| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.95.131.208 (lg) / ec2-3-95-131-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35f:83d0::35f:83d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LGI-UPC AS6830

as-block:    AS6714 - AS6878
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:23Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:23Z
source:     RIPE


aut-num:    AS6830
as-name:    LGI-UPC
descr:     formerly known as UPC Broadband Holding B.V.
descr:     ____________________________________
descr:     We provide broadband ISP services in:
descr:     Austria, Netherlands, Czech Republic, Ireland,
descr:     Romania, Switzerland, Poland, Slovak Republic,
descr:     Hungary, Germany and United Kingdom.
descr:     ____________________________________
import:     from AS8209 accept AS-ATWEEDUIZEND
import:     from AS8436 accept AS-AORTAHU
import:     from AS8733 accept AS-AORTABE
import:     from AS9143 accept AS-AORTAPL
import:     from AS15512 accept AS-AORTACZ
import:     from AS6678 accept AS-NOOS
import:     from AS8404 accept AS-AORTACH
import:     from AS6746 accept AS-AORTARO
import:     from AS25598 accept AS25598
import:     from AS42496 accept AS42496
import:     from AS43204 accept AS43204
import:     from AS39906 accept AS-COPROSYS
import:     from AS8514 accept AS-INODE
import:     from AS15547 accept AS15547
import:     from AS43984 accept AS43984
import:     from AS10627 accept AS10627
import:     from AS24784 accept AS24784
import:     from AS31411 accept AS31411
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
import:     from AS6848 accept AS-TELENET
import:     from AS44238 accept AS44238
import:     from AS13646 accept AS13646
import:     from AS39210 accept AS39210
import:     from AS20825 accept AS-UNITYMEDIA
import:     from AS29562 accept AS29562
import:     from AS59776 accept AS59776
import:     from AS9143 accept AS-ZIGGO
remarks:    ____________________________________
remarks:    AMSIX Peers (source: 195.69.144.106 & 195.69.144.174)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS1200 accept AS1200
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS12300 accept AS-NLTREE
import:     from AS2611 accept AS-BELNET
import:     from AS3300 accept AS-INFONETEU
import:     from AS1299 accept AS-TELIANET
import:     from AS13127 accept AS-VERSATEL
import:     from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
import:     from AS1140 accept AS1140
import:     from AS1103 accept AS-SURFNET
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
import:     from AS8251 accept AS-CISTRON
import:     from AS8341 accept AS-QUICKNET
import:     from AS5669 accept AS-VIA
import:     from AS8582 accept AS-SUPPORT
import:     from AS8918 accept AS8918
import:     from AS9013 accept AS9013
import:     from AS8737 accept AS8737
import:     from AS9193 accept AS-CONXIONEU
import:     from AS3333 accept AS3333
import:     from AS5390 accept AS-EURONETNL
import:     from AS15412 accept AS-FLAGP
import:     from AS8210 accept AS-TELENOR
import:     from AS24730 accept AS-NETHOLDING
import:     from AS5669 accept AS-VIA
import:     from AS5462 accept AS-CABLEINET
import:     from AS8373 accept AS8737
import:     from AS3257 accept AS-TISCALI
import:     from AS3291 accept AS-PSINETEU
import:     from AS6774 accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS1136 accept AS-KPN
import:     from AS8608 accept AS-QINIP
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS8954 accept AS-INTOUCHPEERS
import:     from AS5413 accept AS-XARANET
import:     from AS286 accept AS-KQ
import:     from AS5417 accept AS-DEMON
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS9143 accept AS-BENELUX
import:     from AS3292 accept AS-TDCNET
import:     from AS5400 accept AS-BT-EU
import:     from AS12394 accept AS-ENERTELNV
import:     from AS3356 accept rs-Level3-transit-EU
import:     from AS6728 accept AS-NILDRAM
import:     from AS4513 accept AS-GLOBIX
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS12573 accept AS-WIDEXS
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS12945 accept AS-GP
import:     from AS24875 accept AS-ISPSERVICES
import:     from AS12634 accept AS-CYBERCOMM
import:     from AS2529 accept AS-DEMON
import:     from AS8586 accept AS-REDNET
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS9200 accept AS-CASTEL
import:     from AS9150 accept AS-INTERCONNECT
import:     from AS5669 accept AS-VIA
import:     from AS1136 accept AS-KPN
import:     from AS15509 accept AS15509
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS5400 accept AS-BT-EU
import:     from AS5597 accept AS-INTENSIVE
import:     from AS15670 accept AS15670
import:     from AS9193 accept AS-CONXIONEU
import:     from AS5466 accept AS-EIRCOM
import:     from AS15703 accept AS-TRUESERVER
import:     from AS12414 accept AS-SOLCON
import:     from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
import:     from AS15879 accept AS-IS
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS2818 accept AS-BBC
import:     from AS16147 accept AS16147
import:     from AS21392 accept AS-TOO-FAST
import:     from AS16298 accept AS-INTERBOX
import:     from AS20481 accept AS20481
import:     from AS20504 accept AS20504
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS20639 accept AS-NETLAND
import:     from AS12859 accept AS-BIT
import:     from AS20854 accept AS-MEGAPROVIDER
import:     from AS20507 accept AS-INTERNLNET
import:     from AS20786 accept AS-CAPCAVE
import:     from AS12956 accept AS12956 AND AS-TDATANETEU
import:     from AS13237 accept AS-LNCDECIX AS-LNCLINX AS-LNCAMSIX
import:     from AS21155 accept AS-PROSERVE
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
import:     from AS24587 accept AS24587
import:     from AS24646 accept AS-ILSEMEDIA
import:     from AS8560 accept AS-SCHLUND
import:     from AS20847 accept AS-INTROWEB
import:     from AS1299 accept AS-TELIANET
import:     from AS21398 accept AS-COBWEB
import:     from AS3320 accept AS-DTAG
import:     from AS5390 accept AS-EURONETNL
import:     from AS9143 accept AS-BENELUX
import:     from AS4513 accept AS-GLOBIX
import:     from AS8341 accept AS-QUICKNET
import:     from AS13646 accept AS-PRIORITY
import:     from AS6461 accept AS-ABOVE
import:     from AS1103 accept AS-SURFNET
import:     from AS702 accept AS702:RS-EURO
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
remarks:    ____________________________________
remarks:    INEX Peers (source 193.242.111.39)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS2110 193.242.111.17 accept AS-IEUNET
import:     from AS5466 193.242.111.18 accept AS-EIRCOM
import:     from AS25441 193.242.111.19 accept AS-IBIS
import:     from AS31122 193.242.111.20 accept AS31122
import:     from AS31458 193.242.111.24 accept AS31548
import:     from AS8220 193.242.111.25 accept AS-COLT
import:     from AS8068 193.242.111.28 accept AS-MICROSOFTEU
import:     from AS34245 193.242.111.32 accept AS-MAGNETLOCAL
import:     from AS26415 193.242.111.40 accept AS26415
import:     from AS41073 193.242.111.42 accept AS41073
import:     from AS5466 193.242.111.82 accept AS-EIRCOM
import:     from AS41073 193.242.111.106 accept AS41073
import:     from AS2128 193.242.111.126 accept AS-INEXIE
remarks:    ____________________________________
remarks:    LINX Peers (source 195.66.224.89 & 195.66.226.89)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS2856 195.66.224.10 accept AS-BTGB
import:     from AS2856 195.66.224.11 accept AS-BTGB
import:     from AS2529 195.66.224.12 accept AS-DEMON
import:     from AS3291 195.66.224.14 accept AS-PSINETEU
import:     from AS786 195.66.224.15 accept AS-JANETPLUS
import:     from AS5378 195.66.224.20 accept AS-INSNET
import:     from AS2686 195.66.224.27 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS5669 195.66.224.28 accept AS-VIA
import:     from AS5413 195.66.224.29 accept AS-XARANET
import:     from AS3257 195.66.224.32 accept AS-TISCALI
