| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RESPINA-AS AS42337

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS42337
as-name:    RESPINA-AS
org:      ORG-RNB1-RIPE
remarks:
remarks:
remarks:    *Import :
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49666 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50722 action pref=100; accept ANY
import:     from as-respina action pref=100; accept as-respina
remarks:
remarks:    *Export :
export:     to AS12880 announce AS42337
export:     to AS12880 announce as-respina
export:     to AS205207 announce AS42337
export:     to AS50722 announce AS42337
export:     to AS51241 announce ANY
export:     to AS205207 announce as-respina
export:     to AS49666 announce AS42337
export:     to AS49666 announce as-respina
export:     to as-respina announce ANY
remarks:
remarks:    *Default :
default:    To AS12880 action pref=100; networks ANY
remarks:
remarks:
remarks:    *IPV6 Import & Export :
mp-import:   afi any.unicast from AS12880 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS205207 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from AS49666 accept ANY
mp-import:   afi any.unicast from as-respina accept as-respina
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce AS42337
mp-export:   afi any.unicast to AS49666 announce AS42337
mp-export:   afi any.unicast to AS205207 announce AS42337
mp-export:   afi any.unicast to AS12880 announce as-respina
mp-export:   afi any.unicast to as-respina announce ANY
remarks:
remarks:    *Additionals :
import:     from AS12880 accept ANY
import:     From AS43415 accept AS43415
import:     From AS205837 accept AS205837
import:     From AS204393 accept AS204393
import:     From AS56547 accept AS56547
import:     from AS61129 accept AS61129
import:     From AS44531 accept AS44531
import:     From AS49936 accept AS49936
import:     From AS204393 accept any
import:     From AS48359 accept any
import:     From AS61248 accept AS61248
import:     From AS43528 accept AS43528
import:     from AS39501 accept AS39501
import:     from AS61173 accept AS61173
export:     to as43395 announce ANY
export:     to AS43395 announce as-respina
import:     from AS57218 accept AS57218
import:     from AS25124 accept AS25124
import:     from AS60932 accept AS60932
import:     from AS41881 accept AS41881
import:     from AS21341 accept AS21341
import:     from AS51241 accept AS51241
import:     from AS29577 accept AS29577
import:     from AS60256 accept AS60256
import:     from AS208651 accept AS208651
import:     from AS29079 accept AS29079
import:     from AS202391 accept As202391
import:     from AS9147 accept AS9147
import:     from AS62367 accept AS62367
import:     from AS51235 accept AS51235
import:     from AS208072 accept AS208072
import:     from AS56375 accept AS56375
import:     from AS49872 accept AS49872
import:     from AS205176 accept AS205176
import:     from AS208560 accept AS208560
import:     from AS203739 accept AS203739
import:     from AS205207 accept AS205207
import:     from AS40987 accept AS40987
import:     from AS43487 accept AS43487
import:     from AS60627 accept AS60627
import:     from AS61209 accept AS61209
import:     from AS56466 accept AS56466
import:     from AS60605 accept AS60605
import:     from AS64460 accept AS64460
import:     from AS202340 accept AS202340
import:     from AS52155 accept AS52155
import:     from AS48944 accept AS48944
import:     from AS203102 accept AS48944
import:     from AS59573 accept AS59573
import:     from AS202251 accept AS202251
import:     from AS200370 accept AS200370
import:     from AS204650 accept AS204650
import:     from AS35043 accept AS35043
import:     from AS204213 accept AS204213
import:     from AS48147 accept AS48147
import:     from AS48658 accept AS48658
import:     from AS202368 accept AS202368
import:     from AS204904 accept AS204904
import:     from AS205207 accept AS205207
import:     from AS58303 accept AS58303
import:     from AS12660 accept ANY
import:     from AS204834 accept AS204834
import:     from AS58224 accept AS58224
import:     from AS49103 accept AS49103
import:     from AS60256 accept AS60256
import:     from AS21341 accept ANY
import:     from AS39074 accept AS39074
import:     from AS200796 accept AS200796
import:     from AS204904 accept AS204904
import:     from AS205894 accept AS205894
import:     from AS57574 accept AS57574
import:     from AS204812 accept AS204812
import:     from AS206217 accept AS206217
import:     from AS205643 accept AS205643
import:     from AS57543 accept AS57543
