| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.94.177 (lg) / ec2-44-192-94-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5eb1::2cc0:5eb1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2a01:bd80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a01:bd80:0000:0000:0000:0000:0000:0000
LOOKING GLASS: 2a01:bd80:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a01:bd80:0000:0000:0000:0000:0000:0000

inet6num:    2a01:bd80::/29
netname:    IR-FANAVA-GROUP-20110706
remarks:    locked
remarks:    https://www.ripe.net/ripe/mail/archives/ncc-announce/2020-April/001413.html
country:    IR
org:      ORG-FG8-RIPE
admin-c:    FDP401-RIPE
tech-c:     FDP401-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
remarks:    mnt-by:     MNT-FANAVA
mnt-routes:   MNT-FANAVA
mnt-lower:   MNT-FANAVA
created:    2019-08-26T13:53:43Z
last-modified: 2024-07-01T10:22:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FG8-RIPE
org-name:    Fanava Group
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.39,17th West St. , Kordestan Ave.
address:    1438843955
address:    TEHRAN
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982182195466
phone:     +989122542119
fax-no:     +982182195221
abuse-c:    AR15628-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-FANAVA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FANAVA
admin-c:    FDP401-RIPE
created:    2006-09-06T11:28:42Z
last-modified: 2022-08-28T10:38:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Shahin Ghoreishi
address:    No.39,17th West St. , Kordestan Ave. Tehran
phone:     +982182195466
phone:     +982182195466
nic-hdl:    FDP401-RIPE
mnt-by:     Fanavadp-LIR
mnt-by:     MNT-FANAVA
mnt-by:     MNT-ERFANAVA
created:    2018-08-06T13:39:56Z
last-modified: 2022-09-05T12:48:11Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2a01:bd80::/32
descr:     Fanava IPv6 Route
origin:     AS41881
mnt-by:     MNT-FANAVA
created:    2011-07-24T06:16:06Z
last-modified: 2011-07-24T06:16:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]