import:     from AS5571 195.66.224.33 accept AS-NETCOMUK
import:     from AS5462 195.66.224.34 accept AS-CABLEINET
import:     from AS6067 195.66.224.35 accept AS-ONYX
import:     from AS5557 195.66.224.36 accept AS-ZOO
import:     from AS5604 195.66.224.41 accept AS-FREEDOMTOSURF
import:     from AS4589 195.66.224.43 accept AS-EASYNET
import:     from AS9191 195.66.224.45 accept AS-NEWNET
import:     from AS8708 195.66.224.46 accept AS-RDSNET
import:     from AS8272 195.66.224.47 accept AS-NETSCALIBURUK
import:     from AS1299 195.66.224.48 accept AS-TELIANET
import:     from AS8220 195.66.224.49 accept AS-EASYNET
import:     from AS8297 195.66.224.51 accept AS-GIEUROPE
import:     from AS286 195.66.224.54 accept AS-KQ
import:     from AS5611 195.66.224.58 accept AS-FTECH
import:     from AS6728 195.66.224.59 accept AS-NILDRAM
import:     from AS5587 195.66.224.60 accept AS-BVE
import:     from AS8743 195.66.224.61 accept AS-HIGHWAYONE
import:     from AS8426 195.66.224.62 accept AS-CLARANET
import:     from AS3292 195.66.224.64 accept AS-TDCNET
import:     from AS8426 195.66.224.66 accept AS-CLARANET
import:     from AS8785 195.66.224.68 accept AS-EUX
import:     from AS8406 195.66.224.71 accept AS-TELENOR
import:     from AS8586 195.66.224.73 accept AS-REDNET
import:     from AS3328 195.66.224.75 accept AS-NETKONECT
import:     from AS6461 195.66.224.76 accept AS-ABOVE
import:     from AS3356 195.66.224.77 accept rs-Level3-transit-EU
import:     from AS5552 195.66.224.78 accept AS5552
import:     from AS5466 195.66.224.79 accept AS-EIRCOM
import:     from AS6779 195.66.224.80 accept AS-ICLNET
import:     from AS4513 195.66.224.82 accept AS-GLOBIX
import:     from AS10530 195.66.224.84 accept AS-INTERPACKET
import:     from AS6730 195.66.224.85 accept AS-GLOBAL
import:     from AS1257 195.66.224.87 accept AS-SWIPNET
import:     from AS25562 195.66.224.88 accept AS25562
import:     from AS8657 195.66.224.91 accept AS-CPRM
import:     from AS8851 195.66.224.93 accept AS-INWEB
import:     from AS8001 195.66.224.94 accept AS-NAC
import:     from AS9193 195.66.224.96 accept AS-CONXIONEU
import:     from AS1299 195.66.224.97 accept AS-TELIANET
import:     from AS13237 accept AS-LNCDECIX AS-LNCLINX AS-LNCAMSIX
import:     from AS5503 195.66.224.101 accept AS-RMIFL
import:     from AS2818 195.66.224.103 accept AS-BBC
import:     from AS7911 195.66.224.105 accept AS-WGC
import:     from AS5427 195.66.224.106 accept AS-PRTL-EU
import:     from AS8210 195.66.224.107 accept AS-TELENOR
import:     from AS5400 195.66.224.108 accept AS-BT-EU
import:     from AS3303 195.66.224.110 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS6667 195.66.224.114 accept AS-JIPPII
import:     from AS12868 195.66.224.116 accept AS-DYNEGYEUROPE
import:     from AS12513 195.66.224.117 accept AS-ECLIPSE
import:     from AS13646 195.66.224.118 accept AS-PRIORITY
import:     from AS12390 195.66.224.119 accept AS-KINSTONUK
import:     from AS5631 195.66.224.120 accept AS-IPCENTA
import:     from AS12932 195.66.224.123 accept AS12932
import:     from AS3209 195.66.224.124 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS8553 195.66.224.126 accept AS-AVENSYS
import:     from AS6774 195.66.224.128 accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS15635 195.66.224.129 accept AS15635
import:     from AS9191 195.66.224.131 accept AS-NEWNET
import:     from AS13129 195.66.224.132 accept AS-GAT
import:     from AS12956 195.66.224.134 accept AS-TDATANETEU
import:     from AS13285 195.66.224.136 accept AS-OPAL
import:     from AS3320 195.66.224.137 accept AS-DTAG
import:     from AS2914 195.66.224.138 accept AS-VERIO
import:     from AS8068 195.66.224.140 accept AS-MICROSOFTEU
import:     from AS15412 195.66.224.146 accept AS-FLAGP
import:     from AS4766 195.66.224.147 accept AS4766
import:     from AS9019 195.66.224.149 accept AS-DATAGRAMA
import:     from AS16334 195.66.224.152 accept AS-I-NAP
import:     from AS6762 195.66.224.153 accept AS-SEABONE
import:     from AS20679 195.66.224.160 accept AS-HSO
import:     from AS21099 195.66.224.162 accept AS-BARRYSWORLD-LINX
import:     from AS1136 195.66.224.163 accept AS-KPN
import:     from AS3491 195.66.224.167 accept AS-CAIS
import:     from AS20940 195.66.224.168 accept AS-AKAMAI
import:     from AS5459 195.66.224.254 accept AS5459
import:     from AS2856 195.66.226.10 accept AS-BTGB
import:     from AS2856 195.66.226.11 accept AS-BTGB
import:     from AS8708 195.66.226.46 accept AS-RDSNET
import:     from AS1299 195.66.226.48 accept AS-TELIANET
import:     from AS8220 195.66.226.49 accept AS-COLT
import:     from AS6728 195.66.226.59 accept AS-NILDRAM
import:     from AS3356 195.66.226.77 accept rs-Level3-transit-EU
import:     from AS25562 195.66.226.88 accept AS25562
import:     from AS8657 195.66.226.91 accept AS-CPRM
import:     from AS5400 195.66.226.108 accept AS-BT-EU
import:     from AS3303 195.66.226.110 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS15635 195.66.226.129 accept AS15635
import:     from AS8068 195.66.226.140 accept AS-MICROSOFTEU
import:     from AS6762 195.66.226.153 accept AS-SEABONE
import:     from AS21099 195.66.226.162 accept AS-BARRYWORLD-LINX
import:     from AS786 213.46.174.62 accept AS-JANET
import:     from AS5462 213.46.174.38 accept AS-CABLEINET
remarks:    ____________________________________
remarks:    DECIX Peers ( source: 80.81.192.111 & 80.81.193.111)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS3291 accept AS-PSINETEU
import:     from AS6774 accept AS-BELBONETOPEERS
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS3292 accept AS-TDCNET
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS286 accept AS-KQ
import:     from AS12731 accept AS-IPHH
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS3257 accept AS-TISCALI
import:     from AS1901 accept AS-EUNETAT
import:     from AS1299 accept AS-TELIANET
import:     from AS1136 accept AS-KPN
import:     from AS3549 accept AS-GBLXEU
import:     from AS5427 accept AS-PRTL-EU
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS5430 accept AS-FREENETDE
import:     from AS3491 accept AS-CAIS
import:     from AS8210 accept AS-TELENOR
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS13129 accept AS-GAT
import:     from AS13237 accept AS-LNCDECIX AS-LNCLINX AS-LNCAMSIX
import:     from AS8881 accept AS-KOMTEL
import:     from AS5400 accept AS-BT-EU
import:     from AS8196 accept AS-CLARANETDE
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS8319 accept AS-IXREGIO
import:     from AS8379 accept AS-CYBERNETEU
import:     from AS9189 accept AS-ACCOM
import:     from AS5539 accept AS-SPACENET
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS8560 accept AS-SCHLUND
import:     from AS12306 accept AS-PLUSLINE
import:     from AS6751 accept AS-GERMANYNET
import:     from AS6667 accept AS-JIPPII
import:     from AS8939 accept AS-ADTECH
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS553 accept AS-BELWUE
import:     from AS6735 accept AS-SDTDECIX
import:     from AS3356 accept rs-Level3-transit-EU
import:     from AS12308 accept AS-INTERACTIVE
import:     from AS5669 accept AS-VIA
import:     from AS6762 accept AS-SEABONE
import:     from AS6900 accept AS-EDS
import:     from AS9132 accept AS-MEDIASCAPE
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS5390 accept AS-EURONETNL
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS6728 accept AS-NILDRAM
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS8319 accept AS-IXREGIO
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS8560 accept AS-SCHLUND
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
remarks:    ____________________________________
remarks:    VIX (source: 193.203.0.23 & 193.203.0.8)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS1853 accept AS-ACONET
import:     from AS760 accept AS760 AND AS2494
import:     from AS679 accept AS679
import:     from AS1776 accept AS1776
import:     from AS1853 accept AS-ACONET
import:     from AS3248 accept AS3248
