| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZTELECOM-AS AS41733

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41733
as-name:    ZTELECOM-AS
org:      ORG-RA21-RIPE
import:     from AS20764 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3267 action pref=150; accept ANY
import:     from AS43690 action pref=50; accept ANY
import:     from AS35000 action pref=50; accept AS-PROMETEY
import:     from AS8631 action pref=50; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=50; accept ANY
import:     from AS41925 action pref=50; accept AS-FACTORIAL-INTERNET
import:     from AS197780 action pref=50; accept AS197780
import:     from AS43130 accept AS-NEWCOMMNET
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS3216 action pref=50; accept ANY
import:     from AS198067 action pref=50; accept AS198068
import:     from AS9049 action pref=150; accept ANY
import:     from AS6820 action pref=150; accept ANY
import:     from AS199867 action pref=150; accept ANY
import:     from AS60139 action pref=150; accept AS60139
import:     from AS203725 accept AS203725
import:     from AS57091 accept AS57091
export:     to AS6695 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3267 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS20764 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS43690 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS35000 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS8631 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS1299 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3549 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS3216 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS41925 announce ANY
export:     to AS197780 announce ANY
export:     to AS43130 announce ANY
export:     to AS198067 announce ANY
export:     to AS9049 announce AS-ZTELECOM
export:     to AS6820 announce ANY
export:     to AS199867 announce ANY
export:     to AS60139 announce ANY
export:     to AS203725 announce ANY
export:     to AS57091 announce ANY
admin-c:    RAID1-RIPE
tech-c:     RAID1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2006-10-16T13:20:47Z
last-modified: 2020-11-04T08:50:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA21-RIPE
org-name:    JSC "ER-Telecom Holding"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Shosse Kosmonavtov, 111i, bldg. 2, office 509
address:    614066
address:    Perm
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79197001771
phone:     +7 342 2462233
fax-no:     +7 342 2195024
admin-c:    ERTH3-RIPE
tech-c:     RAID1-RIPE
abuse-c:    RAID1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RAID-MNT
mnt-ref:    ENFORTA-MNT
mnt-ref:    AS8345-MNT
mnt-ref:    RU-NTK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2004-04-17T11:56:55Z
last-modified: 2024-01-18T14:09:09Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ER-Telecom ISP Contact Role
address:    JSC "ER-Telecom"
address:    111, str. Shosse Kosmonavtov
address:    614000 Perm
address:    Russian Federation
phone:     +7 342 2462233
fax-no:     +7 342 2463344
abuse-mailbox: abuse@domru.ru
remarks:    24/7 phone number: +7-342-2362233
admin-c:    AAP113-RIPE
admin-c:    GRIF59-RIPE
tech-c:     AAP113-RIPE
tech-c:     GRIF59-RIPE
nic-hdl:    RAID1-RIPE
mnt-by:     RAID-MNT
created:    2005-02-11T12:50:50Z
last-modified: 2022-04-20T04:54:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]