| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS197637 
PREFIKSY:    AS197637
TRACEROUTE:  37.99.206.0 37.99.206.0
LOOKING GLASS: 37.99.206.0 37.99.206.0
IPv6 in 6to4: 2002:2563:ce00::2563:ce00

DE
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.99.200.0 - 37.99.207.255
netname:    DE-ROPANET-20120208
country:    DE
org:      ORG-rGCK2-RIPE
admin-c:    MN280892-RIPE
tech-c:     ropa123-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     ROPA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-07-14T09:24:05Z
last-modified: 2023-07-14T09:24:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-rGCK2-RIPE
org-name:    ropa GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Gglingstrae 66
address:    73529
address:    Schwaebisch Gmuend
address:    GERMANY
phone:     +49 (0) 7171 10 41 60
fax-no:     +49717110416222
admin-c:    MN280892-RIPE
tech-c:     ropa123-RIPE
abuse-c:    ropa123-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROPA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2010-11-15T11:46:43Z
last-modified: 2022-12-01T08:19:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ropa NOC
address:    ropa GmbH & Co. KG
address:    Gglingstrae 66
address:    73529 Schwaebisch Gmuend
address:    Germany
remarks:    -------------------
remarks:    Please contact our NOC if you have any questions
remarks:    regarding services or adresses
remarks:    -------------------
abuse-mailbox: ripe@ropa.de
phone:     +49 7171 10416-0
admin-c:    MN280892-RIPE
tech-c:     MN280892-RIPE
nic-hdl:    ropa123-RIPE
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2011-07-15T13:42:09Z
last-modified: 2019-02-07T08:29:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wolfgang Geiss
address:    ropa GmbH & Co. KG
address:    Goethestr. 5
address:    73525 Schwbisch Gmnd
address:    Germany
phone:     +49 7171 10416-0
nic-hdl:    MN280892-RIPE
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2014-07-02T07:59:43Z
last-modified: 2023-07-07T08:52:02Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.99.200.0/21
descr:     wisotel-ropa
origin:     AS197637
mnt-by:     ropa-MNT
created:    2019-12-09T09:18:26Z
last-modified: 2019-12-09T09:18:26Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]