| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HGCOMP-ASN AS29551

as-block:    AS29545 - AS29570
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29551
as-name:    HGCOMP-ASN
remarks:    -----------------
remarks:    - Upstreams -
remarks:    -----------------
import:     from AS3257 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-AIXIT
import:     from AS3320 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-AIXIT
import:     from AS3549 action pref=300; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-AIXIT
import:     from AS6453 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-AIXIT
import:     from AS6461 action pref=300; accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-AIXIT
remarks:    -----------------
remarks:    - Peering -
remarks:    -----------------
import:     from AS13101 action pref=300; accept ANY
export:     to AS13101 announce AS-AIXIT
import:     from AS24953 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24953 announce ANY
remarks:    -----------------
remarks:    - XPE Peering -
remarks:    -----------------
import:     from AS5409 action pref=300; accept AS-TPL
export:     to AS5409 announce AS-AIXIT
import:     from AS6666 action pref=300; accept AS-HEADLIGHT
export:     to AS6666 announce AS-AIXIT
import:     from AS8196 action pref=300; accept AS-CLARANETDE
export:     to AS8196 announce AS-AIXIT
import:     from AS12399 action pref=300; accept AS-SPXS
export:     to AS12399 announce AS-AIXIT
import:     from AS16260 action pref=300; accept AS-XPOINT
export:     to AS16260 announce AS-AIXIT
import:     from AS20646 action pref=300; accept AS-CELOX
export:     to AS20646 announce AS-AIXIT
import:     from AS24637 action pref=300; accept AS-WEBDISCOUNT
export:     to AS24637 announce AS-AIXIT
import:     from AS25220 action pref=300; accept AS-GLOBALNOC
export:     to AS25220 announce AS-AIXIT
import:     from AS25279 action pref=300; accept AS-TREML-STURM
export:     to AS25279 announce AS-AIXIT
import:     from AS25394 action pref=300; accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to AS25394 announce AS-AIXIT
import:     from AS25486 action pref=300; accept AS-LUN
export:     to AS25486 announce AS-AIXIT
import:     from AS25560 action pref=300; accept AS-RHTEC
export:     to AS25560 announce AS-AIXIT
import:     from AS29066 action pref=300; accept AS-VELIANET
export:     to AS29066 announce AS-AIXIT
import:     from AS29471 action pref=300; accept AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS29471 announce AS-AIXIT
import:     from AS29570 action pref=300; accept AS-STCNET
export:     to AS29570 announce AS-AIXIT
import:     from AS29686 action pref=300; accept AS-PROBENETWORKS
export:     to AS29686 announce AS-AIXIT
import:     from AS30839 action pref=300; accept ANY
export:     to AS30839 announce AS-AIXIT
remarks:    -----------------
remarks:    - Downstream -
remarks:    -----------------
import:     from AS8495 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8495 announce ANY
import:     from AS8520 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8520 announce ANY
import:     from AS8804 action pref=300; accept ANY
export:     to AS8804 announce ANY
import:     from AS25489 action pref=300; accept ANY
export:     to AS25489 announce ANY
import:     from AS29178 action pref=300; accept ANY
export:     to AS29178 announce ANY
import:     from AS31147 action pref=100; accept AS-INLINE
export:     to AS31147 announce ANY
import:     from AS31572 action pref=300; accept AS-PHOTONIUM
export:     to AS31572 announce ANY
import:     from AS34396 action pref=300; accept ANY
export:     to AS34396 announce ANY
import:     from AS34549 action pref=300; accept AS-LAXIN
export:     to AS34549 announce ANY
import:     from AS35684 action pref=300; accept AS-UG
export:     to AS35684 announce ANY
import:     from AS39892 action pref=300; accept AS39892
export:     to AS39892 announce ANY
import:     from AS41964 action pref=300; accept ANY
export:     to AS41964 announce ANY
import:     from AS47195 action pref=300; accept AS-GAMEFORGE
export:     to AS47195 announce ANY
import:     from AS200797 action pref=300; accept AS-UBN24
export:     to AS200797 announce ANY
import:     from AS201010 action pref=300; accept AS201010
export:     to AS201010 announce ANY
import:     from AS201155 action pref=300; accept AS-EMBEDD
export:     to AS201155 announce ANY
import:     from AS202701 action pref=300; accept AS-MK
export:     to AS202701 announce ANY
import:     from AS202560 action pref=300; accept AS-ROTH
export:     to AS202560 announce ANY
import:     from AS197297 action pref=300; accept AS-GAMIGO
export:     to AS197297 announce ANY
import:     from AS64475 action pref=300; accept AS-FFFFM
