| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  awasr AS204170

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS204170
as-name:    awasr
org:      ORG-AOL7-RIPE
import:     from AS50010 accept ANY
export:     to AS50010 announce AS204170
export:     to AS8529 announce AS211302
import:     from AS8529 accept ANY
export:     to AS8529 announce AS204170
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-08-06T12:15:15Z
last-modified: 2021-06-07T07:44:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOL7-RIPE
org-name:    Awaser Oman LLC
country:    OM
org-type:    LIR
address:    4th Floor, Facility Building
        Knowledge Oasis Oman, Rusayl
address:    135
address:    Muscat
address:    OMAN
phone:     +968 24651700
admin-c:    AO4536-RIPE
tech-c:     AO4536-RIPE
abuse-c:    AR33037-RIPE
mnt-ref:    om-awaser-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:19:01Z
last-modified: 2023-05-16T14:34:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ali Al Harthy
address:    Building No. 458, Street No.41 - Ar Rumaylah Street, Wattaya
address:    111
address:    1982
address:    OMAN
phone:     +968 95114452
nic-hdl:    AO4536-RIPE
mnt-by:     om-awaser-1-mnt
created:    2015-07-28T07:18:59Z
last-modified: 2019-02-14T07:13:38Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]