| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.175.15 (lg) / ec2-3-235-175-15.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:af0f::3eb:af0f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-CATCHCOM AS2116

as-block:    AS2057 - AS2136
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:16Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:16Z
source:     RIPE


aut-num:    AS2116
as-name:    ASN-CATCHCOM
org:      ORG-BNA1-RIPE
remarks:    ----
remarks:    Transit GlobalConnect
remarks:    --
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
remarks:    Internet Exchange peers
remarks:    --
import:     from AS2116:AS-NIX accept any
export:     to AS2116:AS-NIX announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116:AS-NIX accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116:AS-NIX announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
import:     from AS2116:AS-NETNOD accept any
export:     to AS2116:AS-NETNOD announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116:AS-NETNOD accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116:AS-NETNOD announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
import:     from AS2116:AS-LINX accept any
export:     to AS2116:AS-LINX announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2116:AS-LINX accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2116:AS-LINX announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
remarks:    Customers
remarks:    --
import:     from AS1421 accept AS1421
export:     to AS1421 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS8478 accept AS8478
export:     to AS8478 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8478 accept AS8478
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8478 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS20741 accept AS20741
export:     to AS20741 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20741 accept AS20741
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20741 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS21171 accept AS-SCHIBSTED
export:     to AS21171 announce AS-CATCHCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21171 accept AS-SCHIBSTED
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21171 announce AS-CATCHCOM
remarks:    --
import:     from AS5619 accept AS-TIETOEVRY-NO
export:     to AS5619 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13243 accept AS-TIETOEVRY-NO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13243 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS21297 accept AS21297
export:     to AS21297 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21297 accept AS21297
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21297 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS31020 accept AS31020
export:     to AS31020 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31020 accept AS31020
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31020 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS31726 accept AS-TF
export:     to AS31726 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31726 accept AS-TF
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31726 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS33079 accept AS33079
export:     to AS33079 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33079 accept AS33079
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33079 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS34100 accept AS34100
export:     to AS34100 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34100 accept AS34100
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34100 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS42029 accept AS42029
export:     to AS42029 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS44457 accept AS44457
export:     to AS44457 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS44763 accept AS44763
export:     to AS44763 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44763 accept AS44763
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44763 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS44764 accept AS-BITPRO
export:     to AS44764 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44764 accept AS-BITPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44764 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS47405 accept AS-NSA
export:     to AS47405 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47405 accept AS-NSA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47405 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS49278 accept AS49278
export:     to AS49278 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49278 accept AS49278
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49278 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS49310 accept AS49310
export:     to AS49310 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS49574 accept AS49574
export:     to AS49574 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS49586 accept AS49586
export:     to AS49586 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49586 accept AS49586
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49586 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS49952 accept AS49952
export:     to AS49952 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49952 accept AS49952
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49952 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS52157 accept AS52157
export:     to AS52157 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS52157 accept AS52157
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS52157 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS56538 accept AS-NETACCESS-NO
export:     to AS56538 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56538 accept AS-NETACCESS-NO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56538 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS56828 accept AS56828
export:     to AS56828 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56828 accept AS56828
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56828 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS57280 accept AS57280
export:     to AS57280 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57280 accept AS57280
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57280 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS57506 accept AS57506
export:     to AS57506 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57506 accept AS57506
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57506 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS57963 accept AS57963