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS1901 accept AS-EUNETAT
import:     from AS5403 accept AS-APA
import:     from AS12793 accept AS-ETELGROUP
import:     from AS8339 accept AS-KABS
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS6873 accept AS-GIPAUT
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
import:     from AS5403 accept AS-APA
import:     from AS6798 accept AS6798
import:     from AS8245 accept AS8245
import:     from AS8339 accept AS-KABS
import:     from AS3257 accept AS-TISCALI
import:     from AS5405 accept AS-CSOVIX
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS1120 accept AS1120
import:     from AS8387 accept AS8387
import:     from AS8445 accept AS-SALZBURGAG
import:     from AS8559 accept AS8559
import:     from AS8992 accept AS-TELERINGTOVIX
import:     from AS5385 accept AS-TELEPORT
import:     from AS12895 accept AS12895
import:     from AS12401 accept AS12401
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT
import:     from AS12667 accept AS12667
import:     from AS12635 accept AS12635
import:     from AS1901 accept AS-EUNETAT
import:     from AS12793 accept AS-ETELGROUP
import:     from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS13265 accept AS-TARCON
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS1273 accept AS-ECRC
import:     from AS15554 accept AS-EWAVEAT
import:     from AS13064 accept AS13064
import:     from AS15702 accept AS-ONSTAGE
import:     from AS5483 accept AS-MATAV
import:     from AS702 accept RS-UUNETAT
import:     from AS15498 accept AS-CPSON2VIX
import:     from AS13646 accept AS-PRIORITY
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
import:     from AS16314 accept AS16314
import:     from AS16195 accept AS-NETZWERKER
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
import:     from AS20920 accept AS-GLOBALCORE
import:     from AS12547 accept AS12547
import:     from AS12577 accept AS12577
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
import:     from AS1299 accept AS-TELIANET
import:     from AS13237 accept AS-LNCDECIX AS-LNCLINX AS-LNCAMSIX
import:     from AS3320 accept AS-DTAG
import:     from AS6461 accept AS-ABOVE
import:     from AS10282 accept AS-EQUANT-CEEUR
import:     from AS286 accept AS-KQ
import:     from AS24992 accept AS24992
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS24953 accept AS-CARRIER66
import:     from AS8928 accept AS-INTEROUTE
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA
import:     from AS3856 accept AS3856
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE
remarks:    ____________________________________
remarks:    WIX Peers (source: 157.25.1.165 & 195.13.37.164)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS8246 accept AS-IPARTNERS
import:     from AS9085 accept AS-SUPERMEDIA
remarks:    ____________________________________
remarks:    SIX Peers (source: 192.108.148.205)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS2607 accept AS-SANET
import:     from AS12508 accept AS12508
import:     from AS6726 accept AS-TELENOR
import:     from AS15962 accept AS15962
import:     from AS5628 accept AS5628
import:     from AS6862 accept AS6862
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS8264 accept AS-TSK
import:     from AS6658 accept AS6658
import:     from AS6803 accept AS-EWSK-ALL
import:     from AS5578 accept AS5578
import:     from AS12905 accept AS12905
import:     from AS15685 accept AS-CASABLANCA
import:     from AS15410 accept AS15410
import:     from AS15935 accept AS-GLOBALTELCZ-SIX
import:     from AS21460 accept AS21460
import:     from AS24980 accept AS24980
import:     from AS25496 accept AS25496
import:     from AS13658 accept AS13658
remarks:    ____________________________________
remarks:    NIX.CZ (source 194.50.100.35 & 194.50.100.36)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS12767 action pref=250; accept AS12767
import:     from AS15485 action pref=250; accept AS15485
import:     from AS13036 action pref=250; accept AS13036
import:     from AS9080 action pref=250; accept AS9080
import:     from AS9148 action pref=250; accept AS9148
import:     from AS5620 action pref=250; accept AS5620
import:     from AS6721 action pref=250; accept AS6721
import:     from AS15685 action pref=250; accept AS15685
import:     from AS6706 action pref=250; accept AS6706
import:     from AS5407 action pref=250; accept AS5407
import:     from AS15494 action pref=250; accept AS15494
import:     from AS15935 action pref=250; accept AS15935
import:     from AS2819 action pref=250; accept AS2819
import:     from AS12570 action pref=250; accept AS12570
import:     from AS2686 action pref=250; accept AS2686
import:     from AS3257 action pref=250; accept AS-TISCALI
import:     from AS8593 action pref=250; accept AS8593
import:     from AS8747 action pref=250; accept AS8747
import:     from AS5610 action pref=250; accept AS5610
import:     from AS8913 action pref=250; accept AS8913
import:     from AS2852 action pref=250; accept AS2852
import:     from AS1902 action pref=250; accept AS1902
import:     from AS16246 action pref=250; accept AS16246
import:     from AS16075 action pref=250; accept AS16075
import:     from AS21435 action pref=250; accept AS21435
import:     from AS24828 action pref=250; accept AS24828
import:     from AS16019 action pref=250; accept AS16019
import:     from AS8437 action pref=250; accept AS-UTA
import:     from AS25248 action pref=250; accept AS25248
import:     from AS10282 action pref=250; accept AS-EQUANT-CEEUR
remarks:    ____________________________________
remarks:    PARIX (source 198.32.247.89)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
import:     from AS5410 accept AS-T-ONLINEFRANCE
import:     from AS13193 accept AS-NERIM
import:     from AS13237 accept AS-LNCLINX AS-LNCAMSIX AS-LNCPARIX
import:     from AS3257 accept AS-TISCALI
import:     from AS8975 accept AS-CLARANETFR
import:     from AS5574 accept AS-ISDNET
import:     from AS3291 accept AS-PSINETEU
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
import:     from AS3356 accept rs-Level3-transit-EU
import:     from AS6453 accept AS6453
remarks:    ____________________________________
remarks:    BIX (source 193.188.137.125 & 193.188.137.126)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS5507 193.188.137.1 accept AS-BIX
import:     from AS5507 193.188.137.2 accept AS-BIX
import:     from AS3340 193.188.137.40 accept AS-DATANET AS5596
import:     from AS6790 193.188.137.41 accept AS6790
import:     from AS702 193.188.137.97 accept AS702:RS-HU
remarks:    ____________________________________
remarks:    US Network
remarks:    ____________________________________
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS6128 accept AS6128 AND AS-TELUS
import:     from AS577 accept AS577:AS-CUSTOMERS
remarks:    ____________________________________
remarks:    NYIIX Peers (source: 198.32.160.48)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS8001 accept AS-NAC
import:     from AS2516 accept AS-KDDCUSTOMER
import:     from AS4323 accept AS4323
import:     from AS13945 accept AS13945:AS-CUSTOMERS
import:     from AS13945 accept AS13945:AS-CUSTOMERS
import:     from AS4436 accept AS4436
import:     from AS10588 accept AS10588
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS9680 accept AS9680
import:     from AS3786 accept AS-DACOM
import:     from AS7270 accept AS-NET2PHONE
import:     from AS11403 accept AS11403
import:     from AS3741 accept AS-IS
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix Ashburn Peers (source 206.223.115.104)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS7784 accept AS7784
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS8075 accept AS-MSN
import:     from AS6327 accept AS-BIGPIPE
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS2551 accept AS-ICG
import:     from AS6079 accept AS-RCN
import:     from AS16559 accept AS-REALCONNECT
import:     from AS4355 accept AS-EARTHLINK
