| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS198610 
PREFIKSY:    AS198610
TRACEROUTE:  5.181.110.0 5.181.110.0
LOOKING GLASS: 5.181.110.0 5.181.110.0
IPv6 in 6to4: 2002:5b5:6e00::5b5:6e00

RU
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.181.110.0 - 5.181.110.255
netname:    BEGET-NET-70
country:    RU
admin-c:    AI4838-RIPE
tech-c:     AI4838-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     BEGET-MNT
created:    2019-10-09T16:38:13Z
last-modified: 2019-10-09T16:38:13Z
source:     RIPE

person:     Aleksander Ilyin
address:    Karla Faberzhe st., n. 8B, of. 726A
address:    195112
address:    Saint Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78007000608
nic-hdl:    AI4838-RIPE
mnt-by:     BEGET-MNT
created:    2019-03-28T09:41:43Z
last-modified: 2019-03-28T09:41:43Z
source:     RIPE


route:     5.181.110.0/24
origin:     AS198610
mnt-by:     BEGET-MNT
created:    2019-04-03T10:36:40Z
last-modified: 2019-04-03T10:36:40Z
source:     RIPE
descr:     BEGET.RU
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]