| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.28.0.143 (lg) / ec2-100-28-0-143.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641c:08f::641c:08f (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:67c:12e8:: 2001:67c:12e8::
LOOKING GLASS: 2001:67c:12e8:: 2001:67c:12e8::

inet6num:    2001:67c:12e8::/47
netname:    XOO-NET
country:    DE
org:      ORG-XOO1-RIPE
admin-c:    XOO-RIPE
tech-c:     XOO-RIPE
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XOO-MNT
mnt-routes:   XOO-MNT
mnt-domains:  XOO-MNT
created:    2012-10-09T08:51:49Z
last-modified: 2016-04-14T10:27:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-HC1-RIPE

organisation:  ORG-XOO1-RIPE
org-name:    Ulf Kieber
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Ulf Kieber
        Muenchener Str. 1
        10777 Berlin
        DE
phone:     +49-171-5848914
admin-c:    UK41-RIPE
tech-c:     XOO-RIPE
abuse-c:    XOOA1-RIPE
mnt-ref:    XOO-MNT
mnt-by:     XOO-MNT
created:    2008-02-05T17:55:11Z
last-modified: 2022-12-01T16:59:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Xoo Guardian
address:    xoo networks consulting
        Ulf Kieber
        Muenchener Str. 1
        10777 Berlin
        DE
phone:     +49-171-5848914
admin-c:    UK41-RIPE
tech-c:     UK41-RIPE
nic-hdl:    XOO-RIPE
mnt-by:     XOO-MNT
created:    2008-02-25T17:19:40Z
last-modified: 2019-02-13T20:10:51Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:67c:12e8::/48
descr:     The Xoo Network
origin:     AS24603
mnt-by:     XOO-MNT
created:    2012-10-09T23:06:16Z
last-modified: 2012-10-09T23:06:16Z
source:     RIPE


route6:     2001:67c:12e8::/48
descr:     The Xoo Network
origin:     AS29551
mnt-by:     XOO-MNT
created:    2012-10-09T23:06:16Z
last-modified: 2012-10-09T23:06:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]