| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.220.44.148 (lg) / ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cdc:2c94::2cdc:2c94 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS41733 
PREFIKSY:    AS41733
TRACEROUTE:  5.16.200.0 5x16x200x0.static-business.spb.ertelecom.ru
LOOKING GLASS: 5.16.200.0 5x16x200x0.static-business.spb.ertelecom.ru
IPv6 in 6to4: 2002:510:c800::510:c800

RU
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.16.200.0 - 5.16.207.255
netname:    INTERZET-NET33
descr:     Z-Telecom Network
descr:     Saint-Petersburg, Russia
country:    RU
admin-c:    ERTH78-RIPE
org:      ORG-PL69-RIPE
tech-c:     ERTH78-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2017-04-17T14:21:11Z
last-modified: 2017-04-17T14:21:11Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    INFRA-AW

organisation:  ORG-PL69-RIPE
org-name:    Perspectiva Ltd.
org-type:    Other
address:    Engelsa pr., 133
address:    194356
address:    St.Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78123240132
fax-no:     +78127183541
abuse-c:    RAID1-RIPE
mnt-ref:    ZTELECOM-MNT
mnt-ref:    ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
admin-c:    RAID1-RIPE
created:    2009-02-23T14:05:30Z
last-modified: 2019-05-20T07:10:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operation Center CJSC ER-Telecom Holding Saint-Petersburg branch
address:    JSC "ER-Telecom Holding" Saint-Petersburg
address:    Kolomyazhsky, 29
address:    Saint-Petersburg
address:    Russian Federation
phone:     +7-800-333-7000
fax-no:     +7-800-333-7000
abuse-mailbox: abuse@domru.ru
admin-c:    ERTH3-RIPE
tech-c:     RAID1-RIPE
nic-hdl:    ERTH78-RIPE
created:    2010-08-26T04:50:06Z
last-modified: 2019-11-08T09:18:10Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     RAID-MNT


route:     5.16.200.0/24
descr:     Interzet-Net Yaroslavl
origin:     AS41733
mnt-by:     ZTELECOM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2013-05-22T00:59:00Z
last-modified: 2015-07-09T12:43:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]