| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-IDC AS20746

as-block:    AS20485 - AS20857
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20746
org:      ORG-TIS3-RIPE
as-name:    ASN-IDC
descr:     T.NO.OM.I.NC
descr:     Network Operations Center
import:     from AS3269 action pref=100; accept any
import:     from AS6762 action pref=100; accept any
export:     to AS3269 announce AS20746 AS31617
export:     to AS6762 announce AS20746 AS31617
default:    to AS3269
admin-c:    ITR2-RIPE
tech-c:     ITR2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
created:    2002-06-25T13:01:06Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:23Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TIS3-RIPE
org-name:    Telecom Italia S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Negri, 1
address:    20123
address:    Milano
address:    ITALY
phone:     +39 6 36871
descr:     abuse-ripe@telecomitalia.it
mnt-ref:    FULCOM-MNT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
admin-c:    LM10202-RIPE
admin-c:    AP496-RIPE
admin-c:    ITR2-RIPE
abuse-c:    AT10542-RIPE
created:    2004-04-17T11:31:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Telecom Role
address:    Telecom Italia S.p.A.
address:    Via Negri, 1 Milano - 20123
address:    Italy
remarks:    trouble: ripe-noc@telecomitalia.it
admin-c:    NGR17-RIPE
tech-c:     NGR17-RIPE
abuse-mailbox: abuse-ripe@telecomitalia.it
nic-hdl:    ITR2-RIPE
remarks:
remarks:    Pay attention
remarks:    Any communication sent to email different
remarks:    from the following will be ignored !
remarks:
remarks:    Any abuse and spamming reports, please
remarks:    send them to abuse-ripe@telecomitalia.it
remarks:
mnt-by:     FULCOM-MNT-RIPE
created:    2003-04-22T07:54:13Z
last-modified: 2017-11-22T08:34:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]