| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.91.54 (lg) / ec2-3-92-91-54.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:5b36::35c:5b36 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS35819 
PREFIKSY:    AS35819
TRACEROUTE:  37.216.52.0 37.216.52.0
LOOKING GLASS: 37.216.52.0 37.216.52.0
IPv6 in 6to4: 2002:25d8:3400::25d8:3400

SA
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.216.0.0 - 37.217.255.255
netname:    SA-ETTIHADETISALAT-20120330
country:    SA
org:      ORG-EE2-RIPE
admin-c:    MRA60-RIPE
tech-c:     SM28757-RIPE
status:     ALLOCATED PA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
mnt-routes:   MOBILY-MNT
created:    2012-03-30T06:01:22Z
last-modified: 2016-09-28T12:03:43Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EE2-RIPE
org-name:    Etihad Etisalat, a joint stock company
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Contracts & Purchasing Dept. PO. BOX 9979, MBC-1-1-8-8 Mobily C1 Building, 4th Floor
address:    11423
address:    RIYADH
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966560101100
admin-c:    MRA60-RIPE
admin-c:    SM28757-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MOBILY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
abuse-c:    MAAR3-RIPE
created:    2004-10-18T06:22:01Z
last-modified: 2021-08-25T10:13:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobily RIPE Admin
address:    P.O 69179, Riyadh 11423
phone:     +966 560315751
nic-hdl:    MRA60-RIPE
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2010-05-09T13:30:24Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samir Mohamed
address:    Ettihad Etisalat (Mobily)
phone:     +966560315751
nic-hdl:    SM28757-RIPE
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2015-01-18T13:13:14Z
last-modified: 2015-01-18T13:13:14Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.216.52.0/22
descr:     LSN
origin:     AS35819
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2014-02-24T12:22:34Z
last-modified: 2014-02-24T12:22:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]