import:     from AS4355 accept AS-TWC
import:     from AS6939 accept AS-HE
import:     from AS22773 accept AS-COX
import:     from AS4200 accept AS-ALERON
import:     from AS3491 accept AS-CAIS
import:     from AS4565 accept AS-EPOCH
import:     from AS14891 accept AS-EA
import:     from AS4513 accept AS-GLOBIX
import:     from AS19548 accept AS-ADELPHIA
import:     from AS4181 accept AS-TDS
import:     from AS7132 accept AS-AS7132-SBCIS
import:     from AS7911 accept AS-WCG
import:     from AS14361 accept AS-HOPONE
import:     from AS4306 accept AS-NOVIA
import:     from AS3300 accept AS-INFONET
import:     from AS12222 accept AS-AKAMAI
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix Chicago Peers (source 206.223.119.104 )
remarks:    ____________________________________
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS6079 accept AS-RCN
import:     from AS19151 accept AS-WEBUSENET
import:     from AS14361 accept AS14361
import:     from AS5102 accept AS5102
import:     from AS4637 accept AS-REACH
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS4323 accept AS-TWC
import:     from AS237 accept AS-MERIT
import:     from AS6432 accept AS-DOUBLECLICK
import:     from AS22773 accept AS-COX
import:     from AS4200 accept AS-ALERON
import:     from AS4513 accept AS-GLOBIX
import:     from AS7911 accept AS-WILTEL
import:     from AS6539 accept AS-GT
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix San Jose Peers (source 206.223.116.104)
remarks:    ____________________________________
import:     from AS12076 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS19151 accept AS-WEBUSENET
import:     from AS3786 accept AS-DACOM
import:     from AS7065 accept AS7065
import:     from AS8121 accept AS8121
import:     from AS4306 accept AS4306
import:     from AS2914 accept AS-VERIO
import:     from AS6327 accept AS-BIGPIPE
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS7065 accept AS7065
import:     from AS6432 accept AS-DOUBLECLICK
import:     from AS3491 accept AS-CAIS
import:     from AS4565 accept AS-EPOCH
import:     from AS22220 accept AS-EA
import:     from AS26346 accept AS-WIREWORKS
import:     from AS4788 accept AS-TMNET-CUSTOMERS
import:     from AS7132 accept AS-AS7132-SBCIS
import:     from AS7911 accept AS-WILTEL
import:     from AS12222 accept AS-AKAMAI
import:     from AS16815 accept RS-EXPERTCITY-SJC
remarks:    ____________________________________
remarks:    Customers
remarks:    ____________________________________
export:     to AS3303 announce ANY
export:     to AS12502 announce ANY
export:     to AS5089 announce ANY
export:     to AS5404 announce ANY
export:     to AS6678 announce ANY
export:     to AS6746 announce ANY
export:     to AS6848 announce ANY
export:     to AS8209 announce ANY
export:     to AS8404 announce ANY
export:     to AS8436 announce ANY
export:     to AS8514 announce ANY
export:     to AS8733 announce ANY
export:     to AS9143 announce ANY
export:     to AS10627 announce ANY
export:     to AS13042 announce ANY
export:     to AS13646 announce ANY
export:     to AS15512 announce ANY
export:     to AS15547 announce ANY
export:     to AS15942 announce ANY
export:     to AS20825 announce ANY
export:     to AS21013 announce ANY
export:     to AS24784 announce ANY
export:     to AS25522 announce ANY
export:     to AS25598 announce ANY
export:     to AS28919 announce ANY
export:     to AS29056 announce ANY
export:     to AS29395 announce ANY
export:     to AS29560 announce ANY
export:     to AS29562 announce ANY
export:     to AS29654 announce ANY
export:     to AS30739 announce ANY
export:     to AS31411 announce ANY
export:     to AS31543 announce ANY
export:     to AS34785 announce ANY
export:     to AS35339 announce ANY
export:     to AS39210 announce ANY
export:     to AS39372 announce ANY
export:     to AS39373 announce ANY
export:     to AS39393 announce ANY
export:     to AS39508 announce ANY
export:     to AS39776 announce ANY
export:     to AS39878 announce ANY
export:     to AS39879 announce ANY
export:     to AS39906 announce ANY
export:     to AS42076 announce ANY
export:     to AS42378 announce ANY
export:     to AS42473 announce ANY
export:     to AS42496 announce ANY
export:     to AS43204 announce ANY
export:     to AS43984 announce ANY
export:     to AS44238 announce ANY
export:     to AS44453 announce ANY
export:     to AS47186 announce ANY
export:     to AS47650 announce ANY
export:     to AS47692 announce ANY
export:     to AS48735 announce ANY
export:     to AS49808 announce ANY
export:     to AS50180 announce ANY
export:     to AS50351 announce ANY
export:     to AS51556 announce ANY
export:     to AS52111 announce ANY
export:     to AS56612 announce ANY
export:     to AS56672 announce ANY
export:     to AS57090 announce ANY
export:     to AS57169 announce ANY
export:     to AS57260 announce ANY
export:     to AS59776 announce ANY
export:     to AS60951 announce ANY
export:     to AS62451 announce ANY
export:     to AS196817 announce ANY
export:     to AS197636 announce ANY
export:     to AS197750 announce ANY
export:     to AS197770 announce ANY
export:     to AS197999 announce ANY
export:     to AS198950 announce ANY
export:     to AS199015 announce ANY
export:     to AS199931 announce ANY
export:     to AS199994 announce ANY
export:     to AS200501 announce ANY
export:     to AS203541 announce ANY
export:     to AS33872 announce ANY
export:     to AS-NASK announce ANY
import:     from AS-NASK accept AS-NASK
import:     from AS33872 accept AS33872
import:     from AS3303 accept AS3303
import:     from AS5089 accept AS5089
import:     from AS5404 accept AS-SET-CONOVA
import:     from AS6678 accept AS6678
import:     from AS6746 accept AS6746
import:     from AS6848 accept AS6848
import:     from AS8209 accept AS8209
import:     from AS8404 accept AS8404
import:     from AS8436 accept AS8436
import:     from AS8514 accept AS8514
import:     from AS8733 accept AS8733
import:     from AS9143 accept AS9143
import:     from AS12502 accept AS-NEPUSTIL
import:     from AS10627 accept AS10627
import:     from AS13042 accept AS13042
import:     from AS13646 accept AS13646
import:     from AS15512 accept AS15512
import:     from AS15547 accept AS15547
import:     from AS15942 accept AS15942
import:     from AS20825 accept AS20825
import:     from AS21013 accept AS-ITANDTEL
import:     from AS24784 accept AS24784
import:     from AS25522 accept AS25522
import:     from AS25598 accept AS25598
import:     from AS28919 accept AS28919
import:     from AS29056 accept AS29056
import:     from AS29395 accept AS29395
import:     from AS29560 accept AS29560
import:     from AS29562 accept AS29562
import:     from AS29654 accept AS29654
import:     from AS30739 accept AS30739
import:     from AS31411 accept AS31411
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
import:     from AS34785 accept AS34785
import:     from AS35339 accept AS35339
import:     from AS39210 accept AS39210
import:     from AS39372 accept AS39372
import:     from AS39373 accept AS39373
import:     from AS39393 accept AS39393
import:     from AS39508 accept AS39508
import:     from AS39776 accept AS39776
import:     from AS39878 accept AS39878
import:     from AS39879 accept AS39879
import:     from AS39906 accept AS39906
import:     from AS42076 accept AS42076
import:     from AS42378 accept AS42378
import:     from AS42473 accept AS42473
import:     from AS42496 accept AS42496
import:     from AS43204 accept AS43204
import:     from AS43984 accept AS43984
import:     from AS44238 accept AS44238
import:     from AS44453 accept AS44453
import:     from AS47186 accept AS47186
import:     from AS47650 accept AS47650
import:     from AS47692 accept AS47692
import:     from AS48735 accept AS48735
import:     from AS49808 accept AS-POWERSPEED
import:     from AS50180 accept AS50180
import:     from AS50351 accept AS50351
import:     from AS51556 accept AS51556
import:     from AS52111 accept AS52111
import:     from AS56612 accept AS56612
