| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Fanava-AS AS41881

as-block:    AS40960 - AS42381
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS41881
as-name:    Fanava-AS
descr:     Fanava Group Communication Co.
org:      ORG-FG8-RIPE
remarks:    # IMPORT
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49936 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49100 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205647 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51074 action pref=100; accept ANY
import:     from AS-SET-FDP action pref=100; accept AS-SET-FDP
import:     from AS42337 action pref=100; accept ANY
import:     from AS203951 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44609 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62442 action pref=100; accept ANY
import:     from AS206388 action pref=100; accept ANY
import:     from AS212679 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44932 action pref=100; accept ANY
import:     from AS48551 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49207 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62229 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62250 action pref=100; accept ANY
remarks:    # EXPORT
export:     to AS12880 announce AS41881
export:     to AS49936 announce AS41881
export:     to AS205647 announce AS41881
export:     to AS49100 announce AS41881
export:     to as42337 announce as41881
export:     to as44609 announce as41881
export:     to AS51074 announce AS41881
export:     to AS62229 announce AS41881
export:     to as12880 announce AS-SET-FDP
export:     to as49100 announce AS-SET-FDP
export:     to as205647 announce AS-SET-FDP
export:     to as42337 announce AS-SET-FDP
export:     to As51074 announce AS-SET-FDP
export:     to AS-SET-FDP announce ANY
export:     to AS203951 announce AS41881
export:     to AS62442 announce AS41881
export:     to AS206388 announce AS41881
export:     to AS212679 announce AS41881
export:     to AS44932 announce AS41881
export:     to AS48551 announce AS41881
export:     to AS49207 announce AS41881
export:     to AS62250 announce AS41881
remarks:    # IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS41881
admin-c:    FNA3-RIPE
tech-c:     FNA3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-FANAVA
created:    2006-11-08T08:23:46Z
last-modified: 2022-08-28T06:00:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FG8-RIPE
org-name:    Fanava Group
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No.39,17th West St. , Kordestan Ave.
address:    1438843955
address:    TEHRAN
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982182195466
phone:     +989122542119
fax-no:     +982182195221
abuse-c:    AR15628-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-FANAVA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-FANAVA
admin-c:    FDP401-RIPE
created:    2006-09-06T11:28:42Z
last-modified: 2022-08-28T10:38:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fanava Network Administrators
address:    No.39,17th West St. , Kordestan Ave. , Tehran , Iran
phone:     +98 21 82195450
fax-no:     +98 21 82195221
admin-c:    FDP401-RIPE
tech-c:     FDP401-RIPE
nic-hdl:    FNA3-RIPE
mnt-by:     MNT-FANAVA
created:    2007-07-18T12:14:46Z
last-modified: 2019-03-02T09:48:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]