| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS20860 
PREFIKSY:    AS20860
TRACEROUTE:  37.128.184.0 37.128.184.0
LOOKING GLASS: 37.128.184.0 37.128.184.0
IPv6 in 6to4: 2002:2580:b800::2580:b800

GB
NetRange:    37.0.0.0 - 37.255.255.255
CIDR:      37.0.0.0/8
NetName:    RIPE-37
NetHandle:   NET-37-0-0-0-1
Parent:     ()
NetType:    Allocated to RIPE NCC
OriginAS:    
Organization:  RIPE Network Coordination Centre (RIPE)
RegDate:    2010-11-30
Updated:    2011-01-17
Comment:    These addresses have been further assigned to users in
Comment:    the RIPE NCC region. Contact information can be found in
Comment:    the RIPE database at http://www.ripe.net/whois
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/37.0.0.0

ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html
ResourceLink: whois.ripe.net


OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgId:     RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:      Amsterdam
StateProv:   
PostalCode:   1001EB
Country:    NL
RegDate:    
Updated:    2013-07-29
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/RIPE

ReferralServer: whois://whois.ripe.net
ResourceLink: https://apps.db.ripe.net/search/query.html

OrgTechHandle: RNO29-ARIN
OrgTechName:  RIPE NCC Operations
OrgTechPhone: +31 20 535 4444 
OrgTechEmail: hostmaster@ripe.net
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/RNO29-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3850-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Contact
OrgAbusePhone: +31205354444 
OrgAbuseEmail: abuse@ripe.net
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE3850-ARIN

Found a referral to whois.ripe.net.

inetnum:    37.128.184.0 - 37.128.184.7
netname:    MELBOURNE-CUST-ATEC
descr:     See AS39451 for contact details
country:    GB
admin-c:    SMC74-RIPE
tech-c:     SMC74-RIPE
status:     ASSIGNED PA
mnt-by:     MNT-MELBOURNE
created:    2012-02-23T13:59:48Z
last-modified: 2023-08-09T00:39:22Z
source:     RIPE

person:     Shane Mc Cormack
address:    iomart
address:    Lovell House
address:    Archway
address:    Manchester
address:    M15 5RN
address:    United Kingdom
phone:     +44 161 232 4092
nic-hdl:    SMC74-RIPE
mnt-by:     SHANEMCC-MNT
created:    2011-04-28T15:13:39Z
last-modified: 2019-11-13T14:20:54Z
source:     RIPE # Filtered


route:     37.128.184.0/21
descr:     Melbourne Network Solutions Ltd
origin:     AS20860
mnt-by:     MNT-MELBOURNE
created:    2017-05-10T14:24:37Z
last-modified: 2017-05-10T14:24:37Z
source:     RIPE


route:     37.128.184.0/21
descr:     Melbourne Network Solutions Ltd
origin:     AS39451
mnt-by:     MNT-MELBOURNE
created:    2012-02-20T11:33:09Z
last-modified: 2012-08-30T16:53:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]