| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.26 (lg) / ec2-44-201-97-26.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:611a::2cc9:611a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SELECTEL AS49505

as-block:    AS47104 - AS51355
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-05-18T08:45:25Z
last-modified: 2022-05-18T08:45:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS49505
as-name:    SELECTEL
org:      ORG-SL223-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ***             UPLINKS:            ***
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Telia
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SELECTEL
remarks:    RETN
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SELECTEL
remarks:    Rostelecom
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-SELECTEL
remarks:    TTK
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-SELECTEL
remarks:    Rascom
import:     from AS20764 accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-SELECTEL
remarks:    Selectel MSK
import:     from AS50340 accept ANY
export:     to AS50340 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    *** PEERINGs at IXes and direct PNI links: ***
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    pch.net
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-SELECTEL
remarks:    Apple
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-SELECTEL
remarks:    Runnet
import:     from AS3267 accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 announce AS-SELECTEL-MSK
remarks:    cat.net.th
import:     from AS4651 accept AS4651
export:     to AS4651 announce AS-SELECTEL
remarks:    DE-CIX
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-SELECTEL
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-SELECTEL
remarks:    Microsoft
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to AS8075 announce AS-SELECTEL
remarks:    ATOM86
import:     from AS8455 accept AS-ATOM86
export:     to AS8455 announce AS-SELECTEL
remarks:    OBIT
import:     from AS8492 accept AS8492
export:     to AS8492 announce AS-SELECTEL
remarks:    MSK-IX
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-SELECTEL
remarks:    LINX
import:     from AS8714 accept ANY
export:     to AS8714 announce AS-SELECTEL
remarks:    Etisalat
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 announce AS-SELECTEL
remarks:    ER-Telecom
import:     from AS9049 accept AS-ERTH
export:     to AS9049 announce AS-SELECTEL
remarks:    Cloudflare
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS-SELECTEL
remarks:    Google
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-SELECTEL
remarks:    Amazon
import:     from AS16509 accept AS16509
export:     to AS16509 announce AS-SELECTEL
remarks:    Hetzner
import:     from AS24940 accept AS-HETZNER
export:     to AS24940 announce AS-SELECTEL
remarks:    Verisign
import:     from AS26415 accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-SELECTEL
remarks:    Cloud-IX
import:     from AS29076 accept AS-CITYTELECOM
export:     to AS29076 announce AS-SELECTEL
remarks:    Global-IX
import:     from AS31500 accept AS-GLOBAL-NET
export:     to AS31500 announce AS-SELECTEL
remarks:    Facebook / Meta
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-SELECTEL
remarks:    Sberbank
import:     from AS35237 accept AS-SBRF
export:     to AS35237 announce AS-SELECTEL
remarks:    Skynet
import:     from AS35807 accept AS-SKYNET-SPB
export:     to AS35807 announce AS-SELECTEL
remarks:    SPB-IX
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-SELECTEL
remarks:    Kvant-Telecom
import:     from AS43727 accept AS-SETKT
export:     to AS43727 announce AS-SELECTEL
remarks:    SDA-AS
import:     from AS44582 accept AS44582
export:     to AS44582 announce AS-SELECTEL
remarks:    Vkontakte
import:     from AS47541 accept AS-VKONTAKTE
export:     to AS47541 announce AS-SELECTEL
remarks:    PIRIX
import:     from AS48625 accept AS-PIRIX
export:     to AS48625 announce AS-SELECTEL
remarks:    W-IX
import:     from AS50384 accept AS-W-IX
export:     to AS50384 announce AS-SELECTEL
remarks:    PITER-IX SPB
import:     from AS50817 accept AS-PITER-IX
export:     to AS50817 announce AS-SELECTEL
remarks:    DATAIX
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-SELECTEL
remarks:    StormWall
import:     from AS59796 accept AS-STORMWALL-SET
export:     to AS59796 announce AS-SELECTEL
remarks:    CODIX / MIRAN-IX
import:     from AS60373 accept AS-CODIX
export:     to AS60373 announce AS-SELECTEL
remarks:    SKBKONTUR
import:     from AS49675 accept AS49675
export:     to AS49675 announce AS-SELECTEL
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ***         CLIENTS (CUSTOMERS):          ***
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    *
remarks:    * The import filter in BGP sessions with clients is configured
remarks:    * to match exactly the routes registered in the IRRs.
