| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39855 MOD-EU
PREFIKSY:   MOD-EU AS39855
TRACEROUTE:  5.183.225.0 5.183.225.0
LOOKING GLASS: 5.183.225.0 5.183.225.0
IPv6 in 6to4: 2002:5b7:e100::5b7:e100

FR
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.183.225.0 - 5.183.225.255
netname:    MODMC-5-183-225-0
country:    FR
geoloc:     48.9124807 2.3447292
org:      ORG-MMCL6-RIPE
admin-c:    MMCL5-RIPE
tech-c:     MMCL5-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:20Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MMCL6-RIPE
org-name:    MOD Mission Critical LLC
org-type:    OTHER
address:    4950 S Yosemite St, Suite F2
address:    80111 Greenwood Village
address:    United States
abuse-c:    MMCL5-RIPE
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:20Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MOD Mission Critical LLC abuse handling
address:    4950 S Yosemite St, Suite F2
address:    80111 Greenwood Village
address:    United States
nic-hdl:    MMCL5-RIPE
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:19Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:19Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: support@modmc.net


route:     5.183.225.0/24
origin:     AS39855
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:21Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]