| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS6830 
PREFIKSY:    AS6830
TRACEROUTE:  37.228.224.0 37.228.224.0
LOOKING GLASS: 37.228.224.0 37.228.224.0
IPv6 in 6to4: 2002:25e4:e000::25e4:e000

IE
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.228.224.0 - 37.228.255.255
netname:    INFRASTRUCTURE-VM-IE
descr:     Infrastructure
descr:     Virgin Media Ireland
country:    IE
admin-c:    DH2529-RIPE
tech-c:     DH2529-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     VM-IE-MNT
created:    2017-10-27T09:19:18Z
last-modified: 2017-10-27T09:19:18Z
source:     RIPE

person:     Denis Hanley
address:    UPC Ireland
address:    LEDP
address:    Enterprise Development Park
address:    Roxboro Road
address:    Limerick
address:    Ireland
phone:     +353 1 61272685
fax-no:     +353 1 868371324
nic-hdl:    DH2529-RIPE
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2007-10-03T06:54:23Z
last-modified: 2012-07-03T08:25:27Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.228.224.0/19
descr:     NTL Ireland
origin:     AS6830
mnt-by:     AS6830-MNT
created:    2012-06-20T08:53:51Z
last-modified: 2012-06-20T08:53:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]