| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MELBOURNE-AS AS39451

as-block:    AS38912 - AS39935
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS39451
as-name:    MELBOURNE-AS
org:      ORG-MNSL1-RIPE
remarks:
remarks:    # Melbourne Server Hosting
remarks:
remarks:    For more information on our services, please visit
remarks:    http://www.melbourne.co.uk
remarks:
remarks:    # Peering
remarks:
remarks:    We operate an open peering policy at IX Manchester.
remarks:    Please see http://as39451.peeringdb.com for details.
remarks:
remarks:    # Transit Providers
remarks:
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MELBOURNE
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-MELBOURNE
import:     from AS34270 accept ANY
export:     to AS34270 announce AS-MELBOURNE
remarks:
remarks:    # Transit Customers
remarks:
import:     from AS31426 accept AS-VISN
export:     to AS31426 announce ANY
import:     from AS13213 accept AS13213
export:     to AS13213 announce ANY
import:     from AS199066 accept AS199066
export:     to AS199066 announce ANY
import:     from AS61001 accept AS61001
export:     to AS61001 announce ANY
import:     from AS198382 accept AS198382
export:     to AS198382 announce ANY
import:     from AS62172 accept AS62172
export:     to AS62172 announce ANY
remarks:
admin-c:    SMC74-RIPE
tech-c:     SMC74-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MELBOURNE
created:    2006-02-24T15:14:02Z
last-modified: 2017-11-15T09:45:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MNSL1-RIPE
org-name:    Melbourne Server Hosting Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Turing House, Archway
address:    M15 5RL
address:    MANCHESTER
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +441612320001
fax-no:     +441612329125
admin-c:    RM1358-RIPE
admin-c:    SMC74-RIPE
abuse-c:    MAT280-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MELBOURNE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MELBOURNE
created:    2005-10-21T10:11:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Shane Mc Cormack
address:    iomart
address:    Lovell House
address:    Archway
address:    Manchester
address:    M15 5RN
address:    United Kingdom
phone:     +44 161 232 4092
nic-hdl:    SMC74-RIPE
mnt-by:     SHANEMCC-MNT
created:    2011-04-28T15:13:39Z
last-modified: 2019-11-13T14:20:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]