export:     to AS64475 announce ANY
import:     from AS24632 action pref=300; accept ANY
export:     to AS24632 announce ANY
import:     from AS35749 action pref=300; accept ANY
export:     to AS35749 announce ANY
import:     from AS44207 action pref=300; accept ANY
export:     to AS44207 announce ANY
import:     from AS24603 action pref=300; accept AS-XOO
export:     to AS24603 announce ANY
import:     from AS209509 action pref=300; accept AS-SERVATOR
export:     to AS209509 announce ANY
import:     from AS62354 action pref=300; accept AS-CASESO
export:     to AS62354 announce ANY
import:     from AS34396 action pref=300; accept AS-GAMER
export:     to AS34396 announce ANY
org:      ORG-HC1-RIPE
admin-c:    AGN13-RIPE
tech-c:     AGN13-RIPE
remarks:    We are filtering any BGP announcements of prefixes longer than /24. ----------------------------------------------------- Informational Communities set by AS-AIXIT Community Description ----------------------------------------------------- 29551:100 received from Upstream 29551:200 received from Peering 29551:300 received from Downstream 29551:400 received from Peeringpoint DE-CIX 29551:401 received from Peeringpoint AMS-IX 29551:402 received from Peeringpoint VIX 29551:403 received from Peeringpoint Kleyr-IX 29551:404 received from Peeringpoint LINX 29551:405 received from Peeringpoint PAR-IX 29551:500 received at Frankfurt 29551:501 received in Amsterdam 29551:502 received in Vienna 29551:503 received in London 29551:504 received in Paris 29551:600 received from Upstream Teleglobe (AS6453) 29551:601 received from Upstream DTAG (AS3320) 29551:602 received from Upstream Global Crossing (AS3549) 29551:29551 Prefix owned by AS-AIXIT ----------------------------------------------------- Customer settable Communities Community Description ----------------------------------------------------- Prepend communities to modify announcements: 29551:100X announcements to Upstreams 29551:200X announcements to Peerings 29551:300X announcements to Downstreams 29551:400X announcements to Peeringpoint DE-CIX 29551:401X announcements to Peeringpoint AMS-IX 29551:402X announcements to Peeringpoint VIX 29551:403X announcements to Peeringpoint Kleyr-IX 29551:404X announcements to Peeringpoint LINX 29551:405X announcements to Peeringpoint PAR-IX 29551:500X announcement at Frankfurt 29551:501X announcement at Amsterdam 29551:502X announcement at Vienna 29551:503X announcement at London 29551:504X announcement at Paris 29551:600X announcements to Teleglobe (AS6453) 29551:601X announcements to DTAG (AS3320) 29551:602X announcements to Global Crossing (AS3549) 29551:603X announcements to Abovenet (AS6461) 29551:604X announcements to Tiscali (AS3257) 29551:900X do not announc
e to eBGP peers with X = 0,1,2,3,4,5,6 meaning X = 0 : do not announce to peer X = 1 : prepend "29551" X = 2 : prepend "29551 29551" X = 3 : prepend "29551 29551 29551" X = 4 : prepend "29551 29551 29551 29551" X = 5 : prepend "29551 29551 29551 29551 29551" X = 6 : prepend "29551 29551 29551 29551 29551 29551" ----------------------------------------------------- Local Preferences: Downstreams = 200 Peerings = 150 (130-170 settable) Upstreams = 100 (80-120 settable) Backup Upstreams = 50 Direct presence at: PACKETEXCHANGE Frankfurt - Germany Interxion FRA2 Frankfurt - Germany Interxion FRA3 Frankfurt - Germany NewColo Frankfurt - Germany I.T.E.N.O.S Frankfurt - Germany Ancotel Frankfurt - Germany Wiesenhuettenplatz Frankfurt - Germany SARA Amsterdam - Netherlands Peering contact: peering@aixit.com
status:     ASSIGNED
mnt-by:     AIXIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-10-09T10:27:19Z
last-modified: 2020-11-02T11:47:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HC1-RIPE
org-name:    Aixit GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Rebstoecker Strasse 55
address:    60326
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +496920347090
fax-no:     +4969203470999
admin-c:    CS3014-RIPE
admin-c:    UK41-RIPE
admin-c:    JAN-RIPE
admin-c:    HG6654-RIPE
abuse-c:    AAC64-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AIXIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AIXIT-MNT
created:    2004-04-17T11:07:59Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Aixit GmbH NOC
address:    Aixit GmbH
        Rebstoecker Str. 55
        60326 Frankfurt
        DE
phone:     +49-69-2034709-0
fax-no:     +49-69-2034709-99
admin-c:    FH221-RIPE
admin-c:    HG6654-RIPE
tech-c:     HG6654-RIPE
tech-c:     JAN-RIPE
tech-c:     UK41-RIPE
tech-c:     FT-RIPE
tech-c:     CS3014-RIPE
nic-hdl:    AGN13-RIPE
mnt-by:     AIXIT-MNT
created:    2009-10-29T15:59:55Z
last-modified: 2019-01-29T10:55:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]