| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.129.211 (lg) / ec2-3-94-129-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:81d3::35e:81d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOVELCOM-AS AS43174

as-block:    AS42383 - AS45055
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS43174
as-name:    NOVELCOM-AS
org:      ORG-ATS37-RIPE
import:     from AS58208 accept ANY
export:     to AS58208 announce AS43174
import:     from AS25540 accept ANY
export:     to AS25540 announce AS43174
admin-c:    NA5939-RIPE
tech-c:     NA5939-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NA5939-MNT
created:    2018-05-15T12:58:50Z
last-modified: 2018-09-04T12:14:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATS37-RIPE
org-name:    NOVELCOM SARL
org-type:    LIR
address:    138, rue d'Aboukir
address:    75002
address:    PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33811090209
fax-no:     +33180480499
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TL14622-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TL14622-MNT
abuse-c:    ABNO75-RIPE
created:    2012-03-14T10:42:42Z
last-modified: 2019-02-15T10:51:11Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    TOMM1-RIPE

person:     NOVELCOM Admin
address:    138 rue d'Aboukir, 75002 Paris
phone:     +33180480507
nic-hdl:    NA5939-RIPE
mnt-by:     TL14622-MNT
created:    2018-05-14T14:53:59Z
last-modified: 2018-05-14T14:53:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]