarks:    5617:3332: Katowice
remarks:    5617:3341: Kielce
remarks:    5617:3312: Krakow
remarks:    5617:3342: Lodz
remarks:    5617:3381: Lublin
remarks:    5617:3389: Olsztyn
remarks:    5617:3361: Poznan
remarks:    5617:3317: Rzeszow
remarks:    5617:3391: Szczecin
remarks:    5617:3322: Warszawa
remarks:    5617:3371: Wroclaw
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:    BGP issues: registry@tpnet.pl
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:    IP address space: ip@telekomunikacja.pl
remarks:    ================================================
remarks:
remarks:    ================================================
remarks:    Our looking-glass: http://lg.tpnet.pl
remarks:    ================================================
remarks:
admin-c:    TPRG
tech-c:     TPRG
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5617-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-03-11T09:26:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PT1-RIPE
org-name:    Orange Polska Spolka Akcyjna
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. Jerozolimskie 160
address:    02-326
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48226270055
admin-c:    EHD2-RIPE
admin-c:    KP21-RIPE
admin-c:    AD13130-RIPE
abuse-c:    OPHT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TPNET
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TPNET
created:    2004-04-17T11:48:22Z
last-modified: 2022-11-24T08:27:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TPNET REGISTRY
address:    Orange Polska SA
address:    Aleje Jerozolimskie 160
address:    02-326 Warszawa
address:    POLAND
remarks:
remarks:    ================================
remarks:    BGP PROBLEMS
remarks:    ================================
remarks:    In case of routing problems,
remarks:    please send mail to registry contact.
remarks:
remarks:    registry@tpnet.pl
remarks:
remarks:    ================================
remarks:    ABUSE ISSUES
remarks:    ================================
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    TP S.A. address space, please mail only to:
remarks:    abuse-mailbox. Notifications sent to other
remarks:    mailboxes will be left without any action.
remarks:
remarks:    ================================
remarks:    abuse phone: +48 22 8871788
remarks:    ================================
remarks:
remarks:    ================================
abuse-mailbox: abuse@tpnet.pl
remarks:    ================================
remarks:
admin-c:    KP21-RIPE
admin-c:    PT2864-RIPE
tech-c:     PT2864-RIPE
nic-hdl:    TPRG
mnt-by:     AS5617-MNT
created:    2007-01-03T09:36:46Z
last-modified: 2022-10-13T10:41:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]