| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.204.55.168 (lg) / ec2-18-204-55-168.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cc:37a8::12cc:37a8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS20746 ASN-IDC
PREFIKSY:   ASN-IDC AS20746
TRACEROUTE:  2001:4b18:: 2001:4b18::
LOOKING GLASS: 2001:4b18:: 2001:4b18::

inet6num:    2001:4b18::/32
netname:    IT-FULLCOMPANY-20041230
country:    IT
org:      ORG-TIS3-RIPE
admin-c:    ITR2-RIPE
tech-c:     ITR2-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
mnt-routes:   FULCOM-MNT-RIPE
created:    2004-12-30T08:29:08Z
last-modified: 2016-10-12T13:26:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TIS3-RIPE
org-name:    Telecom Italia S.p.A.
org-type:    LIR
address:    Via Negri, 1
address:    20123
address:    Milano
address:    ITALY
phone:     +39 6 36871
descr:     abuse-ripe@telecomitalia.it
mnt-ref:    FULCOM-MNT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
admin-c:    LM10202-RIPE
admin-c:    AP496-RIPE
admin-c:    ITR2-RIPE
abuse-c:    AT10542-RIPE
created:    2004-04-17T11:31:13Z
last-modified: 2017-01-20T10:01:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Telecom Role
address:    Telecom Italia S.p.A.
address:    Via Negri, 1 Milano - 20123
address:    Italy
remarks:    trouble: ripe-noc@telecomitalia.it
admin-c:    NGR17-RIPE
tech-c:     NGR17-RIPE
abuse-mailbox: abuse-ripe@telecomitalia.it
nic-hdl:    ITR2-RIPE
remarks:
remarks:    Pay attention
remarks:    Any communication sent to email different
remarks:    from the following will be ignored !
remarks:
remarks:    Any abuse and spamming reports, please
remarks:    send them to abuse-ripe@telecomitalia.it
remarks:
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
created:    2003-04-22T07:54:13Z
last-modified: 2017-11-22T08:34:13Z
source:     RIPE # Filtered


route6:     2001:4b18::/32
descr:     Telecomitalia S.P.A. - IDC
origin:     AS20746
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
mnt-lower:   FULCOM-MNT-RIPE
created:    2011-12-20T10:52:08Z
last-modified: 2011-12-20T16:31:31Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]