| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS49505 
PREFIKSY:    AS49505
TRACEROUTE:  37.9.15.0 37.9.15.0
LOOKING GLASS: 37.9.15.0 37.9.15.0
IPv6 in 6to4: 2002:2509:f00::2509:f00

RU
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.9.15.0 - 37.9.15.255
netname:    SELECTEL-NET
descr:     Selectel Network
status:     ASSIGNED PA
country:    RU
geofeed:    https://geofeed.selectel.ru/subnets.csv
admin-c:    SA32710-RIPE
tech-c:     SA32710-RIPE
mnt-by:     MNT-SELECTEL
created:    2019-10-03T09:32:52Z
last-modified: 2023-06-01T08:33:02Z
source:     RIPE

role:      SELECTEL-NOC
address:    Russia, Saint-Petersburg, Cvetochnaya st. 21
admin-c:    CMH-RIPE
admin-c:    KS9134-RIPE
admin-c:    TL5407-RIPE
admin-c:    RVA179-RIPE
admin-c:    EN5675-RIPE
admin-c:    NS8369-RIPE
admin-c:    AD16782-RIPE
admin-c:    AN33480-RIPE
tech-c:     CMH-RIPE
tech-c:     KS9134-RIPE
tech-c:     TL5407-RIPE
tech-c:     RVA179-RIPE
tech-c:     EN5675-RIPE
tech-c:     NS8369-RIPE
tech-c:     AD16782-RIPE
tech-c:     AN33480-RIPE
nic-hdl:    SA32710-RIPE
mnt-by:     mnt-selectel
created:    2015-01-19T15:40:16Z
last-modified: 2024-03-05T10:10:36Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.9.15.0/24
descr:     Selectel Route Object
origin:     AS49505
mnt-by:     MNT-SELECTEL
created:    2019-11-20T17:20:37Z
last-modified: 2019-11-20T17:20:37Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]