export:     to AS57963 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57963 accept AS57963
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57963 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS59562 accept AS59562
export:     to AS59562 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59562 accept AS59562
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59562 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS59767 accept AS59767
export:     to AS59767 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59767 accept AS59767
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59767 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS60052 accept AS-MOD
export:     to AS60052 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS60270 accept AS60270
export:     to AS60270 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS60830 accept AS60830
export:     to AS60830 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60830 accept AS60830
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60830 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS61095 accept AS61095
export:     to AS61095 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61095 accept AS61095
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61095 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS61188 accept AS61188
export:     to AS61188 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS61213 accept AS61213
export:     to AS61213 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS61275 accept AS-NEASNO
export:     to AS61275 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS62186 accept AS62186
export:     to AS62186 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62186 accept AS62186
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62186 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS62225 accept AS62225
export:     to AS62225 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62225 accept AS62225
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62225 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS62248 accept AS62248
export:     to AS62248 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS64424 accept AS64424
export:     to AS64424 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS64440 accept AS64440
export:     to AS64440 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS64440 accept AS64440
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS64440 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS197090 accept AS197090
export:     to AS197090 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197090 accept AS197090
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197090 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS197475 accept AS197475
export:     to AS197475 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS197519 accept AS197519
export:     to AS197519 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197519 accept AS197519
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197519 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS198931 accept AS198931
export:     to AS198931 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198931 accept AS198931
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198931 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS199566 accept AS199566
export:     to AS199566 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS199791 accept AS199791
export:     to AS199791 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199791 accept AS199791
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199791 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS199990 accept AS199990
export:     to AS199990 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS200163 accept AS200163
export:     to AS200163 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200163 accept AS200163
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200163 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS200915 accept AS200915
export:     to AS200915 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200915 accept AS200915
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200915 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS201098 accept AS201098
export:     to AS201098 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS202204 accept AS202204
export:     to AS202204 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202204 accept AS202204
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202204 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS202093 accept AS202093
export:     to AS202093 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202093 accept AS202093
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202093 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS206557 accept AS206557
export:     to AS206557 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206557 accept AS206557
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206557 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS206897 accept AS206897
export:     to AS206897 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206897 accept AS206897
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206897 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS207307 accept AS207307
export:     to AS207307 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207307 accept AS207307
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207307 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS207464 accept AS207464
export:     to AS207464 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS207464 accept AS207464
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS207464 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS207674 accept AS207674
export:     to AS207674 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS208692 accept AS208692
export:     to AS208692 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208692 accept AS208692
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208692 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS208966 accept AS208966
export:     to AS208966 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS210012 accept AS210012
export:     to AS210012 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS210314 accept AS210314
export:     to AS210314 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS212242 accept AS212242
export:     to AS212242 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS212242 accept AS212242