import:     from AS43211 accept AS43211
import:     from AS201937 accept AS201937
import:     from AS43343 accept ANY
import:     from AS44498 accept as-pasargad
import:     from AS34078 accept AS34078
import:     from AS57796 accept AS57796
import:     from AS62250 accept AS62250
import:     from AS62284 accept AS62284
import:     from AS57543 accept AS57543
import:     from AS52070 accept AS52070
import:     from AS50795 accept AS50795
import:     from AS58169 accept AS58169
import:     from AS64413 accept AS64413
import:     from AS43415 accept AS43415
import:     from AS47796 accept AS47796
import:     from AS201150 accept AS201150
import:     from AS57625 accept AS57625
import:     from AS41900 accept AS41900
import:     from AS48944 accept AS48944
import:     from AS58085 accept AS58085
import:     from AS48359 accept AS48359
import:     from AS44045 accept AS44045
import:     from AS51618 accept AS51618
import:     from AS62263 accept AS62263
import:     from AS59708 accept AS59708
import:     from AS43657 accept AS43657
import:     from AS42163 accept AS42163
import:     from AS5627 accept AS5627
import:     from AS198357 accept AS198357
import:     from AS41689 accept AS41689
import:     from AS58249 accept AS58249
import:     from AS62173 accept AS62173
import:     from AS47817 accept AS47817
import:     from AS57461 accept AS57461
import:     from AS3177 accept AS3177
import:     from AS21419 accept AS21419
import:     from AS64436 accept AS64436
import:     from AS201691 accept AS201691
import:     from AS60627 accept AS60627
import:     from AS15696 accept AS-ARIAN
import:     from AS49906 accept AS49906
import:     from AS13231 accept AS13231
import:     from AS43395 accept AS43395
import:     from AS56616 accept AS56616
import:     from AS42867 accept AS42867
import:     from AS203616 accept AS203616
import:     from AS199849 accept AS199849
import:     from AS42163 accept AS42163
import:     from AS64491 accept AS64491
import:     from AS48762 accept AS48762
import:     from AS201259 accept AS201259
import:     from AS49100 accept AS49100
import:     from AS62280 accept AS62280
import:     from AS51632 accept AS51632
import:     from AS201999 accept AS201999
import:     from AS58262 accept AS58262
import:     from AS5484 accept AS5484
import:     from AS48309 accept AS48309
import:     from AS51119 accept AS51119
import:     from AS49796 accept AS49796
import:     from AS13231 accept AS13231
import:     from AS60248 accept AS60248
import:     from AS49433 accept AS49433
import:     from AS48787 accept AS48787
import:     from AS51274 accept AS51274
import:     from AS58267 accept AS58267
import:     from AS51732 accept AS51732
import:     from AS48555 accept AS-IRANIAN
import:     from AS43212 accept AS43212
import:     from AS50259 accept AS50259
import:     from AS42915 accept AS42915
import:     from AS49760 accept AS49760
import:     from AS50558 accept AS50558
import:     from AS44609 accept AS44609
import:     from AS41797 accept AS41797
import:     from AS43510 accept AS43510
import:     from AS51431 accept AS51431
import:     from AS56703 accept AS56703
import:     from AS43135 accept AS43135
import:     from AS50160 accept AS50160
import:     from AS47990 accept AS47990
import:     from AS59431 accept AS59431
import:     from AS60512 accept AS60512
import:     from AS6736 accept ANY
import:     from AS49148 accept AS49148
import:     from AS13231 accept AS13231
import:     from AS42907 accept AS42907
import:     from AS51759 accept AS51759
import:     from AS50733 accept AS50733
import:     from AS58121 accept AS58121
import:     from AS56796 accept AS56796
import:     from AS58080 accept AS58080
import:     from AS64460 accept AS64460
import:     from AS58333 accept AS58333
import:     from AS16320 accept AS16320
import:     from AS5484 accept AS5484
import:     from AS59691 accept AS59691
import:     from AS57745 accept AS57745
import:     from AS49970 accept AS49970
import:     from AS50673 accept AS50673
import:     from AS59587 accept AS59587
import:     from AS61176 accept AS61176
import:     from AS61250 accept AS61250
import:     from AS24631 accept AS24631
import:     from AS60407 accept AS60407
import:     from AS61055 accept AS61055
import:     from AS60811 accept AS60811
import:     from AS50530 accept AS50530
import:     from AS31182 accept AS31182
import:     from AS52196 accept AS52196
import:     from AS57816 accept AS57816
import:     from AS57241 accept AS57241
import:     from AS47843 accept AS47843
import:     from AS50810 accept AS50810
import:     from AS34513 accept AS34513