remarks:    *
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    UK-PS-Grupp
import:     from AS20611 accept AS20611
export:     to AS20611 announce ANY
remarks:    kassir.ru
import:     from AS21314 accept AS21314
export:     to AS21314 announce ANY
remarks:    K-ROOT-SERVER
import:     from AS25152 accept RS-KROOT-ANYCAST
export:     to AS25152 announce ANY
remarks:    Internet Tekhnologii
import:     from AS35751 accept AS35751
export:     to AS35751 announce ANY
remarks:    STD Petrovich
import:     from AS44661 accept AS44661
export:     to AS44661 announce ANY
remarks:    ServerSnab
import:     from AS48235 accept AS48235
export:     to AS48235 announce ANY
remarks:    ESTP
import:     from AS48277 accept AS48277
export:     to AS48277 announce ANY
remarks:    Intercom
import:     from AS62300 accept AS62300
export:     to AS62300 announce ANY
remarks:    FastVPS
import:     from AS200487 accept AS200487
export:     to AS200487 announce ANY
remarks:    FullSpace
import:     from AS201499 accept AS201499
export:     to AS201499 announce ANY
remarks:    Chempir
import:     from AS202144 accept AS202144
export:     to AS202144 announce ANY
remarks:    Castles
import:     from AS43278 accept AS-CASTLES
export:     to AS43278 announce ANY
admin-c:    SA32710-RIPE
tech-c:     SA32710-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ***    BGP communities accepted from downstream:    ***
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    1. Prepending to all peers
remarks:    49505:100X, where
remarks:    X < 5 prepend X times to all peers
remarks:    X = 5 do not advertise to all peers
remarks:    2. Specific, prepending to peer ASN:
remarks:    49505:ASNX, where
remarks:    X < 5 prepend X times to peer ASN
remarks:    X = 5 do not advertise to peer ASN
remarks:    IPv4 peers
remarks:    101 RETN
remarks:    102 Rascom
remarks:    103 Telia
remarks:    104 TTK
remarks:    105 Rostelecom
remarks:    180 CloudFlare
remarks:    181 MSK-IX
remarks:    182 Data-IX
remarks:    183 Cloud-IX
remarks:    184 Pirix
remarks:    185 Vkontakte
remarks:    186 CODIX
remarks:    187 LINX
remarks:    188 DE-CIX
remarks:    189 ER-Telecom
remarks:    190 Hurricane Electric
remarks:    191 SPB-IX
remarks:    192 Global-IX
remarks:    193 PiterIX
remarks:    194 Google
remarks:    195 W-IX
remarks:    197 Atom86
remarks:    199 Testing sessions
remarks:    3. Blackhole:
remarks:    49505:666
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SELECTEL
created:    2009-06-18T15:53:26Z
last-modified: 2022-07-18T12:55:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL223-RIPE
org-name:    OOO "Network of data-centers "Selectel"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Tsvetochnaya 21A
address:    196084
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126778036
fax-no:     +78126778036
admin-c:    CMH-RIPE
admin-c:    SA32710-RIPE
tech-c:     SA32710-RIPE
abuse-c:    AR12863-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-SELECTEL
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SELECTEL
created:    2009-05-05T13:00:18Z
last-modified: 2021-12-23T06:48:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SELECTEL-NOC
address:    Russia, Saint-Petersburg, Cvetochnaya st. 21
admin-c:    CMH-RIPE
admin-c:    KS9134-RIPE
admin-c:    TL5407-RIPE
admin-c:    RVA179-RIPE
admin-c:    EN5675-RIPE
admin-c:    NS8369-RIPE
admin-c:    AD16782-RIPE
tech-c:     CMH-RIPE
tech-c:     KS9134-RIPE
tech-c:     TL5407-RIPE
tech-c:     RVA179-RIPE
tech-c:     EN5675-RIPE
tech-c:     NS8369-RIPE
tech-c:     AD16782-RIPE
nic-hdl:    SA32710-RIPE
mnt-by:     mnt-selectel
created:    2015-01-19T15:40:16Z
last-modified: 2022-02-01T12:36:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]