| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS43174 NOVELCOM-AS
PREFIKSY:   NOVELCOM-AS AS43174
TRACEROUTE:  2a13:5780:: 2a13:5780::
LOOKING GLASS: 2a13:5780:: 2a13:5780::

inet6num:    2a13:5780::/29
netname:    FR-AVIR-20220905
country:    FR
org:      ORG-ATS37-RIPE
admin-c:    NAT69-RIPE
tech-c:     NTT34-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NA5939-MNT
created:    2022-09-05T12:33:57Z
last-modified: 2022-09-05T12:33:57Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATS37-RIPE
org-name:    NOVELCOM SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    138, Rue d'Aboukir
address:    75002
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33970684040
fax-no:     +33180480499
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NA5939-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NA5939-MNT
abuse-c:    ABNO75-RIPE
created:    2012-03-14T10:42:42Z
last-modified: 2021-08-18T08:31:26Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    NAT69-RIPE
tech-c:     NTT34-RIPE

role:      Novelcom Administrative Team
address:    138 Rue d'Aboukir - 75002 PARIS
nic-hdl:    NAT69-RIPE
admin-c:    DE3623-RIPE
tech-c:     MM54048-RIPE
mnt-by:     NA5939-MNT
created:    2021-03-04T15:12:57Z
last-modified: 2021-03-10T16:50:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Novelcom Technical Team
address:    138 Rue d'Aboukir - 75002 PARIS
nic-hdl:    NTT34-RIPE
admin-c:    DE3623-RIPE
tech-c:     MM54048-RIPE
mnt-by:     NA5939-MNT
created:    2021-03-04T15:14:00Z
last-modified: 2021-03-10T16:50:35Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a13:5780::/29
origin:     AS43174
mnt-by:     NA5939-MNT
created:    2022-09-05T14:20:58Z
last-modified: 2022-09-05T14:20:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]