| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.25.42.211 (lg) / ec2-100-25-42-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6419:2ad3::6419:2ad3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS39855 MOD-EU
PREFIKSY:   MOD-EU AS39855
TRACEROUTE:  5.183.224.0 5.183.224.0
LOOKING GLASS: 5.183.224.0 5.183.224.0
IPv6 in 6to4: 2002:5b7:e000::5b7:e000

GB
inetnum:    5.183.224.0 - 5.183.224.255
netname:    MODMC-5-183-224-0
country:    GB
geoloc:     51.4282904 -0.4167496
org:      ORG-MMCL6-RIPE
admin-c:    MMCL5-RIPE
tech-c:     MMCL5-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:20Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MMCL6-RIPE
org-name:    MOD Mission Critical LLC
org-type:    OTHER
address:    4950 S Yosemite St, Suite F2
address:    80111 Greenwood Village
address:    United States
abuse-c:    MMCL5-RIPE
mnt-ref:    PREFIXBROKER-MNT
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:20Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      MOD Mission Critical LLC abuse handling
address:    4950 S Yosemite St, Suite F2
address:    80111 Greenwood Village
address:    United States
nic-hdl:    MMCL5-RIPE
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:19Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:19Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: support@modmc.net


route:     5.183.224.0/24
origin:     AS39855
mnt-by:     PREFIXBROKER-MNT
created:    2021-05-12T08:34:21Z
last-modified: 2021-05-12T08:34:21Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]