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS212242 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS213158 accept AS213158
export:     to AS213158 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS213158 accept AS213158
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS213158 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS28824 accept AS28824
export:     to AS28824 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28824 accept AS28824
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28824 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS58298 accept AS-AVVID
export:     to AS58298 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58298 accept AS-AVVID
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58298 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS198309 accept AS198309
export:     to AS198309 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198309 accept AS198309
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198309 announce ANY
remarks:    --
import:     from AS224 accept AS-UNINETT
import:     from AS702 accept AS702:RS-NO AS702:RS-NO-CUSTOMER
import:     from AS1257 accept AS-SWIPNET
import:     from AS1653 accept AS-SUNET
import:     from AS2119 accept AS-TELENOR
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2686 accept AS-IGNEMEA
import:     from AS2874 accept AS-GLOBALIPNET
import:     from AS3238 accept AS-ALCOM
import:     from AS3246 accept AS-TDCSONG
import:     from AS3257 accept AS-TISCALI
import:     from AS3292 accept AS-TDCNET
import:     from AS3293 accept AS-ASAP-ASP
import:     from AS3301 accept AS-TELIANETSE
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
import:     from AS3307 accept AS-BANETELE
import:     from AS3336 accept AS-KOLUMBUS
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS5377 accept AS-TAIDE
import:     from AS5381 accept AS-POWERTECH
import:     from AS5619 accept AS5619
import:     from AS6667 accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
import:     from AS6830 accept AS-AORTA
import:     from AS8195 accept AS-IONIP
import:     from AS8220 accept AS-COLT
import:     from AS8289 accept AS-DATAPHONESE
import:     from AS8394 accept AS8394
import:     from AS8434 accept AS8434:AS-CUSTOMERS
import:     from AS8473 accept AS-BAHNHOF
import:     from AS8642 accept AS-BREDBAND
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD
import:     from AS8786 accept AS8786
import:     from AS8896 accept AS8896
import:     from AS9002 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-9002 accept AS-RETN6
import:     from AS9167 accept AS9167
import:     from AS9173 accept AS9173
import:     from AS12552 accept AS-IPO-EU
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
import:     from AS12929 accept AS12929
import:     from AS12996 accept AS12996
import:     from AS13052 accept AS13052
import:     from AS13069 accept AS13069
import:     from AS13189 accept AS-LIDERO
import:     from AS13212 accept AS13212
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
import:     from AS49409 accept AS-DATAOPPDRAG
import:     from AS13243 accept AS-COMACE
import:     from AS13646 accept AS-PRIORITY
import:     from AS15560 accept AS15560
import:     from AS15659 accept AS-NEXTGENTEL
import:     from AS15688 accept AS15688
import:     from AS15765 accept AS-MIMER-NIX1
import:     from AS16065 accept AS-EASYNETNO
import:     from AS16086 accept AS-FINNET
import:     from AS16150 accept AS16150:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16150 accept AS16150
import:     from AS21195 accept AS-DGCSYSTEMS
import:     from AS21201 accept AS-NETFONDS
import:     from AS21202 accept AS-DCS
import:     from AS21293 accept AS21293
import:     from AS21318 accept AS-NOPI
import:     from AS24959 accept AS24959
import:     from AS25148 accept AS-BASEFARM
import:     from AS25225 accept AS25225
import:     from AS25351 accept AS-BROADNET
import:     from AS29517 accept AS29517
import:     from AS29518 accept AS-LABS2
import:     from AS29695 accept AS-LYSETELE
import:     from AS30950 accept AS-BREDBANDSALLIANSEN
import:     from AS31027 accept AS-NIANET
import:     from AS31283 accept AS-FASTHOST
import:     from AS34822 accept AS34822
import:     from AS39792 accept AS-ANDERS
import:     from AS41729 accept AS-ATEA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41729 accept AS-ATEA
import:     from AS42022 accept AS42022
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-MTU-V6 accept AS-MTU-V6
import:     from AS44381 accept AS-ITSJEFEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44381 accept AS44381
import:     from AS39787 accept AS-TV2-NO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39787 accept AS-TV2-NO
import:     from AS48863 accept AS48863
import:     from AS49193 accept AS49193
import:     from AS49214 accept AS49214
import:     from AS50484 accept AS50484
import:     from AS60037 accept AS60037
import:     from AS201309 accept AS201309
import:     from AS201627 accept AS201627
import:     from AS201822 accept AS201822
import:     from AS201895 accept AS201895
import:     from AS202008 accept AS202008
import:     from AS202057 accept AS202057
import:     from AS203424 accept AS203424
import:     from AS203733 accept AS203733
import:     from AS203779 accept AS-NORDFIBER
import:     from AS204996 accept AS204996
import:     from AS49082 accept AS49082
export:     to AS49082 announce ANY
export:     to AS224 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS702 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS1257 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS1653 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS2119 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS2603 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS2686 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS2874 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3238 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3246 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3257 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3292 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3293 announce ANY
