| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS2116 ASN-CATCHCOM
PREFIKSY:   ASN-CATCHCOM AS2116
TRACEROUTE:  2001:67c:2a08:: 2001:67c:2a08::
LOOKING GLASS: 2001:67c:2a08:: 2001:67c:2a08::

inet6num:    2001:67c:2a08::/48
org:      ORG-KA322-RIPE
netname:    HTN-NO-KEYSTEP-AS-PI
country:    NO
admin-c:    HTNO1-RIPE
tech-c:     HTNO1-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS41572-MNT
mnt-routes:   AS41572-MNT
mnt-domains:  AS41572-MNT
created:    2012-06-21T08:20:33Z
last-modified: 2016-04-14T10:15:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KA322-RIPE
org-name:    Keystep AS
org-type:    LIR
address:    Olaf Helsets vei 6
address:    0694
address:    Oslo
address:    NORWAY
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KEYSTEP-NO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KEYSTEP-NO-MNT
abuse-c:    KAH49-RIPE
created:    2012-10-30T09:19:07Z
last-modified: 2018-04-17T04:55:30Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +4748012401

role:      Broadnet AS
address:    Rolfsbukveien 4c
address:    N-1364 Fornebu
address:    Norway
phone:     +47 21550000
abuse-mailbox: abuse@kvantel.no
admin-c:    PCB-RIPE
tech-c:     PCB-RIPE
nic-hdl:    HTNO1-RIPE
mnt-by:     AS41572-MNT
created:    2006-09-18T07:03:58Z
last-modified: 2018-10-18T19:24:50Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:2a08::/48
descr:     Keystep AS
origin:     AS198931
mnt-by:     AS41572-MNT
created:    2012-07-03T13:05:24Z
last-modified: 2012-07-03T13:05:24Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:2a08::/48
origin:     AS2116
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2019-01-30T09:04:06Z
last-modified: 2019-01-30T09:04:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]