| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROPA AS197637

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS197637
as-name:    ROPA
descr:     ropa digital systems
org:      ORG-rGCK2-RIPE
remarks:    -------------------
remarks:    TRANSIT Upstream
remarks:    -------------------
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS-ROPA
import:     from AS33891 action pref=100; accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-ROPA
remarks:    -------------------
remarks:    DE-CIX Frankfurt
remarks:    -------------------
remarks:    -------------------
remarks:    PEERS
remarks:    -------------------
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-ROPA
remarks:    -------------------
remarks:    TRANSIT Downstream
remarks:    -------------------
import:     from AS209846 accept AS209846
export:     to AS209846 announce ANY
import:     from AS3573 accept AS3573
export:     to AS3573 announce ANY
remarks:    -------------------
remarks:    Please contact our NOC ifyou have any questions
remarks:    regarding services or addresses
remarks:    Tel: +49 7171 10416-0
remarks:    Fax: +49 7171 10416-222
remarks:    E-Mail: noc@ropa.de
remarks:    -------------------
admin-c:    ropa123-RIPE
tech-c:     ropa123-RIPE
remarks:    -------------------
remarks:    -------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2011-03-08T08:06:04Z
last-modified: 2020-09-09T10:05:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-rGCK2-RIPE
org-name:    ropa GmbH & Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Gglingstrae 66
address:    73529
address:    Schwaebisch Gmuend
address:    GERMANY
phone:     +497171104160
fax-no:     +49717110416222
admin-c:    MN280892-RIPE
tech-c:     ropa123-RIPE
abuse-c:    ropa123-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ROPA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2010-11-15T11:46:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ropa NOC
address:    ropa GmbH & Co. KG
address:    Gglingstrae 66
address:    73529 Schwaebisch Gmuend
address:    Germany
remarks:    -------------------
remarks:    Please contact our NOC if you have any questions
remarks:    regarding services or adresses
remarks:    -------------------
abuse-mailbox: ripe@ropa.de
phone:     +49 7171 10416-0
admin-c:    MN280892-RIPE
tech-c:     MN280892-RIPE
nic-hdl:    ropa123-RIPE
mnt-by:     ROPA-MNT
created:    2011-07-15T13:42:09Z
last-modified: 2019-02-07T08:29:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]