export:     to AS3301 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3303 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3307 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3336 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS3856 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS5381 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS5619 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS6667 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS6830 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8195 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8220 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8289 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8394 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8434 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8473 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8642 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8674 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8786 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS8896 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS9002 announce AS-CATCHCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS9167 announce ANY
export:     to AS9173 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS12552 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS12654 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS12929 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS12996 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13052 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13069 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13189 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13212 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13237 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13243 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS13646 announce ANY
export:     to AS15560 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS15659 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS15688 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS15765 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS15956 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS16065 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS16086 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS16150 announce AS-CATCHCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16150 announce AS-CATCHCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-MTU-V6 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS21195 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS21201 announce ANY
export:     to AS21202 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS21293 announce ANY
export:     to AS21318 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS24959 announce ANY
export:     to AS25225 announce ANY
export:     to AS25148 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS25351 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS29517 announce ANY
export:     to AS29518 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS29695 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS30950 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS31027 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS31283 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS34822 announce ANY
export:     to AS39787 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39787 announce ANY
export:     to AS39792 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS41729 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41729 announce ANY
export:     to AS42022 announce ANY
export:     to AS44381 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44381 announce ANY
export:     to AS48863 announce ANY
export:     to AS49193 announce ANY
export:     to AS49214 announce ANY
export:     to AS49409 announce ANY
export:     to AS50484 announce ANY
export:     to AS60037 announce ANY
export:     to AS201309 announce ANY
export:     to AS201627 announce ANY
export:     to AS201822 announce ANY
export:     to AS201895 announce ANY
export:     to AS202008 announce ANY
export:     to AS202057 announce AS-CATCHCOM
export:     to AS203424 announce ANY
export:     to AS203733 announce ANY
export:     to AS203779 announce ANY
export:     to AS204996 announce ANY
admin-c:    BNH2-RIPE
tech-c:     BNH2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
remarks:    This AS is present at the following exchanges:
remarks:    * NIX1 in Oslo, Norway
remarks:    * NIX2 in Oslo, Norway
remarks:    * TRDIX in Trondheim, Norway
remarks:    * NetNod STH-A in Stockholm, Sweden
remarks:    * LINX in London, United Kingdom
remarks:    ------------------------------------------------------------
remarks:    Send peering requests to (peering@as2116.net).
remarks:    ------------------------------------------------------------
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2002-07-29T09:02:29Z
last-modified: 2021-09-01T05:49:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BNA1-RIPE
org-name:    GLOBALCONNECT AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Post box 1
address:    1330
address:    Fornebu
address:    NORWAY
phone:     +4721550000
fax-no:     +4721550001
abuse-c:    AR16320-RIPE
remarks:    peering contact - peering@as2116.net
admin-c:    BNH2-RIPE
admin-c:    PCB-RIPE
mnt-ref:    AS2116-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BROADNET-NO-MNTNER
created:    2004-04-17T11:44:38Z
last-modified: 2021-01-05T08:50:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GlobalConnect NO HOSTMASTER
address:    GlobalConnect
address:    Snaryveien 36
address:    P.O. Box 1,
address:    N-1336
address:    Norway
phone:     +47 07900
remarks:    -------------------------------------------------------
remarks:    For all matters concerning abuse please email abuse@globalconnect.no
remarks:    or the admin-c of the respective IP address you have issues with.
remarks:    -------------------------------------------------------
admin-c:    PCB-RIPE
tech-c:     PCB-RIPE
tech-c:     SH2102-RIPE
nic-hdl:    BNH2-RIPE
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2002-09-11T08:53:01Z
last-modified: 2021-05-05T11:48:52Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS2116 HOSTMASTER
address:    Rolfsbuktveien 4, 1364 Fornebu
admin-c:    PCB-RIPE
admin-c:    SH2102-RIPE
tech-c:     PCB-RIPE
tech-c:     SH2102-RIPE
nic-hdl:    HM2116
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2012-05-04T13:03:00Z
last-modified: 2019-12-15T09:40:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peder Bach
address:    Fornebu
phone:     +47 47 46 04 46
nic-hdl:    PCB-RIPE
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2007-09-25T19:14:02Z
last-modified: 2013-12-07T17:49:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Steinar Haug
address:    Broadnet
address:    Rolfsbuktveien 4
address:    N-1364 Fornebu
address:    Norway
phone:     +47 21 55 00 00
nic-hdl:    SH2102-RIPE
mnt-by:     AS2116-MNT
created:    2004-06-30T09:36:13Z
last-modified: 2013-04-23T12:41:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]