import:     from AS56672 accept AS56672
import:     from AS57090 accept AS57090
import:     from AS57169 accept AS-EDIS
import:     from AS57260 accept AS57260
import:     from AS59776 accept AS59776
import:     from AS60951 accept AS60951
import:     from AS62451 accept AS62451
import:     from AS196817 accept AS196817
import:     from AS197636 accept AS197636
import:     from AS197750 accept AS197750
import:     from AS197770 accept AS197770
import:     from AS197999 accept AS-EMIT
import:     from AS198950 accept AS198950
import:     from AS199015 accept AS199015
import:     from AS199931 accept AS199931
import:     from AS199994 accept AS199994
import:     from AS200501 accept AS200501
import:     from AS203541 accept AS203541
remarks:    ____________________________________
remarks:    AMSIX Peers (source: 195.69.144.106 & 195.69.144.174)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS6461 62.4.95.241 announce AS-AORTA
export:     to AS1103 145.145.166.45 announce AS-AORTA
export:     to AS1200 195.69.144.1 announce AS-AORTA
export:     to AS12859 195.69.144.35 announce AS-AORTANL
export:     to AS2914 195.69.144.36 announce AS-AORTA
export:     to AS2686 195.69.144.37 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 195.69.144.38 announce AS-AORTA
export:     to AS12300 195.69.144.41 announce AS-AORTANL
export:     to AS2611 195.69.144.43 announce AS-AORTA
export:     to AS3300 195.69.144.44 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 195.69.144.46 announce AS-AORTA
export:     to AS13127 195.69.144.47 announce AS-AORTA
export:     to AS3265 195.69.144.48 announce AS-AORTANL
export:     to AS1140 195.69.144.49 announce AS-AORTA
export:     to AS1103 195.69.144.50 announce AS-AORTA
export:     to AS8708 195.69.144.51 announce AS-AORTA
export:     to AS8251 195.69.144.52 announce AS-AORTANL
export:     to AS8341 195.69.144.54 announce AS-AORTA
export:     to AS5669 195.69.144.56 announce AS-AORTA
export:     to AS8582 195.69.144.57 announce AS-AORTA
export:     to AS8918 195.69.144.58 announce AS-AORTA
export:     to AS9013 195.69.144.61 announce AS-AORTANL
export:     to AS8737 195.69.144.62 announce AS-AORTA
export:     to AS9193 195.69.144.63 announce AS-AORTA
export:     to AS5583 195.69.144.66 announce AS-AORTANL
export:     to AS3333 195.69.144.68 announce AS-AORTA
export:     to AS5390 195.69.144.70 announce AS-AORTA
export:     to AS15412 195.69.144.72 announce AS-AORTA
export:     to AS6705 195.69.144.73 announce AS-AORTA
export:     to AS8210 195.69.144.74 announce AS-AORTA
export:     to AS24730 195.69.144.79 announce AS-AORTANL
export:     to AS5669 195.69.144.82 announce AS-AORTA
export:     to AS5462 195.69.144.83 announce AS-AORTA
export:     to AS3257 195.69.144.85 announce AS-AORTA
export:     to AS3291 195.69.144.86 announce AS-AORTA
export:     to AS6774 195.69.144.87 announce AS-AORTA
export:     to AS1136 195.69.144.89 announce AS-AORTA
export:     to AS8608 195.69.144.90 announce AS-AORTANL
export:     to AS6805 195.69.144.91 announce AS-AORTA
export:     to AS8954 195.69.144.93 announce AS-AORTANL
export:     to AS5413 195.69.144.95 announce AS-AORTA
export:     to AS286 195.69.144.97 announce AS-AORTA
export:     to AS5417 195.69.144.99 announce AS-AORTA
export:     to AS3303 195.69.144.100 announce AS-AORTA
export:     to AS8220 195.69.144.101 announce AS-AORTA
export:     to AS9143 195.69.144.103 announce AS-AORTA
export:     to AS3292 195.69.144.104 announce AS-AORTA
export:     to AS5400 195.69.144.108 announce AS-AORTA
export:     to AS12394 195.69.144.109 announce AS-AORTANL
export:     to AS3356 195.69.144.110 announce AS-AORTA
export:     to AS6728 195.69.144.112 announce AS-AORTA
export:     to AS4513 195.69.144.113 announce AS-AORTA
export:     to AS6730 195.69.144.116 announce AS-AORTA
export:     to AS12573 195.69.144.118 announce AS-AORTANL
export:     to AS3209 195.69.144.123 announce AS-AORTA
export:     to AS12945 195.69.144.125 announce AS-AORTANL
export:     to AS24875 195.69.144.126 announce AS-AORTANL
export:     to AS12634 195.69.144.130 announce AS-AORTANL
export:     to AS2529 195.69.144.131 announce AS-AORTA
export:     to AS8586 195.69.144.132 announce AS-AORTA
export:     to AS5419 195.69.144.135 announce AS-AORTANL
export:     to AS4589 195.69.144.137 announce AS-AORTA
export:     to AS9200 195.69.144.138 announce AS-AORTANL
export:     to AS9150 195.69.144.139 announce AS-AORTANL
export:     to AS5669 195.69.144.143 announce AS-AORTA
export:     to AS1136 195.69.144.144 announce AS-AORTA
export:     to AS15509 195.69.144.147 announce AS-AORTANL
export:     to AS2914 195.69.144.152 announce AS-AORTA
export:     to AS5400 195.69.144.153 announce AS-AORTA
export:     to AS5597 195.69.144.155 announce AS-AORTA
export:     to AS15670 195.69.144.157 announce AS-AORTANL
export:     to AS9193 195.69.144.158 announce AS-AORTA
export:     to AS5466 195.69.144.160 announce AS-AORTA
export:     to AS15703 195.69.144.163 announce AS-AORTANL
export:     to AS12414 195.69.144.165 announce AS-AORTANL
export:     to AS3265 195.69.144.166 announce AS-AORTANL
export:     to AS15879 195.69.144.167 announce AS-AORTANL
export:     to AS20940 195.69.144.168 announce AS-AORTA
export:     to AS2818 195.69.144.169 announce AS-AORTA
export:     to AS16147 195.69.144.170 announce AS-AORTANL
export:     to AS21392 195.69.144.171 announce AS-AORTANL
export:     to AS16298 195.69.144.183 announce AS-AORTANL
export:     to AS20481 195.69.144.185 announce AS-AORTANL
export:     to AS20504 195.69.144.186 announce AS-AORTANL
export:     to AS21073 195.69.144.187 announce AS-AORTANL
export:     to AS20562 195.69.144.189 announce AS-AORTANL
export:     to AS2686 195.69.144.191 announce AS-AORTA
export:     to AS20639 195.69.144.195 announce AS-AORTANL
export:     to AS6762 195.69.144.196 announce AS-AORTA
export:     to AS20735 195.69.144.199 announce AS-AORTANL
export:     to AS12859 195.69.144.200 announce AS-AORTANL
export:     to AS20854 195.69.144.202 announce AS-AORTANL
export:     to AS20507 195.69.144.204 announce AS-AORTANL
export:     to AS20786 195.69.144.205 announce AS-AORTANL
export:     to AS12956 195.69.144.208 announce AS-AORTA
export:     to AS13237 195.69.144.212 announce AS-AORTA
export:     to AS21155 195.69.144.214 announce AS-AORTANL
export:     to AS8657 195.69.144.217 announce AS-AORTA
export:     to AS24587 195.69.144.218 announce AS-AORTANL
export:     to AS24646 195.69.144.219 announce AS-AORTANL
export:     to AS8560 195.69.144.220 announce AS-AORTA
export:     to AS20847 195.69.144.222 announce AS-AORTANL
export:     to AS1299 195.69.144.225 announce AS-AORTA
export:     to AS21398 195.69.144.228 announce AS-AORTA
export:     to AS3320 194.25.7.180 announce AS-AORTA
export:     to AS5390 194.134.5.164 announce AS-AORTA
export:     to AS9143 212.120.66.176 announce AS-AORTA
export:     to AS4513 213.46.161.170 announce AS-AORTA
export:     to AS8341 213.73.255.220 announce AS-AORTA
export:     to AS13646 213.160.212.45 announce AS-AORTA
export:     to AS702 213.46.161.210 announce AS-AORTA
export:     to AS5430 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    INEX Peers (source 193.242.111.39)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS2110 193.242.111.17 announce AS-AORTAIE
export:     to AS5466 193.242.111.18 announce AS-AORTAIE
export:     to AS25441 193.242.111.19 announce AS-AORTAIE
export:     to AS31122 193.242.111.20 announce AS-AORTAIE
export:     to AS31458 193.242.111.24 announce AS-AORTAIE
export:     to AS8220 193.242.111.25 announce AS-AORTAIE
export:     to AS8068 193.242.111.28 announce AS-AORTAIE
export:     to AS34245 193.242.111.32 announce AS-AORTAIE
export:     to AS26415 193.242.111.40 announce AS-AORTAIE
export:     to AS41073 193.242.111.42 announce AS-AORTAIE
export:     to AS5466 193.242.111.82 announce AS-AORTAIE
export:     to AS41073 193.242.111.106 announce AS-AORTAIE
export:     to AS2128 193.242.111.126 announce AS-AORTAIE
