| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOD-EU AS39855

as-block:    AS39601 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-29T07:47:54Z
last-modified: 2023-08-29T07:47:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39855
as-name:    MOD-EU
org:      ORG-MMCL1-RIPE
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS39855
import:     from AS51088 accept ANY
export:     to AS51088 announce AS39855
import:     from AS12637 accept ANY
export:     to AS12637 announce AS39855
admin-c:    MMN90-RIPE
tech-c:     MMN90-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     us-modmc-1-mnt
created:    2017-10-17T14:53:49Z
last-modified: 2018-09-04T12:06:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MMCL1-RIPE
org-name:    Mod Mission Critical LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    4950 South Yosemite St.,
        # F2-367, Greenwood Village, CO
address:    80111
address:    Greenwood Village
address:    UNITED STATES
phone:     +1-877-364-8080
admin-c:    MMN90-RIPE
tech-c:     MMN90-RIPE
abuse-c:    AR36608-RIPE
mnt-ref:    us-modmc-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     us-modmc-1-mnt
created:    2016-06-07T06:43:09Z
last-modified: 2023-08-14T13:26:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MOD MC NOC
address:    9227 E. Lincoln Ave. # 200-409
address:    Colorado 80124
address:    Lone Tree
address:    UNITED STATES
phone:     +1-877-364-8080
nic-hdl:    MMN90-RIPE
mnt-by:     us-modmc-1-mnt
created:    2016-06-07T06:43:08Z
last-modified: 2016-06-07T06:43:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]