| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.2.72 (lg) / ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:248::641c:248 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS204170 
PREFIKSY:    AS204170
TRACEROUTE:  5.102.177.0 5.102.177.0
LOOKING GLASS: 5.102.177.0 5.102.177.0
IPv6 in 6to4: 2002:566:b100::566:b100

OM
NetRange:    5.0.0.0 - 5.255.255.255
CIDR:      5.0.0.0/8
NetName:    RIPE-5
NetHandle:   NET-5-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2010-12-13
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/5.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    5.102.176.0 - 5.102.183.255
netname:    OM-AWASER-20120628
country:    OM
org:      ORG-AOL7-RIPE
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2019-03-25T10:26:25Z
last-modified: 2019-03-25T10:26:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOL7-RIPE
org-name:    Awaser Oman LLC
country:    OM
org-type:    LIR
address:    4th Floor, Facility Building
        Knowledge Oasis Oman, Rusayl
address:    135
address:    Muscat
address:    OMAN
phone:     +968 24651700
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
abuse-c:    AR33037-RIPE
mnt-ref:    om-awaser-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:19:01Z
last-modified: 2023-05-16T14:34:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali Al Harthy
address:    Building No. 458, Street No.41 - Ar Rumaylah Street, Wattaya
address:    111
address:    1982
address:    OMAN
phone:     +968 95114452
nic-hdl:    AO4536-RIPE
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:18:59Z
last-modified: 2019-02-14T07:13:38Z
source:     RIPE


route:     5.102.177.0/24
origin:     AS214982
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2024-05-12T12:01:28Z
last-modified: 2024-05-12T12:01:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]