remarks:    ____________________________________
remarks:    LINX Peers (source 195.66.224.89 & 195.66.226.89)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS2856 195.66.224.10 announce AS-AORTA
export:     to AS2856 195.66.224.11 announce AS-AORTA
export:     to AS2529 195.66.224.12 announce AS-AORTA
export:     to AS3291 195.66.224.14 announce AS-AORTA
export:     to AS786 195.66.224.15 announce AS-AORTA
export:     to AS5378 195.66.224.20 announce AS-AORTA
export:     to AS2686 195.66.224.27 announce AS-AORTA
export:     to AS5669 195.66.224.28 announce AS-AORTA
export:     to AS5413 195.66.224.29 announce AS-AORTA
export:     to AS3257 195.66.224.32 announce AS-AORTA
export:     to AS5571 195.66.224.33 announce AS-AORTA
export:     to AS5462 195.66.224.34 announce AS-AORTA
export:     to AS6067 195.66.224.35 announce AS-AORTA
export:     to AS5557 195.66.224.36 announce AS-AORTA
export:     to AS5604 195.66.224.41 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 195.66.224.43 announce AS-AORTA
export:     to AS9191 195.66.224.45 announce AS-AORTA
export:     to AS8708 195.66.224.46 announce AS-AORTA
export:     to AS8272 195.66.224.47 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 195.66.224.48 announce AS-AORTA
export:     to AS8220 195.66.224.49 announce AS-AORTA
export:     to AS8297 195.66.224.51 announce AS-AORTA
export:     to AS286 195.66.224.54 announce AS-AORTA
export:     to AS5611 195.66.224.58 announce AS-AORTA
export:     to AS6728 195.66.224.59 announce AS-AORTA
export:     to AS5587 195.66.224.60 announce AS-AORTA
export:     to AS8743 195.66.224.61 announce AS-AORTA
export:     to AS8426 195.66.224.62 announce AS-AORTA
export:     to AS3292 195.66.224.64 announce AS-AORTA
export:     to AS8426 195.66.224.66 announce AS-AORTA
export:     to AS8785 195.66.224.68 announce AS-AORTA
export:     to AS8406 195.66.224.71 announce AS-AORTA
export:     to AS8586 195.66.224.73 announce AS-AORTA
export:     to AS3328 195.66.224.75 announce AS-AORTA
export:     to AS6461 195.66.224.76 announce AS-AORTA
export:     to AS3356 195.66.224.77 announce AS-AORTA
export:     to AS5552 195.66.224.78 announce AS-AORTA
export:     to AS5466 195.66.224.79 announce AS-AORTA
export:     to AS6779 195.66.224.80 announce AS-AORTA
export:     to AS4513 195.66.224.82 announce AS-AORTA
export:     to AS10530 195.66.224.84 announce AS-AORTA
export:     to AS6730 195.66.224.85 announce AS-AORTA
export:     to AS1257 195.66.224.87 announce AS-AORTA
export:     to AS25562 195.66.224.88 announce AS-AORTA
export:     to AS8657 195.66.224.91 announce AS-AORTA
export:     to AS8851 195.66.224.93 announce AS-AORTA
export:     to AS8001 195.66.224.94 announce AS-AORTA
export:     to AS9193 195.66.224.96 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 195.66.224.97 announce AS-AORTA
export:     to AS13237 195.66.224.99 announce AS-AORTA
export:     to AS5503 195.66.224.101 announce AS-AORTA
export:     to AS2818 195.66.224.103 announce AS-AORTA
export:     to AS7911 195.66.224.105 announce AS-AORTA
export:     to AS5427 195.66.224.106 announce AS-AORTA
export:     to AS8210 195.66.224.107 announce AS-AORTA
export:     to AS5400 195.66.224.108 announce AS-AORTA
export:     to AS3303 195.66.224.110 announce AS-AORTA
export:     to AS6667 195.66.224.114 announce AS-AORTA
export:     to AS12868 195.66.224.116 announce AS-AORTA
export:     to AS12513 195.66.224.117 announce AS-AORTA
export:     to AS13646 195.66.224.118 announce AS-AORTA
export:     to AS12390 195.66.224.119 announce AS-AORTA
export:     to AS5631 195.66.224.120 announce AS-AORTA
export:     to AS12932 195.66.224.123 announce AS-AORTA
export:     to AS3209 195.66.224.124 announce AS-AORTA
export:     to AS8553 195.66.224.126 announce AS-AORTA
export:     to AS6774 195.66.224.128 announce AS-AORTA
export:     to AS15635 195.66.224.129 announce AS-AORTA
export:     to AS9191 195.66.224.131 announce AS-AORTA
export:     to AS13129 195.66.224.132 announce AS-AORTA
export:     to AS12956 195.66.224.134 announce AS-AORTA
export:     to AS13285 195.66.224.136 announce AS-AORTA
export:     to AS3320 195.66.224.137 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 195.66.224.138 announce AS-AORTA
export:     to AS8068 195.66.224.140 announce AS-AORTA
export:     to AS15412 195.66.224.146 announce AS-AORTA
export:     to AS4766 195.66.224.147 announce AS-AORTA
export:     to AS9019 195.66.224.149 announce AS-AORTA
export:     to AS16334 195.66.224.152 announce AS-AORTA
export:     to AS6762 195.66.224.153 announce AS-AORTA
export:     to AS20679 195.66.224.160 announce AS-AORTA
export:     to AS21099 195.66.224.162 announce AS-AORTA
export:     to AS1136 195.66.224.163 announce AS-AORTA
export:     to AS3491 195.66.224.167 announce AS-AORTA
export:     to AS20940 195.66.224.168 announce AS-AORTA
export:     to AS5459 195.66.224.254 announce AS-AORTA
export:     to AS2856 195.66.226.10 announce AS-AORTA
export:     to AS2856 195.66.226.11 announce AS-AORTA
export:     to AS8708 195.66.226.46 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 195.66.226.48 announce AS-AORTA
export:     to AS8220 195.66.226.49 announce AS-AORTA
export:     to AS6728 195.66.226.59 announce AS-AORTA
export:     to AS3356 195.66.226.77 announce AS-AORTA
export:     to AS25562 195.66.226.77 announce AS-AORTA
export:     to AS8657 195.66.226.91 announce AS-AORTA
export:     to AS5400 195.66.226.108 announce AS-AORTA
export:     to AS3303 195.66.226.110 announce AS-AORTA
export:     to AS15635 195.66.226.129 announce AS-AORTA
export:     to AS8068 195.66.226.140 announce AS-AORTA
export:     to AS6762 195.66.226.153 announce AS-AORTA
export:     to AS21099 195.66.226.162 announce AS-AORTA
export:     to AS786 213.46.174.62 announce AS-AORTA
export:     to AS5462 213.46.174.38 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    DECIX Peers ( source: 80.81.192.111 & 80.81.193.111)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS8365 80.81.192.6 announce AS-AORTA
export:     to AS3291 80.81.192.10 announce AS-AORTA
export:     to AS6774 80.81.192.12 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 80.81.192.14 announce AS-AORTA
export:     to AS3292 80.81.192.16 announce AS-AORTA
export:     to AS5605 80.81.192.17 announce AS-AORTA
export:     to AS286 80.81.192.22 announce AS-AORTA
export:     to AS12731 80.81.192.27 announce AS-AORTA
export:     to AS20940 80.81.192.28 announce AS-AORTA
export:     to AS3257 80.81.192.30 announce AS-AORTA
export:     to AS1901 80.81.192.31 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 80.81.192.35 announce AS-AORTA
export:     to AS1136 80.81.192.36 announce AS-AORTA
export:     to AS3549 80.81.192.39 announce AS-AORTA
export:     to AS5427 80.81.192.44 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 80.81.192.46 announce AS-AORTA
export:     to AS5430 80.81.192.49 announce AS-AORTA
export:     to AS3491 80.81.192.50 announce AS-AORTA
export:     to AS8210 80.81.192.57 announce AS-AORTA
export:     to AS8220 80.81.192.61 announce AS-AORTA
export:     to AS13129 80.81.192.73 announce AS-AORTA
export:     to AS13237 80.81.192.74 announce AS-AORTA
export:     to AS8881 80.81.192.80 announce AS-AORTA
export:     to AS5400 80.81.192.84 announce AS-AORTA
export:     to AS8196 80.81.192.86 announce AS-AORTA
export:     to AS8708 80.81.192.87 announce AS-AORTA
export:     to AS6805 80.81.192.89 announce AS-AORTA
export:     to AS8319 80.81.192.94 announce AS-AORTA
export:     to AS8379 80.81.192.96 announce AS-AORTA
export:     to AS9189 80.81.192.98 announce AS-AORTA
export:     to AS5539 80.81.192.105 announce AS-AORTA
export:     to AS3209 80.81.192.117 announce AS-AORTA
export:     to AS8560 80.81.192.123 announce AS-AORTA
export:     to AS12306 80.81.192.132 announce AS-AORTA
export:     to AS6751 80.81.192.137 announce AS-AORTA
export:     to AS6667 80.81.192.144 announce AS-AORTA
export:     to AS8939 80.81.192.167 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 80.81.192.169 announce AS-AORTA
