| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.132.102 (lg) / ec2-100-28-132-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:8466::641c:8466 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS42337 
PREFIKSY:    AS42337
TRACEROUTE:  5.160.169.0 5.160.169.0
LOOKING GLASS: 5.160.169.0 5.160.169.0
IPv6 in 6to4: 2002:5a0:a900::5a0:a900

IR
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.160.0.0 - 5.160.255.255
netname:    IR-RSPN-20120725
country:    IR
descr:     respina
org:      ORG-RNB1-RIPE
admin-c:    EM13591-RIPE
tech-c:     EM13591-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-lower:   MNT-RSPN
mnt-domains:  MNT-RSPN
mnt-routes:   MNT-RSPN
created:    2014-09-25T08:16:29Z
last-modified: 2021-06-04T09:53:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RNB1-RIPE
org-name:    Respina Networks & Beyond PJSC
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
country:    IR
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
org-type:    LIR
address:    No. 1, Pedaran Alley, Nezami Ganjavi St.,
        Tavanir St., Valiasr Ave.
address:    1434894411
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982192000000
phone:     +982191070000
fax-no:     +982188191083
admin-c:    RA7044-RIPE
admin-c:    RA7044-RIPE
abuse-c:    RAD41-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2007-01-16T11:11:03Z
last-modified: 2023-04-16T09:53:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ebrahim Mojtabaei
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
phone:     +982191070000
org:      ORG-RNB1-RIPE
nic-hdl:    EM13591-RIPE
mnt-by:     PDZ-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     RSPN-Admin
created:    2021-04-07T12:48:32Z
last-modified: 2021-04-07T12:48:32Z
source:     RIPE # Filtered


route:     5.160.169.0/24
descr:     Respina-Route
origin:     AS42337
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2015-04-16T19:05:35Z
last-modified: 2015-04-16T19:05:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]