| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mobily-AS AS35819

as-block:    AS34986 - AS35839
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-01-11T09:20:05Z
last-modified: 2022-01-11T09:20:05Z
source:     RIPE


aut-num:    AS35819
as-name:    Mobily-AS
descr:     Etihad Etisalat Company (Mobily)
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS35819
import:     from AS702 action pref=100; accept ANY
export:     to AS702 announce AS35819
import:     from AS34426 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35819 announce AS34426
import:     from AS25233 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35819 announce AS25233
import:     from AS41132 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35819 announce AS41132
import:     from AS29684 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29684 announce AS35819
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS35819 AS24731
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS35819 AS34400
export:     to AS3356 announce AS35819 AS41739
org:      ORG-EE2-RIPE
admin-c:    MRA60-RIPE
tech-c:     MRT56-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BAFN-MNT
created:    2005-11-07T14:59:10Z
last-modified: 2021-08-24T14:18:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EE2-RIPE
org-name:    Etihad Etisalat, a joint stock company
country:    SA
org-type:    LIR
address:    Contracts & Purchasing Dept. PO. BOX 9979, MBC-1-1-8-8 Mobily C1 Building, 4th Floor
address:    11423
address:    RIYADH
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +966560101100
admin-c:    MRA60-RIPE
admin-c:    SM28757-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MOBILY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOBILY-MNT
abuse-c:    MAAR3-RIPE
created:    2004-10-18T06:22:01Z
last-modified: 2021-08-25T10:13:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobily RIPE Admin
address:    P.O 69179, Riyadh 11423
phone:     +966 560315751
nic-hdl:    MRA60-RIPE
mnt-by:     MOBILY-MNT
created:    2010-05-09T13:30:24Z
last-modified: 2017-10-30T22:09:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobily RIPE Tech
address:    P.O 69179, Riyadh 11423
phone:     +966 650313263
nic-hdl:    MRT56-RIPE
created:    2010-05-09T13:32:10Z
last-modified: 2021-11-01T07:00:07Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     MOBILY-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]