| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.129.211 (lg) / ec2-3-94-129-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:81d3::35e:81d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BEGET-AS AS198610

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS198610
as-name:    BEGET-AS
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
import:     from AS48625 accept ANY
import:     from AS51289 accept AS51289
import:     from AS35000 accept ANY
import:     from AS3267 accept ANY
import:     from AS50384 accept ANY
import:     from AS44843 accept ANY
import:     from AS56689 accept AS56689
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
import:     from AS29076 accept AS-CLOUD-IX-PRO
import:     from AS42861 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS8492 accept AS-OBIT
import:     from AS60373 accept ANY
import:     from AS20764 accept ANY
import:     from AS8641 accept ANY
import:     from AS41722 accept ANY
import:     from AS50817 accept as-piter-ix
import:     from AS31500 accept ANY
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS41722 announce AS-BEGET
export:     to AS8641 announce AS-BEGET
export:     to AS20764 announce AS-BEGET
export:     to AS29076 announce AS-BEGET
export:     to AS8492 announce AS-BEGET
export:     to AS6939 announce AS-BEGET
export:     to AS42861 announce AS-BEGET
export:     to AS60373 announce AS-BEGET
export:     to AS56689 announce AS-BEGET
export:     to AS8631 announce AS-BEGET
export:     to AS44843 announce AS-BEGET
export:     to AS9002 announce AS-BEGET
export:     to AS50952 announce AS-BEGET
export:     to AS48625 announce AS-BEGET
export:     to AS51289 announce ANY
export:     to AS35000 announce AS-BEGET
export:     to AS3267 announce AS-BEGET
export:     to AS50384 announce AS-BEGET
export:     to AS43690 announce AS-BEGET
export:     to AS50817 announce AS-BEGET
export:     to AS31500 announce AS-BEGET
export:     to AS15169 announce AS-BEGET
export:     to AS28917 announce AS-BEGET
org:      ORG-BL131-RIPE
admin-c:    BGT2012-RIPE
tech-c:     BGT2012-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BEGET-MNT
created:    2012-06-25T07:47:36Z
last-modified: 2018-12-28T14:03:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BL131-RIPE
org-name:    Beget LLC
org-type:    LIR
address:    10A Jenergetikov str., office 602
address:    195027
address:    St. Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78123854136
fax-no:     +78123854136
admin-c:    MVL1984-RIPE
abuse-c:    AR16577-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BEGET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BEGET-MNT
created:    2012-06-05T07:58:34Z
last-modified: 2018-12-10T13:18:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BEGET contacts
address:    Beget Ltd
address:    Business center "Aurora-City"
address:    4, Shaumyana street, office 505-506
address:    199406 Saint-Petersburg
address:    Russian Federation
admin-c:    ALEX22-RIPE
tech-c:     MVL1984-RIPE
nic-hdl:    BGT2012-RIPE
mnt-by:     BEGET-MNT
abuse-mailbox: abuse@beget.ru
phone:     +78123854136
org:      ORG-BL131-RIPE
created:    2012-08-10T07:51:28Z
last-modified: 2014-09-03T12:57:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]