export:     to AS553 80.81.192.175 announce AS-AORTA
export:     to AS6735 80.81.192.177 announce AS-AORTA
export:     to AS3356 80.81.192.186 announce AS-AORTA
export:     to AS12308 80.81.192.189 announce AS-AORTA
export:     to AS5669 80.81.192.193 announce AS-AORTA
export:     to AS6762 80.81.192.194 announce AS-AORTA
export:     to AS6900 80.81.192.206 announce AS-AORTA
export:     to AS9132 80.81.192.208 announce AS-AORTA
export:     to AS8422 80.81.192.212 announce AS-AORTA
export:     to AS5390 80.81.192.214 announce AS-AORTA
export:     to AS680 80.81.192.222 announce AS-AORTA
export:     to AS13184 80.81.192.232 announce AS-AORTA
export:     to AS6728 80.81.192.237 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 80.81.193.14 announce AS-AORTA
export:     to AS6805 80.81.193.89 announce AS-AORTA
export:     to AS8319 80.81.193.94 announce AS-AORTA
export:     to AS3209 80.81.193.117 announce AS-AORTA
export:     to AS8560 80.81.193.123 announce AS-AORTA
export:     to AS680 188.1.56.9 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    VIX (source: 193.203.0.23 & 193.203.0.8)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS1853 193.171.16.162 announce AS-AORTA
export:     to AS760 193.171.16.163 announce AS-AORTA
export:     to AS679 193.171.16.164 announce AS-AORTA
export:     to AS1776 193.171.16.165 announce AS-AORTA
export:     to AS1853 193.203.0.1 announce AS-AORTA
export:     to AS1853 193.203.0.2 announce AS-AORTA
export:     to AS2686 193.203.0.3 announce AS-AORTA
export:     to AS1901 193.203.0.4 announce AS-AORTA
export:     to AS5403 193.203.0.5 announce AS-AORTA
export:     to AS12793 193.203.0.7 announce AS-AORTA
export:     to AS8339 193.203.0.10 announce AS-AORTA
export:     to AS8447 193.203.0.11 announce AS-AORTA
export:     to AS10282 193.203.0.12 announce AS-AORTA
export:     to AS3330 193.203.0.13 announce AS-AORTA
export:     to AS3330 193.203.0.14 announce AS-AORTA
export:     to AS5403 193.203.0.15 announce AS-AORTA
export:     to AS6798 193.203.0.16 announce AS-AORTA
export:     to AS8245 193.203.0.17 announce AS-AORTA
export:     to AS8339 193.203.0.18 announce AS-AORTA
export:     to AS5405 193.203.0.20 announce AS-AORTA
export:     to AS8447 193.203.0.21 announce AS-AORTA
export:     to AS1120 193.203.0.25 announce AS-AORTA
export:     to AS8387 193.203.0.26 announce AS-AORTA
export:     to AS8445 193.203.0.29 announce AS-AORTA
export:     to AS12635 193.203.0.31 announce AS-AORTA
export:     to AS8559 193.203.0.34 announce AS-AORTA
export:     to AS8992 193.203.0.35 announce AS-AORTA
export:     to AS5385 193.203.0.36 announce AS-AORTA
export:     to AS12895 193.203.0.37 announce AS-AORTA
export:     to AS12401 193.203.0.38 announce AS-AORTA
export:     to AS12605 193.203.0.43 announce AS-AORTA
export:     to AS12667 193.203.0.48 announce AS-AORTA
export:     to AS12635 193.203.0.49 announce AS-AORTA
export:     to AS1901 193.203.0.50 announce AS-AORTA
export:     to AS12793 193.203.0.52 announce AS-AORTA
export:     to AS8992 193.203.0.53 announce AS-AORTA
export:     to AS12971 193.203.0.54 announce AS-AORTA
export:     to AS8220 193.203.0.55 announce AS-AORTA
export:     to AS6720 193.203.0.58 announce AS-AORTA
export:     to AS13265 193.203.0.61 announce AS-AORTA
export:     to AS6720 193.203.0.63 announce AS-AORTA
export:     to AS6730 193.203.0.64 announce AS-AORTA
export:     to AS1273 193.203.0.65 announce AS-AORTA
export:     to AS15554 193.203.0.66 announce AS-AORTA
export:     to AS13064 193.203.0.67 announce AS-AORTA
export:     to AS15702 193.203.0.68 announce AS-AORTA
export:     to AS5483 193.203.0.71 announce AS-AORTA
export:     to AS702 193.203.0.72 announce AS-AORTA
export:     to AS15498 193.203.0.75 announce AS-AORTA
export:     to AS13646 193.203.0.76 announce AS-AORTA
export:     to AS9119 193.203.0.77 announce AS-AORTA
export:     to AS16314 193.203.0.78 announce AS-AORTA
export:     to AS16195 193.203.0.79 announce AS-AORTA
export:     to AS20704 193.203.0.80 announce AS-AORTA
export:     to AS20751 193.203.0.81 announce AS-AORTA
export:     to AS20920 193.203.0.82 announce AS-AORTA
export:     to AS12547 193.203.0.85 announce AS-AORTA
export:     to AS12577 193.203.0.86 announce AS-AORTA
export:     to AS21360 193.203.0.87 announce AS-AORTA
export:     to AS5385 193.203.0.88 announce AS-AORTA
export:     to AS13237 193.203.0.91 announce AS-AORTA
export:     to AS286 193.203.0.97 announce AS-AORTA
export:     to AS24992 193.203.0.98 announce AS-AORTA
export:     to AS5588 193.203.0.101 announce AS-AORTA
export:     to AS3209 193.203.0.102 announce AS-AORTA
export:     to AS24953 193.203.0.104 announce AS-AORTA
export:     to AS8928 193.203.0.106 announce AS-AORTA
export:     to AS3248 193.203.0.109 announce AS-AORTA
export:     to AS3212 193.203.0.110 announce AS-AORTA
export:     to AS3856 193.203.0.126 announce AS-AORTA
export:     to AS8596 193.203.0.130 announce AS-AORTA
export:     to AS1299 213.248.96.125 announce AS-AORTA
export:     to AS3320 213.46.173.90 announce AS-AORTA
export:     to AS6461 209.249.254.195 announce AS-AORTA
export:     to AS3257 213.200.74.153 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    WIX Peers (source: 157.25.1.165 & 195.13.37.164)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS8246 157.25.1.130 announce AS-AORTA
export:     to AS9085 195.13.37.136 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    SIX Peers (source: 192.108.148.205)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS2607 192.108.148.10 announce AS-AORTASK
export:     to AS12508 192.108.148.15 announce AS-AORTASK
export:     to AS6726 192.108.148.20 announce AS-AORTASK
export:     to AS15962 192.108.148.25 announce AS-AORTASK
export:     to AS5628 192.108.148.35 announce AS-AORTASK
export:     to AS6862 192.108.148.40 announce AS-AORTASK
export:     to AS2686 192.108.148.55 announce AS-AORTASK
export:     to AS8264 192.108.148.60 announce AS-AORTASK
export:     to AS6658 192.108.148.65 announce AS-AORTASK
export:     to AS6803 192.108.148.80 announce AS-AORTASK
export:     to AS5578 192.108.148.100 announce AS-AORTASK
export:     to AS12905 192.108.148.110 announce AS-AORTASK
export:     to AS15685 192.108.148.150 announce AS-AORTASK
export:     to AS15410 192.108.148.160 announce AS-AORTASK
export:     to AS15935 192.108.148.165 announce AS-AORTASK
export:     to AS21460 192.108.148.170 announce AS-AORTASK
export:     to AS24980 192.108.148.180 announce AS-AORTASK
export:     to AS25496 192.108.148.190 announce AS-AORTASK
export:     to AS13658 192.108.148.195 announce AS-AORTASK
remarks:    ____________________________________
remarks:    NIX.CZ (source 194.50.100.35 & 194.50.100.36)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS12767 announce AS-AORTACZ
export:     to AS15485 announce AS-AORTACZ
export:     to AS13036 announce AS-AORTACZ
export:     to AS9080 announce AS-AORTACZ
export:     to AS9148 announce AS-AORTACZ
export:     to AS5620 announce AS-AORTACZ
export:     to AS6721 announce AS-AORTACZ
export:     to AS15685 announce AS-AORTACZ
export:     to AS6706 announce AS-AORTACZ
export:     to AS5407 announce AS-AORTACZ
export:     to AS15494 announce AS-AORTACZ
export:     to AS15935 announce AS-AORTACZ
export:     to AS2819 announce AS-AORTACZ
export:     to AS12570 announce AS-AORTACZ
export:     to AS2686 announce AS-AORTACZ
export:     to AS3257 announce AS-AORTACZ
export:     to AS8593 announce AS-AORTACZ
export:     to AS8747 announce AS-AORTACZ
export:     to AS5610 announce AS-AORTACZ
export:     to AS8913 announce AS-AORTACZ
export:     to AS2852 announce AS-AORTACZ
export:     to AS1902 announce AS-AORTACZ
export:     to AS16246 announce AS-AORTACZ
export:     to AS16075 announce AS-AORTACZ
export:     to AS21435 announce AS-AORTACZ
export:     to AS24828 announce AS-AORTACZ
export:     to AS16019 announce AS-AORTACZ
export:     to AS8437 announce AS-AORTACZ
export:     to AS25248 announce AS-AORTACZ