import:     from AS16018 accept AS16018
import:     from AS60010 accept AS60010
import:     from AS48014 accept AS48014
import:     from AS50591 accept AS50591
import:     from AS44208 accept AS44208
import:     from AS60345 accept AS60345
import:     from AS62318 accept AS62318
import:     from AS62157 accept AS62157
import:     from AS51785 accept AS51785
import:     from AS60340 accept AS60340
import:     from AS62039 accept AS62039
import:     from AS49847 accept AS49847
import:     from AS60014 accept AS60014
import:     from AS59961 accept AS59961
import:     from AS59838 accept AS59838
import:     from AS59797 accept AS59797
import:     from AS34341 accept AS34341
import:     from AS59757 accept AS59757
import:     from AS50692 accept AS50692
import:     from AS62265 accept AS62265
import:     from AS50855 accept AS50855
import:     from AS48274 accept AS48274
import:     from AS59654 accept as-lotus
import:     from AS60084 accept AS60084
import:     from AS57357 accept AS57357
import:     from AS56749 accept AS56749
import:     from AS42043 accept AS42043
import:     from AS59501 accept AS59501
import:     from AS42468 accept AS42468
import:     from AS35615 accept AS35615
import:     from AS35690 accept AS35690
import:     from AS201442 accept AS201442
import:     from AS201227 accept AS201227
import:     from AS44691 accept AS44691
import:     from AS201830 accept AS201830
import:     from AS62229 accept AS62229
import:     from AS59962 accept AS59962
import:     from AS60138 accept AS60138
import:     from AS25158 accept AS25158
import:     from AS47554 accept AS47554
import:     from AS197343 accept AS197343
import:     from AS51469 accept AS51469
import:     from AS15828 accept AS15828
import:     from AS15402 accept AS15402
import:     from AS31175 accept AS31175
import:     from AS48281 accept AS48281
import:     from AS60935 accept AS60935
import:     from AS200436 accept AS200436
import:     from AS59884 accept AS59884
import:     from AS202762 accept AS202762
import:     from AS44841 accept AS44841
import:     from AS48674 accept AS48674
import:     from AS51541 accept AS51541
import:     from AS51355 accept AS51355
import:     from AS59506 accept AS59506
export:     to AS12880 announce as-respina
export:     to AS48359 announce as42337
export:     to AS48359 announce as-respina
export:     to As48359 announce any
export:     to AS61173 announce as42337
export:     to AS61173 announce as-respina
import:     from AS200312 accept AS200312
export:     to AS21341 announce as-respina
export:     to AS49100 announce as42337
export:     to AS49100 announce as-respin
export:     to AS202251 announce as42337
export:     to AS202251 announce as-respina
export:     to AS204393 announce as42337
export:     to AS204393 announce as-respina
export:     to AS51241 announce as-respina
export:     to AS44889 announce as-respina
export:     to AS41900 announce AS42337
export:     to AS6736 announce as-respina
export:     to AS62265 announce any
export:     to AS205176 announce any
export:     to AS204650 announce any
export:     to AS51274 announce AS42337
export:     to AS42337 announce AS9147
export:     to AS49100 announce as-respina
export:     to as-respina announce any
admin-c:    RA7044-RIPE
tech-c:     RA7044-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2007-02-05T16:51:31Z
last-modified: 2021-12-06T13:09:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RNB1-RIPE
org-name:    Respina Networks & Beyond PJSC
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
country:    IR
descr:     Respina Networks & Beyond PJSC
org-type:    LIR
address:    No. 1, Pedaran Alley, Nezami Ganjavi St.,
        Tavanir St., Valiasr Ave.
address:    1434894411
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191070000
phone:     +982184230000
fax-no:     +982188191083
admin-c:    RA7044-RIPE
admin-c:    RA7044-RIPE
abuse-c:    RAD41-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2007-01-16T11:11:03Z
last-modified: 2021-08-24T09:09:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RSPN ADMINS
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
admin-c:    MHR78-RIPE
admin-c:    MM54621-RIPE
admin-c:    MM54621-RIPE
admin-c:    MM43896-RIPE
remarks:    For peering request: majid@respina.net
admin-c:    MM43896-RIPE
admin-c:    NM8403-RIPE
tech-c:     MM43896-RIPE
org:      ORG-RNB1-RIPE
nic-hdl:    RA7044-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RFCP
created:    2013-12-10T04:38:30Z
last-modified: 2022-03-26T06:50:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]