remarks:    ____________________________________
remarks:    PARIX (source 198.32.247.89)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS12322 198.32.247.71 announce AS-AORTA
export:     to AS5410 198.32.247.75 announce AS-AORTA
export:     to AS13193 198.32.247.87 announce AS-AORTA
export:     to AS13237 198.32.247.76 announce AS-AORTA
export:     to AS3257 198.32.247.78 announce AS-AORTA
export:     to AS8975 198.32.247.83 announce AS-AORTA
export:     to AS5574 198.32.247.67 announce AS-AORTA
export:     to AS3291 198.32.247.63 announce AS-AORTA
export:     to AS2686 198.32.247.13 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 198.32.247.79 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 198.32.247.85 announce AS-AORTA
export:     to AS4589 198.32.247.70 announce AS-AORTA
export:     to AS3356 198.32.247.68 announce AS-AORTA
export:     to AS6453 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    BIX (source 193.188.137.125 & 193.188.137.126)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS5507 193.188.137.1 announce AS-AORTAHU
export:     to AS5507 193.188.137.2 announce AS-AORTAHU
export:     to AS3340 193.188.137.40 announce AS-AORTAHU
export:     to AS6790 193.188.137.41 announce AS-AORTAHU
export:     to AS3257 193.188.137.97 announce AS-AORTAHU
remarks:    ____________________________________
remarks:    US Network
remarks:    ____________________________________
export:     to AS3356 announce AS-AORTA
export:     to AS6128 167.206.8.25 announce AS-AORTA
export:     to AS577 213.46.190.34 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    NYIIX Peers (source 198.32.160.48)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS6427 198.32.160.12 announce AS-AORTA
export:     to AS8001 198.32.160.20 announce AS-AORTA
export:     to AS2516 198.32.160.25 announce AS-AORTA
export:     to AS8002 198.32.160.33 announce AS-AORTA
export:     to AS4323 198.32.160.35 announce AS-AORTA
export:     to AS13945 198.32.160.37 announce AS-AORTA
export:     to AS13945 198.32.160.38 announce AS-AORTA
export:     to AS4436 198.32.160.53 announce AS-AORTA
export:     to AS10588 198.32.160.58 announce AS-AORTA
export:     to AS6939 198.32.160.61 announce AS-AORTA
export:     to AS9680 198.32.160.69 announce AS-AORTA
export:     to AS3786 198.32.160.76 announce AS-AORTA
export:     to AS11608 198.32.160.84 announce AS-AORTA
export:     to AS7270 198.32.160.85 announce AS-AORTA
export:     to AS11403 198.32.160.87 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix Ashburn Peers ( source 206.223.115.104 )
remarks:    ____________________________________
export:     to AS2914 206.223.115.12 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 206.223.115.112 announce AS-AORTA
export:     to AS7784 206.223.115.14 announce AS-AORTA
export:     to AS10310 206.223.115.16 announce AS-AORTA
export:     to AS8075 206.223.115.17 announce AS-AORTA
export:     to AS6327 206.223.115.20 announce AS-AORTA
export:     to AS15169 206.223.115.21 announce AS-AORTA
export:     to AS2551 206.223.115.22 announce AS-AORTA
export:     to AS6079 206.223.115.25 announce AS-AORTA
export:     to AS16559 206.223.115.26 announce AS-AORTA
export:     to AS4355 206.223.115.32 announce AS-AORTA
export:     to AS4355 206.223.115.36 announce AS-AORTA
export:     to AS6939 206.223.115.37 announce AS-AORTA
export:     to AS22773 206.223.115.42 announce AS-AORTA
export:     to AS4200 206.223.115.45 announce AS-AORTA
export:     to AS3491 206.223.115.48 announce AS-AORTA
export:     to AS4565 206.223.115.52 announce AS-AORTA
export:     to AS14891 206.223.115.55 announce AS-AORTA
export:     to AS4513 206.223.115.56 announce AS-AORTA
export:     to AS19548 206.223.115.59 announce AS-AORTA
export:     to AS4181 206.223.115.64 announce AS-AORTA
export:     to AS7132 206.223.115.79 announce AS-AORTA
export:     to AS7911 206.223.115.83 announce AS-AORTA
export:     to AS14361 206.223.115.91 announce AS-AORTA
export:     to AS4306 206.223.115.95 announce AS-AORTA
export:     to AS3300 206.223.115.98 announce AS-AORTA
export:     to AS12222 206.223.115.102 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix Chicago Peers (source 206.223.119.104)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS10310 206.223.119.16 announce AS-AORTA
export:     to AS6079 206.223.119.25 announce AS-AORTA
export:     to AS19151 206.223.119.18 announce AS-AORTA
export:     to AS14361 206.223.119.91 announce AS-AORTA
export:     to AS5102 206.223.119.79 announce AS-AORTA
export:     to AS4637 206.223.119.11 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 206.223.119.12 announce AS-AORTA
export:     to AS4323 206.223.119.36 announce AS-AORTA
export:     to AS237 206.223.119.39 announce AS-AORTA
export:     to AS6432 206.223.119.40 announce AS-AORTA
export:     to AS22773 206.223.119.42 announce AS-AORTA
export:     to AS4200 206.223.119.45 announce AS-AORTA
export:     to AS4513 206.223.119.56 announce AS-AORTA
export:     to AS7911 206.223.119.83 announce AS-AORTA
export:     to AS6539 206.223.119.113 announce AS-AORTA
remarks:    ____________________________________
remarks:    Equinix San Jose Peers (source 206.223.116.104)
remarks:    ____________________________________
export:     to AS12076 206.223.116.17 announce AS-AORTA
export:     to AS19151 206.223.116.18 announce AS-AORTA
export:     to AS3786 206.223.116.66 announce AS-AORTA
export:     to AS7065 206.223.116.35 announce AS-AORTA
export:     to AS8121 206.223.116.39 announce AS-AORTA
export:     to AS4306 206.223.116.95 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 206.223.116.12 announce AS-AORTA
export:     to AS2914 206.223.116.112 announce AS-AORTA
export:     to AS6327 206.223.116.20 announce AS-AORTA
export:     to AS15169 206.223.116.21 announce AS-AORTA
export:     to AS6432 206.223.116.40 announce AS-AORTA
export:     to AS3491 206.223.116.48 announce AS-AORTA
export:     to AS4565 206.223.116.52 announce AS-AORTA
export:     to AS22220 206.223.116.55 announce AS-AORTA
export:     to AS26346 206.223.116.58 announce AS-AORTA
export:     to AS4788 206.223.116.63 announce AS-AORTA
export:     to AS7132 206.223.116.79 announce AS-AORTA
export:     to AS7911 206.223.116.83 announce AS-AORTA
export:     to AS12222 206.223.116.102 announce AS-AORTA
export:     to AS16815 206.223.116.103 announce AS-AORTA
org:      ORG-UNB2-RIPE
admin-c:    LGI-RIPE
tech-c:     LGI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    ___________________________________
remarks:    For presence and peering details see
remarks:    http://as6830.peeringdb.com
remarks:    Peering Requests: peering@aorta.net
remarks:    Routing Issues: peering@aorta.net
remarks:    Urgent Problems: ip-noc@upctechnology.com
remarks:    ____________________________________
mnt-by:     AS6830-MNT
created:    2002-07-19T12:18:50Z
last-modified: 2019-08-26T10:45:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UNB2-RIPE
org-name:    Liberty Global B.V.
org-type:    LIR
address:    Boeing Avenue 53
address:    1119 PE
address:    Schiphol Rijk
address:    NETHERLANDS
phone:     +31207789840
fax-no:     +31207789841
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    SVS4-RIPE
admin-c:    LGI-RIPE
admin-c:    SB666-RIPE
abuse-c:    LGOA1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LGI
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2004-04-17T11:43:46Z
last-modified: 2018-11-06T15:08:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Liberty Global RIPE DBM
address:    Liberty Global Europe
address:    Boeing Avenue 53
address:    1119 PE Schiphol Rijk
address:    Netherlands
phone:     +31 20 7788200
fax-no:     +31 20 7788203
admin-c:    SB666-RIPE
admin-c:    JK8125-RIPE
admin-c:    SVS4-RIPE
tech-c:     SB666-RIPE
tech-c:     JK8125-RIPE
tech-c:     SVS4-RIPE
nic-hdl:    LGI-RIPE
mnt-by:     MNT-LGI
created:    2012-07-03T07:33:27Z
last-modified: 2015-10-28T09:47:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]